Služba Pomoc a technická podpora spôsobuje, že systém Windows XP prestane reagovať

P R I Z N A K Y

Pri spustení služby Pomoc a technická podpora sa výkon počítača môže spomaliť alebo môže prestať reagovať. Po niekoľkých minútach však môže počítač reagovať normálne.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak proces Helpsvc.exe vyčerpá prostriedky počítača. Proces Helpsvc.exe môže na niekoľko minút použiť až 100 % prostriedkov procesora v počítači. Ak chcete zobraziť využitie procesora procesom Helpsvc.exe, spustite nástroj Správca úloh a potom kliknite na kartu Procesy.

R I E S E N I E

Informácie o balíku Service Pack

Za účelom vyriešenia tohto problému si zaobstarajte najnovší balík Service Pack pre systém Microsoft Windows XP. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.


Verzia tejto opravy v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.

Dátum Čas Verzia Veľkosť Názov súboru Platforma
--------------------------------------------------------------------
15-Apr-2004 01:59 2,435 Dataspec.xml IA-64
15-Apr-2004 02:07 5.1.2600.1517 2,636,288 Helpsvc.exe IA-64
15-Apr-2004 02:00 2,435 Dataspec.xml x86
15-Apr-2004 22:02 5.1.2600.1517 703,488 Helpsvc.exe x86

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 2.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 839017 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky