SK0126:Písanie symbolu Euro v OS Windows

P R I Z N A K Y

Ako napísať symbol Euro v OS Windows?

R I E S E N I E

Ak chcete zobrazovať a tlačiť symbol eura, musíte mať nainštalovanú aktualizáciu “NT 4.0 Euro Product Update” alebo “Windows NT Service Pack 4”. Ak ste používateľom OS Windows 95, nainštalujte si aktualizáciu “Final Windows 95 Product Update”. Uvedené aktualizácie je možné získať zadarmo na Internete alebo u vášho dodávateľa výpočtovej techniky.
Rozloženie klávesovStlačte
slovenskéAlt Gr+e
maďarskéAlt Gr+u
USAlt Gr+5 (Alt Gr+4)
ostatnéAlt+0128

Ak na klávesnici nemáte kláves Alt Gr, stlačte pravý kláves Alt.
Vlastnosti

ID článku: 835108 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky