Funkčnosť zvuku Intel High Definition prestane nečakane fungovať v systémoch Windows Server 2003 Service Pack 1 alebo Windows XP Professional x64 Edition

P R I Z N A K Y

Funkčnosť zvuku počítača Intel High Definition prestane nečakane fungovať v nasledujúcich podmienkach:
 • V počítači je spustený systém Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) alebo Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
 • Počítač má zvukové zariadenie Intel High Definition.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje z dôvodu problému vo zvukovom ovládači Intel High Definition, ktorý je súčasťou systémov Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 Edition.

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Microsoft Windows Server 2003

Informácie o súboroch na prevzatie
V Preberacom centre spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:


Windows Server 2003, 32-bitové vydania

Prevzatie Prevezmite balík WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe teraz.

Windows Server 2003, vydania x64

Prevzatie Prevezmite balík WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe teraz.Dátum vydania: 27. júl 2005

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový program, ktorý bol v dobe publikovania súboru k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
Predpoklady
Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať v počítači nainštalovaný ovládač Hdaudbus.sys verzie 5.10.1.5012. Súbor ovládača sa nainštaluje, ak má počítač zvukové zariadenie typu Intel High Definition.
Požiadavka na reštartovanie
Po použití tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.
Informácie o nahradení aktualizácie
Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.
Informácie o súbore
Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli v nástroji Dátum a čas.

Windows Server 2003, 32-bitové vydania
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
13-Jun-2005 23:58 5.10.1.5013 144 384 Hdaudbus.sys
Windows Server 2003, vydania x64
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
15-Jun-2005 02:57 5.10.1.5013 239 616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Informácie o súboroch na prevzatie
V Preberacom centre spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Prevzatie Prevezmite balík WindowsXP-KB901105-v3-x64-ENU.exe teraz.Dátum vydania: 27. júl 2005

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový program, ktorý bol v dobe publikovania súboru k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
Predpoklady
Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať v počítači nainštalovaný ovládač Hdaudbus.sys verzie 5.10.1.5012. Tento súbor ovládača sa nainštaluje, ak má počítač zvukové zariadenie typu Intel High Definition.
Požiadavka na reštartovanie
Po použití tejto aktualizácie je potrebné počítač reštartovať.
Informácie o nahradení aktualizácie
Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.
Informácie o súbore
Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli v nástroji Dátum a čas.
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
15-Jun-2005 02:57 5.10.1.5013 239 616 Hdaudbus.sys

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o štandardnej terminológii používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Produkty od iných výrobcov, ktorých sa týka tento článok, vyrobili spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu a spoľahlivosti týchto produktov.

Vlastnosti

ID článku: 901105 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky