Po kliknutí na prepojenia niektorých webových lokalít v programe Internet Explorer 6 sa môže zobraziť chybové hlásenie The memory could not be read

P R I Z N A K Y

Používate program Microsoft Internet Explorer 6 v počítači, ktorý je spustený na jednom z nasledujúcich operačných systémov:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP s aktualizáciou Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP s balíkom Service Pack 2 (SP2)
Po kliknutí na prepojenia niektorých webových lokalít sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Inštrukcia na adrese 0x7777f3d9 odkazuje na pamäťovú adresu 0x0c73a8bb. The memory could not be read. Kliknutím na tlačidlo OK ukončite program.

P R I C I N A

Tento problém nastáva s prepojeniami webových lokalít, ktoré používajú dlhé reťazce URL volané zo skriptov. K tomuto problému dochádza v prípade, že ďalšie informácie súvisiace s adresou URL webovej lokality nie sú správne uložené v súbore Index.dat. Súbor Index.dat obsahuje odkazy na všetky adresy URL webových lokalít, ktoré ste navštívili. Po kliknutí na prepojenie webovej lokality v programe Internet Explorer aktualizuje program Internet Explorer svoju históriu informáciami adresy URL webovej lokality. Program Internet Explorer niekedy ukladá ďalšie informácie súvisiace s adresou URL v súbore Index.dat. Ak sú tieto dodatočné informácie veľmi dlhé, zobrazí sa chybové hlásenie.

Poznámka Súbor Index.dat sa nachádza v priečinku %userprofile%\Local Settings\History.

R I E S E N I E

Windows XP

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.
Predpoklady
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musí byť v počítači nainštalovaný balík Windows XP SP1 alebo Windows XP SP2.
Požiadavka na reštart
Po použití tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.
Informácie o nahradení rýchlej opravy
Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.
Informácie o súbore
Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli v nástroji Dátum a čas.

Dátum Čas Verzia Veľkosť Názov súboru Balík Service Pack
------------------------------------------------------------------------
07-Sep-2005 02:14 6.0.2900.2754 1,485,824 Shdocvw.dll SP2
07-Sep-2005 00:09 5.1.2600.2754 30,720 Arpidfix.exe SP2
06-Sep-2005 10:48 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll SP1

Windows Server 2003

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o rýchlej oprave

Predpoklady
Neexistujú žiadne požiadavky.
Požiadavky na reštartovanie
Po použití tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.
Informácie o nahradení rýchlej opravy
Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.
Informácie o súbore
Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo na ovládacom paneli v položke Dátum a čas.

Dátum Čas Verzia Veľkosť Názov súboru Balík Service Pack
-------------------------------------------------------------------------
03-Jul-2005 02:19 6.0.3790.363 1,058,304 Browseui.dll
07-Sep-2005 02:10 6.0.3790.404 1,398,272 Shdocvw.dll
07-Sep-2005 02:33 6.0.3790.2524 1,503,744 Shdocvw.dll SP1
07-Sep-2005 00:29 5.2.3790.2524 32,256 Arpidfix.exe SP1

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém vyriešiť, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Metóda 1: Odstránenie dočasných internetových súborov a vyrovnávacej pamäte histórie

 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory, začiarknite políčko Odstrániť celý obsah v režime offline a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V časti História kliknite na tlačidlo Vymazať históriu a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Odstránenie dočasných internetových súborov a vyrovnávacej pamäte histórie. Najprv v časti História kliknite na tlačidlo Vymazať históriu, kliknite na tlačidlo Áno a nakoniec kliknite na tlačidlo OK.
 6. Reštartujte program Internet Explorer.

Metóda 2: Odstránenie priečinka História

 1. Reštartujte počítač.
 2. Na prihlásenie do počítača použite poverenia správcu.
 3. Otvorte program Windows Prieskumník.
 4. Vyhľadajte priečinok %userprofile%\Local Settings\History pre užívateľa, v prípade ktorého sa vyskytuje problém.

  Poznámka Priečinok Local Settings je skrytý. V programe Windows Prieskumník zapnite možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky, ak chcete tento priečinok zobraziť. V ponuke Nástroje programu Windows Prieskumník kliknite na možnosť Možnosti priečinka, kliknite na kartu Zobrazenie a zapnite možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.
 5. Pravým tlačidlom kliknite na priečinok História a potom kliknite na položku Odstrániť.
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia priečinka kliknite na tlačidlo Áno.
 7. Zatvorte program Windows Prieskumník.
 8. Reštartujte počítač.
 9. Prihláste sa do počítača ako používateľ, v prípade ktorého sa vyskytuje problém.
 10. Spustite program Internet Explorer.
 11. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 12. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory, začiarknite políčko Odstrániť celý obsah v režime offline a potom kliknite na tlačidlo OK.
 13. Reštartujte program Internet Explorer.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v balíku Windows Server 2003 Service Pack 2.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o štandardnej terminológii používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 899811 – Posledná kontrola: 28. 4. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky