Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre balík Office 2003

S U H R N

Tento článok popisuje podrobné metódy, ktoré môžete použiť na získanie najnovšieho balíka Service Pack pre balík Microsoft Office 2003.
Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Metóda 1: Využitie služby Microsoft Update alebo Office Update na inštaláciu najnovších aktualizácií pre balík Office 2003

Inštalácia najnovšieho balíka Service Pack

Ak je počítač pripojený na Internet, najnovší balík Service Pack pre balík Office 2003 môžete prevziať a nainštalovať z webovej lokality Microsoft Update alebo Office Update Web. Na obidvoch lokalitách sa automaticky zobrazí výzva na prevzatie a inštaláciu najnovšieho balíka Service Pack.
 • Microsoft Update (odporúča sa)

  Ak chcete prevziať balík Service Pack z lokality Microsoft Update, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 • Office Update

  Ak chcete prevziať balík Service Pack z lokality Office Update, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Poznámka: Ak máte problémy s inštaláciou najnovšieho balíka Service Pack pre balík Office 2003 z lokality Office Update, kliknutím na nasledovné číslo článku zobrazte článok databázy Microsoft Knowledge Base.

  304498 Riešenie problémov pri aktualizácii inštalácie balíka Office z webovej lokality Office Update (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 2: Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre balík Office 2003 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Prevzatie najnovšieho balíka Service Pack

Ak počítač, na ktorý chcete nainštalovať najnovší balík Service Pack pre balík Office 2003, nie je pripojený na Internet, alebo ak chcete prevziať najnovší balík Service Pack pre balík Office 2003 a nainštalovať ho neskôr, najnovší balík Service Pack môžete prevziať zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.

Metóda 3: Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre balík Office 2003 na disku CD-ROM (len v Severnej Amerike)

Získanie disku CD-ROM

Balíky Service Pack pre balík Microsoft Office 2003 na disku CD-ROM je možné bezplatne získať iba v Severnej Amerike. Tento disk CD-ROM obsahuje pre vaše pohodlie nasledovnú aktualizáciu:

Kroky, ktorými si overíte, či máte najnovší balík Service Pack balíka Office 2003

Ak si chcete overiť, či máte nainštalovaný najnovší balík Service Pack balíka Office 2003, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program balíka Office 2003.
 2. V ponuke Help (Pomocník) programu balíka Office 2003 kliknite na položku About Microsoft Office názov programu (Čo je program Microsoft Office názov programu).

  V tomto kroku predstavuje reťazec názov programu názov programu balíka Office 2003, ktorý ste spustili v kroku 1. Napríklad v ponuke Help (Pomocník) programu Microsoft Office Word 2003 kliknite na položku About Microsoft Office Word (Čo je program Microsoft Office Word).
 3. V dialógovom okne About Microsoft Office názov programu (Čo je program Microsoft Office názov programu) prvý riadok textu označuje balík Service Pack (ak je nainštalovaný), ktorý ste nainštalovali.

  Ak ste nainštalovali balík Office 2003 SP 2, v dialógovom okne About Microsoft Office Word (Čo je program Microsoft Office Word) je uvedené nasledovné:
  Microsoft Office Word 2003 (verzia #) SP2
  Číslo verzie môže byť iné, ak ste po inštalácii balíka Office 2003 SP2 nainštalovali iné aktualizácie balíka Office 2003 alebo programu Word 2003.
Aktuálny balík Service Pack pre balík Office 2003 je balík Service Pack 2.

Ďalšie informácie o balíku Office 2003 Service Pack 2

Ďalšie informácie o balíku Office 2003 Service Pack 2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

887616 Popis balíka Office 2003 Service Pack 2 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 870924 – Posledná kontrola: 2. 6. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky