Súčasť Windows Media Digital Rights Management nemusí po zmene hardvéru počítača fungovať

P R I Z N A K Y

Súčasť Windows Media Digital Rights Management (DRM) nemusí správne pracovať, ak zmeníte hardvér počítača. Môže dôjsť k znemožneniu prehrávania chráneného obsahu. Medzi chránený obsah patria napríklad pesničky, ktoré ste si kúpili a prevzali v internetovom obchode.

Môžu sa zobraziť nasledovné chybové hlásenia:
Licencia na prehratie média je neplatná.
C00D277F - Vyskytla sa chyba ochrany zabezpečeného ukladacieho priestoru. Obnovte licencie z predchádzajúcej zálohy a skúste znova.

P R I C I N A

Táto chyba sa vyskytuje, pretože súčasť Windows Media DRM spravuje informácie na základe hardvérovej konfigurácie počítača. Ak sa zmenia niektoré hardvérové súčasti, súčasť Windows Media DRM nemusí pracovať, pretože zmenu vyhodnotí ako pokus o nepovolené premiestnenie chráneného obsahu do iného počítača.

Chyba sa môže vyskytnúť, ak ste vykonali niektoré z nasledujúcich zmien hardvéru počítača:
 • Vymenili ste hardvérové súčasti, ako napr. jednotku CPU alebo základnú dosku.
 • Zmenili ste niektoré z nastavení systému Basic Input/Output System (BIOS) počítača, ktoré má vplyv na hardvérové súčasti. Môže ísť napríklad o vypnutie funkcie procesora označovanej ako CPU hyper-threading.
 • Premiestnili ste pevný disk z jedného počítača do druhého.

R I E S E N I E

Ak chcete túto chybu odstrániť, obnovte pôvodnú hardvérovú konfiguráciu počítača alebo pôvodné nastavenie systému BIOS. Po obnovení sa pravdepodobne prestane chyba v počítači prejavovať. Ak sa podarilo odstrániť problém so súčasťou DRM obnovením hardvérovej konfigurácie alebo nastavenia systému BIOS a plánujete v budúcnosti výmenu hardvéru, vykonajte kroky 1 až 5 v tejto časti. Ak ste nevykonali zmenu hardvéru alebo ak obnovenie hardvérovej konfigurácie problém neodstránilo, vykonajte kroky 3 až 5.

Upozornenie. Ak prejdete priamo na krok 3 a nemáte aktuálnu zálohu vašich licencií, nemusí sa podariť prehrať chránené súbory, ktoré ste si prevzali. Ak sa vyskytne tento problém, obráťte sa na poskytovateľa obsahu a zistite, ako si prevziať nové licencie k daným súborom. Poskytovateľom obsahu je napríklad obchod, kde ste si chránené súbory kúpili.
 1. Vytvorenie zálohy licencií. Postupujte nasledovne:
  1. V prehrávači Microsoft Windows Media Player kliknite na ponuku Nástroje. V prehrávači Windows Media Player 10 kliknite na položku Spravovať licencie. V prehrávačoch Windows Media Player 7.x až Windows Media Player 9 kliknite na položku Spravovanie licencií.

   Ak chcete zmeniť miesto uloženia licencií, kliknite na položku Zmeniť a vyberte miesto, kam sa majú záložné kópie licencií uložiť.
  2. Kliknite na tlačidlo Zálohovať.
  Poznámka. Vydavateľ licencie, napr. internetový obchod, kde ste kúpili chránený súbor, rozhoduje, či je povolené vytvorenie zálohy určitej licencie. Z uvedeného dôvodu sa nemusí podariť vytvoriť zálohu všetkých licencií. Ak nie je možné zálohovať licenciu na určitý súbor, takúto licenciu nebude možné obnoviť po zmene hardvérovej súčasti. Ak nie je možné obnoviť licenciu, nebude možné prehrať chránený súbor.

  Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite vydavateľa licencie. Na lokalite získate informáciu, či daný vydavateľ podporuje funkciu zálohovania a obnovenia súčasti Windows Media DRM.

 2. Vymeňte v počítači požadovaný hardvér.
 3. Vynulujte súčasť Windows Media DRM odstránením všetkých súborov z priečinka Windows Media DRM. Všimnite si, že priečinok Windows Media DRM je skrytým systémovým priečinkom. Skryté súbory a priečinky zobrazíte vykonaním nasledovných krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
  2. V ponuke Tools kliknite na položku Folder Options a potom kliknite na kartu View.
  3. Kliknite na prepínač Zobraziť skryté súbory a priečinky a zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému.
  V závislosti od verzie operačného systému sa môže priečinok Windows Media DRM nachádzať na nasledovných miestach:

  • Microsoft Windows 2000 a Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Ak neviete nájsť priečinok Windows Media DRM, jeho presné umiestnenie v počítači je uložené v nasledujúcom kľúči databázy Registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath

  Poznámka. Na základe predvoleného nastavenia je cesta zobrazená v binárnom formáte. Ak chcete zobraziť cestu vo formáte obyčajného textu, dvakrát kliknite na položku DataPath. V dialógovom okne Úprava binárnej hodnoty je cesta zobrazená v stĺpci vpravo.
 4. Prispôsobenie súčasti Windows Media DRM.

  Ak si chcete nainštalovať najnovšie súčasti Windows Media DRM, prečítajte si pokyny na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 5. Obnovenie licencií. Postupujte nasledovne:
  1. V prehrávači Microsoft Windows Media Player kliknite na ponuku Nástroje. V prehrávači Windows Media Player 10 kliknite na položku Spravovať licencie. V prehrávačoch Windows Media Player 7.x až Windows Media Player 9 kliknite na položku Spravovanie licencií.
  2. Vyberte umiestnenie záložných kópií licencií. V prípade vložte externé médium, ak sú licencie uložené na ňom.
  3. Kliknite na tlačidlo Obnoviť.
  Poznámka. Na vykonanie tohto kroku sa požaduje pripojenie na Internet. Odpovede na otázky týkajúce sa prehrávača Windows Media Player a ochrany údajov nájdete v prehlásení o používaní osobných údajov v prehrávači Windows Media Player. Ak chcete zobraziť prehlásenie v prehrávači Windows Media Player, kliknite na položku Zobraziť prehlásenie o používaní osobných údajov v ponuke Pomocník.

S T A V

Toto správanie je predvolené.
Vlastnosti

ID článku: 891664 – Posledná kontrola: 6. 12. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky