Pri prístupe ku kontu služby Hotmail z programu Outlook Express sa zobrazuje chybové hlásenie

P R I Z N A K Y

Ak nakonfigurujete program Microsoft Outlook alebo Microsoft Outlook Express na prístup ku kontu Hotmail služby MSN (Mic
Neznáma chyba
rosoft Network) a pokúsite sa prevziať priečinky Hotmail a odoslať alebo prijať e-mailové správy, zobrazí sa nasledovné chybové hlásenie. Po kliknutí na tlačidlo Podrobnosti sa zobrazí nasledovný text s podrobnými informáciami o chybe:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Access to Hotmail via Outlook & Outlook Express now requires a subscription. Please sign up at http://join.msn.com/hotmailplus/overview (Prístup k službe Hotmail prostredníctvom programu Outlook a Outlook Express teraz vyžaduje prihlásenie na odber. Prihláste sa na lokalite http://join.msn.com/hotmailplus/overview.)
Ak program Outlook Express používate v počítači so systémom Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), zobrazí sa nasledovné chybové hlásenie:
Nepodarilo sa pripojiť k službe Hotmail pod menom meno_používateľa@hotmail.com.

Služba Hotmail už neumožňuje e-mailový prístup prostredníctvom programu Outlook Express k bezplatným e-mailovým kontám.

P R I C I N A

Toto hlásenie sa zobrazí, ak sú splnené nasledovné podmienky:
  • Program Outlook Express je nakonfigurovaný na prístup k bezplatnému kontu služby Hotmail.
  • Ku kontu služby Hotmail ste nikdy nepristupovali pomocou programu Microsoft Outlook alebo Outlook Express.
Služba MSN Hotmail už nepodporuje technológiu DAV (Distributed Authoring and Versioning) pre používateľov bezplatných kont. Program Outlook Express používa na prístup k službe Hotmail rozhranie DAV. S programom Outlook Express budú správne fungovať len platené kontá služby Hotmail. Ak ste nakonfigurovali program Outlook Express alebo Outlook na prístup ku kontu Hotmail ešte pred tým, než bola ukončená podpora technológie DAV, môžete naďalej prostredníctvom programu Outlook Express pracovať s bezplatným kontom služby Hotmail. Služba Hotmail však už nebude podporovať technológiu DAV pre všetky bezplatné kontá Hotmail.

R I E S E N I E

Ak chcete ku kontu služby Hotmail pristupovať pomocou programu Outlook Express, musíte sa prihlásiť na odber služby MSN. Ďalšie informácie nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

V systéme Windows XP SP2 je chybové hlásenie „Neznáma chyba“ nahradené podrobnejším chybovým hlásením.
Vlastnosti

ID článku: 878462 – Posledná kontrola: 18. 12. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky