V počítačoch so systémom Windows XP s balíkom Service Pack 2 vybavených viacerými procesormi, ktoré podporujú funkcie správy napájania procesorov, môže dôjsť k poklesu výkonu

P R I Z N A K Y

Pre počítače vybavené viacerými procesormi, ktoré podporujú funkcie správy napájania procesorov, ako sú napríklad stavy výkonu procesora rozhrania ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), sa vyžaduje systém Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Pre počítače so systémom Windows XP SP2 sú k dispozícii ďalšie aktualizácie pre optimalizáciu výkonu a fungovania. Bez týchto aktualizácií môže v počítačoch vybavených týmito mobilnými procesormi s možnosťou správy napájania a dvoma jadrami dôjsť k poklesu výkonu alebo neočakávanému správaniu.Poznámka Tento problém sa týka aj verzií x64 systému Microsoft Windows Server 2003. Tento článok a súvisiaca súkromná rýchla oprava však nie sú určené na riešenie problémov s časovaním v hrách a ďalších aplikáciách určených pre počítače s dvojjadrovými procesormi AMD. Ďalšie informácie o problémoch s výkonom v počítačoch s dvojjadrovými procesormi nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

909944 Počítače so systémom Windows XP, ktoré používajú procesor s dvoma jadrami, môžu mať nízky výkon v hrách

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

V stredisku pre prevzatie softvéru od spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:

Prevziať Prevezmite balík WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe.

Dátum vydania: 19. december. 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie

Po aplikovaní tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

V počítačoch vybavených viacerými procesormi, ktoré podporujú stavy výkonu procesora rozhrania ACPI, sa vyžaduje systém Windows XP SP2. Táto požiadavka sa týka počítačov, v ktorých sú podporované nasledovné položky:
 • viaceré fyzické sokety,
 • architektúry s viacerými jadrami,
 • viaceré logické podprocesy, napríklad technológia Hyper Threading spoločnosti Intel.
Vzhľadom na to, že systém Windows XP nebol pôvodne navrhnutý na podporu stavov výkonu v konfiguráciách s viacerými procesormi, je pre správnu realizáciu tejto podpory v systémoch s viacerými procesormi potrebné vykonať zmeny. Balík Windows XP Service Pack 2 obsahuje potrebné zmeny správy napájania jadra. Prostredníctvom týchto zmien je zabezpečená správna činnosť systému Windows XP v systémoch s viacerými procesormi a stavmi výkonu procesorov.


Táto rýchla oprava rieši aj nasledovné problémy v počítačoch vybavených viacerými procesormi, ktoré podporujú stavy výkonu procesorov:
 • Možný pokles výkonu pri zaťažení s jedným procesorom v prípade, kedy stavy výkonu procesorov používajú prepínanie založené na požiadavkách.
 • Synchronizácia registrov TSC (Time Stamp Counter) procesora pre procesory, pokiaľ je v systémoch s viacerými procesormi použitý časovač ACPI Power Management.
 • Problémy pri zvýšení a znížení úrovne stavu C rozhrania ACPI v správe napájania jadra.

Podrobnosti o aktualizácii

Možný pokles výkonu pri prepínaní založenom na požiadavkách

Prepínanie DBS (Demand-Based Switching) je využitie stavu výkonu procesorov rozhrania ACPI (dynamické škálovanie napätia a frekvencie) podľa zaťaženia systému. V správe napájania procesorov systému Windows XP je implementovaná technológia DBS prostredníctvom politiky adaptívneho využitia procesora. V rámci tejto politiky sa aktuálny stav výkonu procesora dynamicky a automaticky upravuje bez zásahu používateľa na základe využitia procesora systémom.


Ak je zaťaženie s jedným podprocesom spustené v systéme s viacerými procesormi, ktoré obsahujú konfigurácie s dvoma jadrami, môže zaťaženie migrovať medzi dostupnými jadrami procesorov. Toto správanie je prirodzeným dôsledkom spôsobu, akým sa v systéme Windows plánuje práca medzi dostupnými prostriedkami procesorov. V systémoch obsahujúcich stavy výkonu procesorov, ktoré sú spustené s politikou adaptívneho využitia procesora, však môže táto migrácia podprocesov spôsobiť, že v rámci správy napájania jadra systému Windows sa nesprávne vypočíta optimálny cieľový stav výkonu pre procesor. Toto správanie sa môže vyskytnúť, pretože samostatné jadro procesora, či už logického alebo fyzického, môže byť zdanlivo zaťažené menej, než je v skutočnosti celá skupina procesorov. V testoch pre porovnanie výkonu, v ktorých sú použité zaťaženia s jedným podprocesom, sa toto správanie môže prejaviť horšími výsledkami výkonu alebo vysokou variabilitou pri postupnom vykonaní identických porovnávacích testov.Táto rýchla oprava obsahuje zmeny správy napájania jadra, prostredníctvom ktorých sa využitie procesora sleduje v rámci celej skupiny procesorov. Vďaka týmto zmenám možno získať prehľad o skutočnej úrovni aktivity komplexu procesorov a správne vypočítať zvýšený cieľový stav výkonu.

Poznámka: V tomto riešení je zvýšenie výkonu uprednostnené pred znížením spotreby. Hoci sa tak môže zlepšiť skóre pri porovnávaní výkonu, bude pravdepodobne negatívne ovplyvnená výdrž batérií. V súvislosti s tým možno túto zmenu politiky jadra zakázať v kľúči databázy Registry, aby bola umožnená maximálna miera flexibility.

Zakázanie správania novej politiky stavu výkonu

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Po inštalácii rýchlej opravy popísanej v tomto článku môžete pomocou nastavenia databázy Registry zakázať správanie novej politiky stavu výkonu.

Ak chcete, aby sme zakázali správanie novej politiky stavu výkonu za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Pred spustením tohto balíka nainštalujte rýchlu opravu popísanú v tomto článku.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak práve nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete zakázať správanie novej politiky stavu výkonu pomocou nastavenia databázy Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, ukážte na položku Nový a potom kliknite na príkaz Kľúč.
 3. Ako názov nového kľúča zadajte reťazec Throttle.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Throttle, ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 5. Ako názov hodnoty zadajte reťazec PerfEnablePackageIdle.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku PerfEnablePackageIdle a potom kliknite na príkaz Upraviť.
 7. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 0. Uistite sa, že v dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD je vybraná možnosť Šestnástková a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete povoliť správanie novej politiky stavu výkonu, môžete do poľa Údaj hodnoty zadať hodnotu 1.
 8. Zatvorte Editor databázy Registry.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.

Správna synchronizácia čítača TSC

V niektorých operačných systémoch môže čítač TSC zmeniť rýchlosť počítania. Ak sú použité špecifické funkcie správy napájania procesora, môže tiež čítač TSC procesora prestať počítať. V počítačoch s viacerými procesormi je čítačom TSC obyčajne hardvérový čítač operačného systému, ktorý podporuje volanie funkcie jadra KeQueryPerformanceCounter. Ak čítač TSC monotónne nezvyšuje svoju hodnotu, súčasti systému, ktoré používajú funkciu jadra KeQueryPerformanceCounter nemusia pracovať správne. Ako riešenie tohto problému spoločnosť Microsoft umožňuje použiť časovač rozhrania ACPI pre správu napájania ako časovač operačného systému podporujúci funkciu jadra KeQueryPerformanceCounter. Niektoré programy však môžu obchádzať rozhranie API časovača systému Windows a pristupovať priamo k časovaču TSC. Prostredníctvom viacprocesorovej vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer) je zabezpečené, že registre TSC vo všetkých procesoroch v počítači s viacerými procesormi budú synchronizované. Znamená to, že prístup pomocou systémového softvéru, ktorý môže byť smerovaný do iných procesorov, nevráti odlišné výsledky. Prostredníctvom tejto zmeny je zabezpečené, že viacprocesorová vrstva HAL naďalej správne synchronizuje registre TSC vo všetkých procesoroch v počítači aj v prípade, že sa ako systémový hardvérový čítač používa čítač rozhrania správy napájania ACPI.

Správne zvýšenie a zníženie úrovne C

Prostredníctvom tejto zmeny sú opravené problémy v správe napájania jadra tak, aby sa v systémoch s viacerými procesormi správne spracovalo zvýšenie a zníženie úrovne stavu C rozhrania ACPI procesorov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o súvisiace téme získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

835730 V systéme Windows XP alebo Windows 2000 môže hrať zvuk pomaly alebo hudba nemusí hrať neprerušovane

Ďalšie informácie o štandardnej terminológii používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 896256 – Posledná kontrola: 10. 6. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky