Programy, o ktorých je známe, že nepracujú správne pri spustení v počítači so systémom Windows XP Service Pack 2

ÚVOD

Tento článok obsahuje zoznam programov, o ktorých je známe, že pri ich spustení v počítači so systémom Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nepracujú správne. Ak používate program uvedený v tomto zozname, požiadajte dodávateľa softvéru o ďalšie informácie. Spoločnosť Microsoft tento zoznam aktualizuje na základe nových informácií okamžite po ich získaní. Preto tento článok pravidelne kontrolujte.

V prípade klientskych a serverových programov komunikujúcich cez Internet alebo prostredníctvom siete môže nová brána firewall systému Windows, ktorá je súčasťou balíka Windows XP SP2, blokovať nevyžiadané pripojenia k počítaču. Príklady takýchto typov programov sú nasledovné:
  • hry pre viacerých hráčov a programy na výmenu okamžitých správ, ktoré sa používajú cez Internet,
  • klientske programy založené na balíku Windows XP SP2, ktoré získavajú údaje zo servera,
  • serverové programy založené na balíku Windows XP SP2, ktoré odpovedajú na požiadavky klientov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o nastavení brány firewall systému Windows tak, aby umožňovala programom prijímať pripojenia, nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

842242 Po inštalácii balíka Windows XP Service Pack 2 sa zdá, že niektoré programy prestali pracovať

875357 Riešenie problémov s nastavením brány firewall systému Windows v systéme Windows XP Service Pack 2
V prípade programov, ktoré majú problémy v počítačoch so 64-bitovými systémami podporujúcimi technológiu No Execute (NX), môže správnemu spusteniu programov zabraňovať nová funkcia Zamedzenie spustenia údajov, ktorá je súčasťou balíka Windows XP SP2.

Ďalšie informácie o používaní funkcie Zamedzenie spustenia údajov nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

875351 V systéme Windows XP s balíkom Service Pack 2 sa zobrazí chybové hlásenie Zamedzenie spustenia údajov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)V nasledovnej tabuľke sú uvedené programy, o ktorých je známe, že nepracujú správne pri spustení v počítači so systémom Windows XP SP2.

Názov programuVerzia programuDodávateľ programuTyp procesoraWebová lokalitaProblém alebo príznak
AOL Toolbar 1.13.2 AOL 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.aol.com Panel s informáciami blokuje prístup k textovým poliam nástroja.
PhotoShop CS8.0Adobe 64-bitové (NX)
http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Program možno nainštalovať, no nie spustiť.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64-bitové (NX) http://www.iss.net Pri používaní tohto programu sa môže vyskytnúť chyba Stop, ktorá spôsobí zatvorenie programu.
BootSkin Všetky Stardock 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.stardock.com Pri reštartovaní počítača počas inštalácie balíka Windows XP SP2 sa vyskytne chyba Stop. Ďalšie informácie nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Command Antivirus 4.9 Authentium
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.authentium.com Tento program sa nespustí.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.britannica.com Po inštalácii tohto programu nefunguje prevod jazyka Java.
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates
64-bitové (NX) http://www.ca.com Súčasť EZ Firewall v tomto programe generuje počas inštalácie chybu Stop.
Freedom Force 1 Electronic Arts
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.ea.com Pri spustení tohto programu sa zobrazí hlásenie, ktoré odkazuje na nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti EA: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus  (v nemčine) 4.5 a 5.0
Kaspersky Labs 64-bitové (NX) http://www.kaspersky.com Vo verzii 4.0 a 5.0 nefunguje prehľadávanie v reálnom čase. Na webovej lokalite dodávateľa sú k dispozícii aktualizácie produktov určené na odstránenie tohto problému.
Live Motion 1 Adobe 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.adobe.com Tento program zobrazuje rôzne chyby, ktoré zabraňujú jeho normálnemu používaniu.
MapSend DirectRoute 1.0 Magellan
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.magellangps.com Pri spustení tohto programu sa zobrazí hlásenie, ktoré odkazuje na nasledovnú webovú lokalitu: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Všetky Canopus 32-bitové a 64-bitové (NX) Pri pokuse o uloženie súboru MPEG sa zobrazí hlásenie o tom, že sa úpravy nepodarily, a súbor nemožno uložiť.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.ea.com Tento program sa v určitých systémoch nespustí.
NOD32 pre systém Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64-bitové (NX) http://www.eset.com Pri spustení tohto programu v počítači s procesorom AMD64 sa stratia všetky sieťové pripojenia. Tento problém možno odstrániť inováciou programu NOD32 na verziu 2.12.2 alebo vyššiu.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.norman.com Program Norman Personal Firewall Assistant sa nespustí.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman
64-bitové (NX) Po nainštalovaní a reštartovaní tohto programu sa pracovná plocha nenačíta správne.
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.symantec.comPri spustení systému nespustia plánované úlohy v programe Norton AntiVirus 2003 automatické prehľadávanie.
Norton SystemWorks 2003 – GoBack Personal Edition 2003 Symantec 64-bitové (NX) http://www.symantec.com Po inštalácii tohto programu sa pri každom spustení počítača zobrazí chyba DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL.
Norton SystemWorks 2004 – GoBack32 2004 Symantec 64-bitové (NX) http://www.symantec.com Po inštalácii tohto programu sa pri každom spustení počítača zobrazí chyba DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL.
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.nuance.com Pri odstraňovaní tohto programu sa odinštalačný program nedokončí.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.agnitum.com Pri spustení tohto programu sa môže vyskytnúť chyba Stop. V takom prípade je potrebné reštartovať počítač.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.nuance.com Inštalačný a odinštalačný program sa nedokončí.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64-bitové (NX) http://www.pinnaclesys.com Po nainštalovaní tohto programu sa pri každom prístupe k súboru MPEG vyskytne chyba Zamedzenie spustenia údajov.
Rational ClearCase 2003 IBM 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.ibm.com Pri reštartovaní počítača počas inštalácie balíka Windows XP SP2 sa vyskytne chyba Stop.
Roboword Pro (v japončine) 6 TechnoCraft
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Pri použití nástroja Search Station sa tento program predčasne ukončí.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.livejournal.com Po zadaní prihlasovacích údajov sa tento program ukončí.
Style XP 2 TGTSoft 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.tgtsoft.com Aktualizovaná verzia tohto programu je k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti TGTSoft.
Virtual PC 2004 Microsoft 32-bitové http://www.microsoft.comVirtuálny počítač s balíkom Windows XP SP2 bude pri spustení pracovať pomalšie v porovnaní s virtuálnym počítačom s balíkom Windows XP SP1.
VirusSecurity 2004 (v japončine) 2004 Sourcenext 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.sourcenext.com Monitor v reálnom čase sa nespustí.
Window-Eyes Professional 4.2 GW Micro
32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.gwmicro.com Počas inštalácie programu sa zobrazia viaceré chybové hlásenia. Informácie o inovovanej verzii tohto programu nájdete na webovej lokalite spoločnosti GW Micro.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.kerio.com Pri spustení tohto programu sa zobrazí hlásenie, ktoré odkazuje na nasledovnú webovú lokalitu: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office 11 Corel 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.corel.com Súčasť WordPerfect Office Update nemôže aktualizovať tento program. Používatelia môžu tento problém odstrániť prevzatím balíka WordPerfect Office 11 Service Pack 2. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Corel: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64-bitové (NX) http://www.zonelabs.com Po inštalácii tohto programu sa pri každom spustení počítača zobrazí chyba PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64-bitové (NX) http://www.zonelabs.com Po inštalácii tohto programu sa pri každom spustení počítača vyskytne chyba Stop.
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64-bitové (NX) http://www.zonelabs.com Tento program sa nenainštaluje. Ak sa ho pokúsite nainštalovať, pri každom spustení počítača sa vyskytne chyba Stop 8e.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32-bitové a 64-bitové (NX) http://www.zonelabs.com Ak sa pokúsite odstrániť program ZoneAlarm, zobrazí sa chybové hlásenie Stop alebo sa počítač reštartuje pred dokončením odinštalačného programu.

Vlastnosti

ID článku: 884130 – Posledná kontrola: 16. 12. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky