Pri pokuse o inštaláciu balíka Windows XP Service Pack 2 sa zobrazuje chybové hlásenie upozorňujúce na možnú neplatnosť kódu Product Key používaného pri inštalácii systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o inštaláciu balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Microsoft Windows nemusí byť platný. Informácie o príčine zobrazenia chybového hlásenia a postup na odstránenie tohto problému nájdete na stránke www.howtotell.com/xpsp2.

P R I C I N A

Tento problém môže nastať, ak sa kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows XP zhoduje s kódom Product Key, ktorý spoločnosť Microsoft označila ako neplatný.

R I E S E N I E

Ak chcete používať služby aktualizácií, akými sú napr. služba Windows Update alebo Automatické aktualizácie, musíte mať nainštalovaný pravý softvér Microsoft Windows. Ak používate systém doma alebo v práci a nemáte so spoločnosťou Microsoft uzatvorenú zmluvu o poskytnutí hromadnej licencie, môžete byť obeťou softvérovej kriminality. Ak ste počítač získali s predinštalovaným systémom Windows XP, obráťte sa na príslušného predajcu alebo pôvodného výrobcu zariadenia (výrobca OEM) a overte, či vám predali pravý softvér Windows.

Ak chcete ohlásiť podozrenie na softvérovú kriminalitu, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak chcete získať platnú maloobchodnú verziu produktu Windows XP, navštívte miestneho predajcu alebo nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Kontaktné informácie danej pobočky nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak ste zákazníkom s hromadnou licenciou spoločnosti Microsoft a disponujete licenciami na systém Windows XP Professional, no počítač ste inštalovali s použitím kódu Product Key, ktorý je neplatný, kliknutím na nasledovné číslo článku zobrazte článok publikovaný v databáze Microsoft Knowledge Base:
328874 Zmena multilicenčného kľúča v počítači s balíkom Microsoft Windows XP SP1

Vlastnosti

ID článku: 883254 – Posledná kontrola: 24. 4. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky