K dispozícii je verzia 2 Inštalátora systému Windows verzie 3.1 (3.1.4000.2435)

Úvod

Inštalátor systému Windows je súčasťou operačného systému, ktorá poskytuje štandardný základ na inštalovanie a odinštalovanie softvéru. Výrobcovia softvéru môžu inštalácie svojich produktov nakonfigurovať na používanie Inštalátora systému Windows, aby bolo inštalovanie, údržba a odinštalovanie softvéru bezproblémové a jednoduché.

Získanie Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2)

Pred prevzatím tejto redistribuovateľnej súčasti je potrebné určiť, či je v počítači nainštalovaná 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows Server 2003 alebo Windows XP.

Výsledky automatického zistenia verzia

Používate 32-bitový operačný systém.
Poznámka: Ak sa na obrazovke nezobrazujú výsledky automatického zistenia, kliknite na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
827218 Ako zistiť, či sa v počítači používa 32-bitová alebo 64-bitová verzia operačného systému Windows

Prevzatie inštalátora pre všetky verzie systému Windows okrem 64-bitových verzií systémov Windows Server 2003 a Windows XP

V Centre sťahovania softvéru je k dispozícii nasledujúci súbor na prevzatie:

Prevziať Prevezmite si redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2).

Dátum vydania: 12. mája 2005

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.


Poznámka: Aktualizujú sa len binárne údaje súboru Msi.dll. Číslo verzie je 3.1.4000.2435. Všetky ostatné binárne údaje balíka Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2) zostávajú nezmenené a majú verziu 3.1.4000.1823.

Prevzatie inštalátora pre 64-bitové verzie systémov Windows Server 2003 a Windows XP

Táto redistribuovateľná súčasť je určená len pre 32-bitové operačné systémy. Túto súčasť nemožno nainštalovať do počítača so 64-bitovou verziou systému Windows Server 2003 alebo Windows XP.

Redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.0 možno nainštalovať do systému Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a do finálnej verzie systému Windows Server 2003. Inštalátor systému Windows 3.1 bol súčasťou balíka Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Tento redistribuovateľný balík nemožno nainštalovať do 32-bitových ani 64-bitových verzií systému Windows Server 2003 SP1. Ak chcete aktualizovať 32-bitové a 64-bitové verzie systému Windows Server 2003 SP1 alebo 64-bitové verzie systému Windows XP, namiesto balíka 893803 (verzia 2) si prevezmite rýchlu opravu popísaný v článku 898715 databázy Microsoft Knowledge Base. Ďalšie informácie o aktualizácii GDR Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

898715 Pre systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a 64-bitové vydania systému Windows XP je k dispozícii aktualizácia Inštalátora systému Windows 3.1

História vydaní:
  • Inštalátor systému Microsoft Windows 3.1: KB893803, verzia 1.0 (11. apríla 2005)
  • Inštalátor systému Microsoft Windows 3.1: KB893803, verzia 2.0 (12. mája 2005)

    Inštalátor systému Windows 3.1 (verzia 2) opravuje problém popísaný v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
    898628 Inštalátor systému Windows po inovácii na verziu 3.1 pri automatickej inštalácii zlyhá
Číslo verzie je 3.1.4000.2435. Všetky ostatné binárne údaje balíka Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2) zostávajú nezmenené a majú verziu 3.1.4000.1823.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nové funkcie Inštalátora systému Windows 3.1
Problémy vyriešené v Inštalátore systému Windows 3.1
Problémy vyriešené v Inštalátore systému Windows 3.1 (verzia 2)

Riešenie problémov

Pomoc pri riešení problémov s Inštalátorom systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
907749 Základné postupy riešenia problémov s Inštalátorom systému Windows

886630 V systéme Windows XP sa pri pokuse o nainštalovanie programu, ktorý používa Inštalátor systému Windows, zobrazuje chybové hlásenie

823116 Pri inštalácii programu v systéme Windows XP sa zobrazuje chyba 1913

314852 Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows v systéme Windows XP

Ak máte problémy s inštaláciou určitej aplikácie, či už je to aplikácia od spoločnosti Microsoft alebo aplikácia od iného výrobcu, vyhľadajte informácie o známych problémoch pri inštalácii v súbore Readme danej aplikácie. Môžete tiež v databáze Microsoft Knowledge Base vyhľadať články týkajúce sa vašej aplikácie.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

897026 Akcia AppSearch nesprávne skracuje hodnotu REG_MULTI_SZ, ktorá v Inštalátore systému Windows obsahuje hodnotu null

897027 Pri pokuse o nainštalovanie redistribuovateľného balíka Inštalátora systému Windows 3.0 v počítači s novšou verziou Inštalátora systému Windows sa môže zaznamenať hlásenie do denníka udalostí

894439 Popis optimalizácie výkonu v Inštalátore systému Microsoft Windows 3.0

Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite MSDN (Microsoft Developer Network):
Vlastnosti

ID článku: 893803 – Posledná kontrola: 1. 10. 2013 – Revízia: 1

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition

Pripomienky