Pri použití služby Windows Update alebo Microsoft Update sa môžu vyskytnúť dočasné chyby súvisiace s pripojením

Pri použití webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update na vyhľadanie a nainštalovanie aktualizácií sa môže zobraziť jedna z chýb uvedených v časti Príznaky.

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update, pomocou ktorého možno vykonať systematickú kontrolu a opravu.

Windows 8 alebo Windows 7

Poradca pri riešení problémov Automatické diagnostikovanie a oprava najčastejších problémov so službou Windows Update môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.
Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.Ďalšie informácieSpustiť

Windows Vista alebo Windows XP

Poradca pri riešení problémov Automatické diagnostikovanie a oprava najčastejších problémov so službou Windows Update môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.
Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.Ďalšie informácieSpustiť

Ďalšie informácie o tomto poradcovi pri riešení problémov získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Dôležité upozornenie: Vo väčšine prípadov sú tieto chyby spôsobené krátkymi prerušeniami komunikácie medzi aktualizovaným počítačom a preberanou aktualizáciou. Tieto problémy sa zvyčajne vyriešia samé od seba. Skôr než vyskúšate postupy na riešenie problémov uvedené v tomto článku, vyskúšajte jeden alebo oba nasledujúce kroky.
  • Ukončite službu Windows Update, počkajte 10 až 15 minút a potom znova spustite službu Windows Update a vyhľadajte aktualizácie.
  • Zapnite funkciu Automatické aktualizácie systému Windows tak, aby sa aktualizácie automaticky inštalovali každých 24 hodín.

Poznámka: Tieto chyby sa môžu vyskytovať aj v prípade, že ste nevykonali žiadne zmeny v nastavení siete.


Príznaky

Pri použití webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update na vyhľadanie a nainštalovanie aktualizácií môže byť v chybovom hlásení uvedený jeden z nasledujúcich kódov chyby:
Šestnástkový kód chyby Desiatkový kód chybyPopis chyby API
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

Príčina

Príčinou týchto chýb môže byť niektorý z nasledujúcich problémov:
  • programy alebo procesy, ktoré rušia internetovú komunikáciu,
  • problémy s prostriedkami v počítači,
  • vysoká internetová aktivita,
  • opraviteľné chyby databáz.

O D K A Z Y

Ak vám informácie v tomto článku nepomohli, vyberte jeden z nasledujúcich zdrojov referenčných informácií:
Vlastnosti

ID článku: 836941 – Posledná kontrola: 8. 3. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky