Neaktualizovaný antivírusový program môže spôsobovať chyby pri otvorení dokumentu balíka Office alebo spustení programu Outlook

S U H R N

V tomto článku sa opisuje chybové hlásenie, ktoré sa zobrazuje v balíku Microsoft Office a v ktorom sa uvádza, že antivírusový program bráni v otvorení súboru. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť z nasledujúcich príčin:
  • Vyskytol sa problém s kompatibilitou antivírusového programu a balíka Office.
  • Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, je infikovaný vírusom, ktorý antivírusový program nedokázal odstrániť.
  • Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, je poškodený.


Ak chcete vyriešiť prvé dva problémy, musíte aktualizovať antivírusový program. Ak chcete vyriešiť tretí problém, musíte sa pokúsiť o obnovenie súboru. V tomto článku nájdete príslušný postup.

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o otvorenie súboru balíka Microsoft Office sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Antivírusový softvér zablokoval súbor, ktorý ste sa pokúšali otvoriť.

Uistite sa, že je antivírusový softvér aktualizovaný a skúste súbor znovu otvoriť. Je dôležité poznamenať, že blokovaný súbor môže obsahovať vírus, ktorý antivírusový softvér nedokázal odstrániť. V takomto prípade by ste mali so súborom pracovať so zvýšenou opatrnosťou.

Poznámka Antivírusový program pomáha chrániť počítač pred vírusmi. Ak chcete predísť napadnutiu vírusmi, nikdy by ste nemali preberať ani otvárať súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, navštevovať nedôveryhodné lokality ani otvárať e-mailové prílohy, keď je antivírusový program vypnutý.


Ďalšie informácie o počítačových vírusoch nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

129972 Počítačové vírusy: popis, prevencia a obnovenie

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, keď sú antivírusový softvér a jeho súbory s podpismi neaktualizované, keď je súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, infikovaný vírusom, alebo keď je súbor poškodený.

R I E S E N I E

Riešenie tohto problému závisí od toho, či sú antivírusový softvér a jeho súbory s podpismi neaktualizované, či je súbor infikovaný vírusom, alebo či je súbor poškodený.

Kontrola aktuálnosti antivírusového softvéru a jeho súboru s podpismi

Na zaistenie ochrany pred novými vytváranými vírusmi poskytujú dodávatelia antivírusových programov pravidelne aktualizované súbory s podpismi vírusov, ktoré si môžete prevziať z Internetu.

Ak sa vyskytne tento problém na počítači, v ktorom bola nedávno nainštalovaná nová verzia antivírusového softvéru z disku CD-ROM, odporúčame čo najskôr pripojiť počítač na Internet a prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré sú k dispozícii od dodávateľa antivírusového softvéru.
49500 Zoznam dodávateľov antivírusového softvéru

Je tiež možné, že si budete musieť kúpiť nový antivírusový program.

Ďalšie informácie o používaní programov balíka Office s doplnkom Norton AntiVirus Office nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

329820 Používanie programov balíka Office s doplnkom Norton AntiVirus Office

Ďalšie informácie o chybovom hlásení programu Norton AntiVirus 2005 uvádzajúcom, že nie je podporovaná funkcia opráv, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

904427 Pri spustení programu balíka Office 2003 sa zobrazí chybové hlásenie programu Norton AntiVirus 2005 uvádzajúce, že nie je podporovaná funkcia opráv

Ďalšie informácie o antivírusovom zabezpečení od spoločnosti Microsoft sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Kontrola napadnutia súboru vírusom

Ak sa tento problém vyskytuje na počítači, v ktorom sa používa najnovšia verzia antivírusového softvéru s aktualizovanými súbormi podpisov a na ktorom môžete otvoriť všetky súbory okrem tohto jedného, daný súbor je pravdepodobne napadnutý vírusom.

Ak je súbor infikovaný vírusom, mali by ste ho zo systému odstrániť. Po odstránení súboru ho môžete opätovne vytvoriť alebo obnoviť zo zálohy, ak ju máte k dispozícii.

Poškodený súbor

Ak je súbor poškodený, nedokáže s ním správne pracovať antivírusový softvér alebo použitý program balíka Office. Preto, ak chcete súbor použiť, musíte sa pokúsiť o jeho obnovenie. Krokový postup nájdete v príslušných článkoch týkajúcich sa programu balíka Office, ktorý ste používali v čase výskytu problému.

Poznámka Nie všetky programy majú funkcie na obnovenie alebo opravu súborov.

Microsoft Excel

Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

827298 Obnovenie strateného zošita alebo stratenej verzie zošita v programe Excel 2007 a v programe Excel 2003

820741 Obnovenie údajov v poškodených pracovných hárkoch programu Excel 2002 a Excel 2003

179871 Postupy obnovenia údajov z poškodených zošitov programu Excel 2000

Microsoft PowerPoint

Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

927477 Riešenie problémov s poškodenou prezentáciou v programe PowerPoint 2007

826810 Riešenie problémov s poškodenou prezentáciou v programe PowerPoint 2003 a PowerPoint 2002

207377 Riešenie problémov s poškodenými prezentáciami programu PowerPoint 2000

Microsoft Word

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

918429 Riešenie problémov s poškodenými dokumentmi v programe Word 2007

826864 Riešenie problémov s poškodenými dokumentmi programu Word

Vlastnosti

ID článku: 835404 – Posledná kontrola: 16. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky