Správca zariadení po nainštalovaní balíka Windows XP Service Pack 2 nepracuje správne

Rýchla oprava, ktorá je popísaná v tomto článku, bola nahradená rýchlou opravou 914450. Ďalšie informácie o rýchlej oprave 914450 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
914450 Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia 905749 v počítači so systémom Windows XP Service Pack 2 sa v okne Správca zariadení nezobrazujú žiadne zariadenia. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak problém spočíva v tom, že sa v okne Správca zariadení nezobrazuje zariadenie Apple iPod, ale ostatné zariadenia sa zobrazujú, v tomto článku nenájdete riešenie svojho problému. Namiesto toho radšej navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Apple:

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní balíka Windows XP Service Pack 2 (SP2) v počítači so systémom Windows XP je okno Správca zariadení prázdne alebo sa v ňom niektoré zariadenia prestanú zobrazovať. Ak sa niektoré zariadenia zobrazujú a jedno zariadenie odstránite, zo Správcu zariadení sa odstránia všetky zariadenia.

R I E S E N I E

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predpoklady.

Požiadavka na reštartovanie.

Po inštalácii tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu opravu.

Táto rýchla oprava bola nahradená rýchlou opravou 914450. Ďalšie informácie o rýchlej oprave 914450 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
914450 Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia 905749 v počítači so systémom Windows XP Service Pack 2 sa v okne Správca zariadení nezobrazujú žiadne zariadenia. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
DateTimeVersionSizeFile name
29-Apr-200500:015.1.2600.26665,120Fixccs.exe

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 893249 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky