Pri každom spustení programu balíka Office je potrebné vyjadriť súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa balíka Office

P R I Z N A K Y

Pri každom spustení programu balíka Microsoft Office, ako je napríklad program Microsoft Office Word, sa zobrazí dialógové okno Licenčná zmluva koncového používateľa. Ak kliknete na položku Súhlasím, dialógové okno Licenčná zmluva koncového používateľa zmizne a potom sa znova zobrazí. Ak opäť kliknete na položku Súhlasím, dialógové okno Licenčná zmluva koncového používateľa zmizne a program balíka Office bude fungovať podľa očakávaní.

Takáto situácia sa vyskytne pri každom spustení programu balíka Office.

P R I C I N A

Toto správanie nastane v prípade, ak konto používateľa nemá povolenia na úpravu databázy Registry systému Microsoft Windows.

R I E S E N I E

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do počítača pomocou konta používateľa, ktoré má poverenia správcu.
 2. Spustite program balíka Office, napríklad program Word. Zobrazí sa dialógové okno Licenčná zmluva koncového používateľa.

  Poznámka V systéme Windows Vista kliknite na ponuku Štart, kliknite na možnosť Všetky programy, potom na položku Microsoft Office, pravým tlačidlom kliknite na program balíka Office, na možnosť Spustiť ako správca a potom kliknite na možnosť Pokračovať.
 3. Kliknite na položku Súhlasím.
 4. Ukončite spustený program balíka Office.
 5. Kroky 2 až 4 zopakujte pre ďalšie programy balíka Office, ktoré stále zobrazujú licenčnú zmluvu koncového používateľa.

R I EŠ E N I E

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP


Ak chcete takéto správanie obísť, vykonajte nasledovné kroky:
 1. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta správcu.
 2. Ak používate systém Microsoft Windows XP, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak používate systém Microsoft Windows 2000 Server, zadajte príkaz regedt32.

  Poznámka: V systéme Windows Vista sa môže zobraziť dialógové okno Kontrola používateľských kont. Ak chcete otvoriť Editor databázy Registry, kliknite na položku Pokračovať.
 3. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň pravým tlačidlom myši.

  V 32-bitových verziách systému Windows:
  • Balíky Microsoft Office 2007:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Balík Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Balík Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Balík Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  V 64-bitových verziách systému Windows:
  • Balíky 2007 Microsoft Office:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
  • Balík Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0
  • Balík Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0
  • Balík Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0
 4. Kliknite na položku Povolenia.
 5. Kliknite na položku Users (Názov_počítača\Users) a potom začiarknite políčko Povoliť pre položku Úplné ovládanie.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom ukončite Editor databázy Registry.
 7. Spustite program balíka Office a prijmite Licenčnú zmluvu koncového používateľa.
 8. Zopakujte kroky 2 až 4 a potom odstráňte povolenie Úplné ovládanie, ktoré ste pridelili položke Users (Názov_počítača\Users) v kroku 5. Postupujte tak, že vyhľadáte položku Users (Názov_počítača\Users) a potom zrušíte začiarknutie políčka Povoliť pre povolenie Úplné ovládanie.
 9. Kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte Editor databázy Registry.
Vlastnosti

ID článku: 884202 – Posledná kontrola: 28. 4. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky