Systém s ovládačom Mpegport.sys sa opakovane reštartuje po inštalácii balíka Windows XP Service Pack 2 alebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo systému Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 sa počítač opakovane reštartuje. Nezobrazuje sa pri tom žiadne chybové hlásenie.

P R I C I N A

Tento problém nastáva, ak sú splnené nasledovné podmienky:
 • V systéme je začlenený zastaraný hardvérový DVD dekodér, ktorý požaduje ovládač Mpegport.sys.
 • Nainštalovali ste 32-bit. verziu balíka Windows XP SP2 na počítači, ktorý podporuje hardvérom vynútenú funkciu DEP.
Po reštartovaní počítača sa ovládač Mpegport.sys pokúša spustiť z miesta pamäte, ktoré je monitorované funkciou DEP. Výsledkom je chyba zapríčiňujúca zastavenie činnosti, podobná nasledovnej chybe:
0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Počítač sa môže okamžite reštartovať, ak je nakonfigurovaný na automatické reštartovanie v prípade zlyhania systému.

R I E S E N I E

Obráťte sa na dodávateľa ovládača a požiadajte ho o aktualizovanú verziu ovládača, v ktorej je tento problém s nekompatibilitou odstránený. Ak je k dispozícii aktualizovaná verzia ovládača, možno ju nainštalovať v núdzovom režime.Ďalšie informácie o núdzovom režime v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém obísť, spustite počítač v núdzovom režime a zakážte ovládač Mpegport.sys v okne Správca zariadení. Postupujte nasledovne:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Stlačte kláves F8. Na počítači s viacerými operačnými systémami stlačte kláves F8, keď sa zobrazí ponuka Spustenie.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Núdzový režim a stlačte kláves ENTER.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobraziť skryté zariadenia.
 6. Rozbaľte položku Non-Plug and Play Drivers.
 7. Kliknite pravým tlačidlom na ovládač Mpegport.sys a kliknite na položku Vlastnosti.
 8. Na karte Ovládač zmeňte položku Typ spustenia na hodnotu Zakázané a kliknite na tlačidlo OK.
 9. Reštartujte počítač.
V prípade, že ovládač Mpegport.sys potrebujete, môžete vypnúť funkciu DEP slúžiacu na zamedzenie spustenia údajov. Funkciu DEP vypnete vykonaním nasledovných krokov:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Stlačte kláves F8. Na počítači s viacerými operačnými systémami stlačte kláves F8, keď sa zobrazí ponuka Spustenie.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Núdzový režim a stlačte kláves ENTER.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Do príkazového riadka zadajte nasledovný reťazec a stlačte kláves ENTER:
  bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1
  Ak je v počítači k dispozícii viacero možností spustenia, môže sa vyžadovať manuálna zmena súboru Boot.ini pre daný počítač. Ak chcete zakázať funkciu DEP zmenením súboru Boot.ini, zmeňte úroveň politiky /noexecute na hodnotu alwaysoff.
 6. Reštartujte počítač.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Je známe, že tento problém nastáva, ak je v počítači inštalovaný DVD dekodér Sigma Designs Hollywood Plus.

Ďalšie informácie o funkcii zamedzenia spustenia údajov (DEP) nájdete na nasledovnej webovej lokalite:Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.

Vlastnosti

ID článku: 878474 – Posledná kontrola: 20. 9. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky