Ovládač triedy High Definition Audio architektúry UAA (Universal Audio Architecture) dostupný pre systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Dôležité Spoločnosť Microsoft vydala verziu 1.0a ovládača triedy High Definition Audio architektúry UAA pre systém Microsoft Windows. Toto novšie vydanie podporuje implementácie štandardov High Definition Audio a Modem známe spoločnosti Microsoft k 1. augustu 2004. Toto je druhá verzia tohto ovládača a nahrádza túto rýchlu opravu. Odporúčame nainštalovať verziu 1.0a tohto ovládača. Ďalšie informácie o verzii 1.0a tohto ovládača a o tom, ako ho získať, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

888111 Ovládač Universal Audio Architecture (UAA) triedy High Definition Audio, verzia 1.0a, dostupný pre systémy Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000

ÚVOD

Tento článok popisuje prvé vydanie ovládača triedy High Definition Audio architektúry UAA (Universal Audio Architecture) pre systém Microsoft Windows. Ovládač je navrhnutý pre nasledujúce verzie systému Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Toto vydanie podporuje triedu High Definition Audio a modemové implementácie, ktoré boli spoločnosti Microsoft známe do 19. marca 2004. Balík nebude pracovať v implementáciách triedy High Definition Audio, ktoré sú spoločnosti Microsoft známe po tomto dátume.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Od spoločnosti Microsoft je teraz dostupná podporovaná funkcia, ktorá upravuje predvolené správanie produktu. Táto funkcia je však určená iba na úpravu správania, ktoré je popísané v tomto článku. Túto funkciu použite iba v systémoch, ktoré ju vyžadujú. Je možné, že táto funkcia bude ďalej testovaná. Ak teda systém nie je výrazne ovplyvnený neprítomnosťou tejto funkcie, odporúčame vám počkať na nasledujúcu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto funkciu.

Ak je funkcia k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto funkcie.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej funkcie, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je funkcia k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že funkcia nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať v počítači nainštalovanú jednu z nasledujúcich verzií systému Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP s aktualizáciou Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 s aktualizáciou Service Pack 4 (SP4)

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli v nástroji Dátum a čas.

Windows Server 2003

  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 137 728 Hdaudbus.sys
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 113 664 Hdaudio.sys
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 24 064 Hdaudprop.dll
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 5 120 Hdaudpropres.dll
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 61 952 Hdaudpropshortcut.exe
17-Mar-2004 23:04 9.0.0.3140 147 456 Mssap.dll
15-Mar-2004 20:44 5.2.3790.141 146 432 Portcls.sys

Windows XP SP1

  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 137 728 Hdaudbus.sys
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 113 664 Hdaudio.sys
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 24 064 Hdaudprop.dll
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 5 120 Hdaudpropres.dll
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 61 952 Hdaudpropshortcut.exe
17-Mar-2004 23:05 9.0.0.3140 134 144 Mssap.dll
16-Mar-2004 01:41 5.1.2600.1364 135 040 Portcls.sys

Windows 2000 SP4

  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 137 728 Hdaudbus.sys
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 113 664 Hdaudio.sys
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 24 064 Hdaudprop.dll
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 5 120 Hdaudpropres.dll
12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011 61 952 Hdaudpropshortcut.exe
15-Mar-2004 19:20 5.0.2195.6906 148 368 Portcls.sys
15-Mar-2004 19:19 5.0.2195.6906 46 032 Sysaudio.sys

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nová architektúra UAA popisuje architektúru ovládača triedy pre zvukové riešenia počítača, ktoré sú podporované v operačných systémoch Microsoft Windows.

Zvukové zariadenie, ktoré je kompatibilné s architektúrou UAA, sa môže z hľadiska podpory ovládača v plnej miere spoľahnúť na operačný systém. Výrobca hardvéru preto nemusí dodávať vlastný ovládač pre príslušné zariadenie. Spoločnosť Microsoft plánuje dodávať ovládače triedy UAA pre nasledujúce triedy zvukových zariadení v systéme Windows Server 2008.
 • USB Audio
 • IEEE 1394 AV/C
 • High Definition Audio
Zariadenie typu High Definition Audio je v súlade so špecifikáciou High Definition Audio spoločnosti Intel. Zariadenie typu High Definition Audio sa pripojí k zbernici PCI alebo PCI Express. Zariadenie High Definition Audio môže byť súčasťou internej zvukovej karty alebo integrovanej súpravy čipov základnej dosky. Aktualizácia popísaná v tomto článku podporuje úvodné hardvérové vydanie riešení typu High Definition Audio spoločnosti Intel zo začiatku roka 2004.


Produkty od iných výrobcov, ktorých sa týka tento článok, vyrobili spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu a spoľahlivosti týchto produktov.K výhodám architektúry UAA v porovnaní s aktuálnymi riešeniami v oblasti zvuku AC’97 Audio Codec patria nasledovné vlastnosti.

Pre používateľov

 • Jednoduchšia inštalácia zvukových periférnych zariadení
 • Zvýšená stabilita systému
 • Jednoduchšia inštalácia zvukových ovládačov
 • Zvýšený výkon
 • Zvuk bez rušivých prvkov
 • Zvýšené zabezpečenie pre chránený obsah
 • Menšie požiadavky na ovládače dodávateľov
 • Menšie požiadavky na inovácie ovládačov
 • Zaručená základná zvuková podpora pre zariadenia kompatibilné s architektúrou UAA

Pre pôvodných výrobcov zariadení a výrobcov hardvéru

 • Menšie požiadavky na vývoj softvéru, testovanie a podporu
 • Menej hovorov týkajúcich sa podpory výrobkov a menej reklamácií
 • Jednoduchšia plánovaná redukcia produktov na konci životnosti
Ďalšie informácie o architektúre UAA v systéme Microsoft Windows nájdete v štúdii Universal Audio Architecture, ktorú môžete prevziať. Štúdia sa nachádza na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru spoločnosti Microsoft nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu ovládača, ktorým nie je spoločnosť Microsoft, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Vlastnosti

ID článku: 835221 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky