MS05-039: Nedostatočné zabezpečenie vo funkciách Plug and Play môže umožniť spustenie kódu na diaľku a eleváciu privilégií.

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin MS05-039. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizáciách zabezpečenia vrátane informácií o manifeste súboru a možnostiach zavedenia. Bulletin nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 899588 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky