SK0027:Program Chat v OS Windows 95

S U H R N

Dá sa nainštalovať v OS Windows 95 program Chat?
1.V dialógovom okne Control Panel, dvakrát kliknite na ikonu Add/Remove Programs.

2.Na karte Windows Setup stlačte tlačidlo Have Disk.

3.Stlačte tlačidlo Browse, v políčku Drives zvoľte jednotku CD-ROM, dvakrát kliknite na priečinok Other folder, dvakrát kliknite na priečinok Chat, stlačte tlačidlo OK, a opäť tlačidlo OK.

4.V zozname súčastí OS začiarknite políčko Chat a stlačte tlačidlo Install.

5.Stlačte tlačidlo OK.

6.Ak chcete, vytvorte odkaz na súbor Netdde.exe v priečinku Windows\Startup. Ďalšie informácie o vytváraní odkazov nájdete po kliknutí na položku Help v ponuke Start.

7.Reštartujte počítač.


Program Chat nájdete odteraz v ponuke Accessories.

Vlastnosti

ID článku: 834983 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky