Systémy Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 a verzie x64 systému Windows Server 2003 nezistia zariadenie USB, ktoré je zapojené do rozbočovača USB 2.0

P R I Z N A K Y

Ak pripojíte nové zariadenie USB (Universal Serial Bus) do rozbočovača USB 2.0 v počítači, počítač zariadenie USB nezistí. Tento príznak sa vyskytne, ak sa v počítači používa niektorý z nasledovných operačných systémov:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2),
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1),
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-bitové verzie.
Okrem toho ostatné zariadenia USB, ktoré už sú pripojené k počítaču, prestanú pracovať a počítač je potrebné reštartovať, aby bolo možné zistiť zariadenia USB.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, pretože ovládač Microsoft USB 2.0 spôsobuje porušenie špecifikácie rozhrania EHCI (Enhanced Host Controller Interface).

R I E S E N I E

Informácie o rýchlej oprave pre systém Windows XP

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady:

Rýchla oprava vyžaduje, aby bol v počítači nainštalovaný systém Windows XP SP2.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu opravu

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
  Date     Time  Version      Size   File name
--------------------------------------------------------------
31-Mar-2005 01:13 5.1.2600.2644 27,008 Usbehci.sys
25-Feb-2005 03:53 6.1.22.4 371,936 Updspapi.dll

Informácie o balíku Service Pack pre systém Windows Server 2003

Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o rýchlej oprave pre systém Windows Server 2003

Predpoklady:

Táto rýchla oprava vyžaduje, aby bol v počítači nainštalovaný systém Windows Server 2003 SP1.

Poznámka: Pre verzie x64 systému Windows Server 2003 neexistujú žiadne predpoklady.

Požiadavky na reštartovanie

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu opravu

Táto oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Time Zone v ovládacom paneli Date and Time.

Windows Server 2003, verzie s procesorom Itanium

  Date     Time  Version      Size   File name   Platform
-------------------------------------------------------------------------
26-Apr-2005 17:11 5.2.3790.2429 89,856 Usbehci.sys
26-Apr-2005 17:11 6.1.22.4 639,712 Updspapi.dll IA-64


Windows Server 2003, 64-bitové verzie

  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru   
--------------------------------------------------------------
26-Apr-2005 17:11 5.2.3790.2429 44,160 Usbehci.sys
26-Apr-2005 17:11 6.1.22.4 462,560 Updspapi.dllWindows Server 2003, 32-bitové verzie

  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru   
--------------------------------------------------------------
26-Apr-2005 03:43 5.2.3790.2429 27,520 Usbehci.sys
05-Mar-2005 01:30 6.1.22.4 371,936 Updspapi.dll
S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v balíku Windows Server 2003 Service Pack 2.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o štandardnej terminológii používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 892050 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky