Po nainštalovaní balíka Windows XP Service Pack 2 nie je možné nainštalovať zariadenie Bluetooth

P R I Z N A K Y

Po inštalácii balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) pozorujete nasledujúce príznaky:
 • Nie je možné nainštalovať adaptér Bluetooth a prejavia sa niektoré z nasledujúcich správaní:
  • Keď inštalujete zariadenie Bluetooth, inštalácia zariadenia zdanlivo správne pracuje. Keď však zobrazíte zariadenia v Správcovi zariadení v časti Vysielače Bluetooth, zariadenie nie je správne identifikované.
  • Pri pokuse o konfiguráciu zariadenia sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:
   Zariadenie sa nenašlo.
 • Pri vykonávaní inovácie typu slipstream balíka Windows XP SP2 pomocou súboru Winnt32.exe môžu existujúce zariadenia Bluetooth prestať správne pracovať. Môžu napríklad prestať fungovať niektoré funkcie zariadení Bluetooth.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Inštalujete balík Windows XP SP2 v počítači, v ktorom je nainštalovaný adaptér Bluetooth, ale v ktorom zatiaľ nie je pre adaptér nainštalovaný ovládač iného výrobcu. Alebo vykonávate inováciu typu slipstream balíka Windows XP SP2 v počítači, v ktorom je už nainštalované existujúce zariadenie Bluetooth používajúce ovládač iného výrobcu.
 • Adaptér Bluetooth má priradenú identifikáciu dodávateľa (VID) alebo identifikáciu produktu (PID), ktorá sa zhoduje so zásobníkom Bluetooth iného výrobcu a so zásobníkom Bluetooth, ktorý je zahrnutý v balíku Windows XP SP2.
Tento problém sa vyskytuje, pretože balík Windows XP SP2 automaticky inštaluje ovládač zariadenia, ktorý je obsiahnutý v balíku Windows XP SP2, a neinštaluje ovládač iného výrobcu, ktorý požadujete. Počas inovácie typu slipstream balík Windows XP SP2 prepisuje existujúci ovládač Bluetooth iného výrobcu ovládačom zariadenia, ktorý je súčasťou systému Windows.

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém obísť a úspešne nainštalovať ovládač iného výrobcu pre adaptér Bluetooth, použite niektorý z postupov uvedený v nasledujúcich častiach.

Postup 1: Premenovanie súboru Bth.inf

Premenujte súbor %WINDIR%\inf\Bth.inf na súbor Bth.bak pre inštaláciou alebo reinštaláciou zariadenia alebo zásobníka iného výrobcu. Keď premenujete súbor, zabránite súčasti Windows Plug and Play PNP v použití súboru INF na inštaláciu ovládača Bluetooth, ktorý je zahrnutý v balíku Windows XP SP2. Pri premenovaní súboru postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz %windir%\inf a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na súbor Bth.inf a potom kliknite na položku Premenovať.
 3. Premenujte súbor Bth.inf na súbor Bth.bak a stlačte kláves ENTER.
 4. Nainštalujte ovládač Bluetooth iného výrobcu.

Postup 2: Aktualizácia ovládača Bluetooth v Správcovi zariadení

Ak chcete nahradiť zásobník Bluetooth nainštalovaný s balíkom Windows XP SP2, aktualizujte ovládač v Správcovi zariadení. Pri vykonávaní aktualizácie zadajte ovládač iného výrobcu. Ak chcete aktualizovať ovládač v Správcovi zariadení, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte zariadenie.
 3. Pravým tlačidlom kliknite na zariadenie a potom kliknite na položku Aktualizovať ovládač.
 4. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktualizáciou hardvéru a zadajte ovládač iného výrobcu pre zariadenie Bluetooth.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Keď inštalujete balík Windows XP SP2 v počítači, v ktorom je už ovládač iného výrobcu pre adaptér Bluetooth nainštalovaný, balík Windows XP SP2 tento ovládač neprepíše. Výnimkou je situácia, kedy sa vykonáva inovácia typu slipstream balíka Windows XP SP2. Ak však inštalujete systém Windows v počítači, v ktorom nie je ovládač iného výrobcu nainštalovaný, alebo keď vykonávate inováciu typu slipstream, systém Windows nainštaluje ovládač, ktorý je súčasťou balíka Windows XP SP2 pre adaptér Bluetooth.

Keď sa pokúsite nainštalovať ovládač iného výrobcu, inštalácia bude neúspešná, pretože ovládač v systéme Windows XP pre adaptér Bluetooth je podpísaný. Keďže verzia ovládača zo systému Windows XP SP2 je podpísaná, systém Windows mu priradí vyššiu prioritu v schéme Plug and Play ako nepodpísanému ovládaču alebo ovládaču iného výrobcu.
Vlastnosti

ID článku: 840635 – Posledná kontrola: 13. 4. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky