Systém Windows XP môže pracovať pomaly a v programe Správca úloh systému Windows sa zobrazuje viacero príznakov

P R I Z N A K Y

Ak používate počítač so systémom Windows XP, počítač môže pracovať pomaly. Program Správca úloh systému Windows pritom môže zobraziť nasledovné príznaky:
  • Aktuálne využitie procesora je vysoké.
  • Veľkosť stránkovacieho súboru môže byť 1,2 GB alebo väčšia.
  • Proces Cidaemon.exe používa veľké miesto v stránkovacom súbore a veľké množstvo času procesora.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je v počítači spustená Indexovacia služba. Indexovacia služba používa proces Cidaemon.exe na indexovanie súborov. Proces Cidaemon.exe vytvára a aktualizuje katalóg indexov. Proces Cidaemon.exe pritom bežne používa veľký priestor stránkovacieho súboru a veľké množstvo času procesora.

R I E S E N I E

Tento problém vyriešite vypnutím Indexovacej služby. Ak chcete vypnúť Indexovaciu službu, postupujte nasledovne:
  1. Dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač, ukážte na položku Panel prehľadávača v ponuke Zobraziť a potom kliknite na položku Hľadať.
  2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie a potom kliknite na položku Bez Indexovacej služby.
  3. Kliknite na položku Nie, nepovoliť Indexovaciu službu a potom kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 899869 – Posledná kontrola: 24. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky