V novootvorenom okne prehľadávača Internet Explorer sa zobrazuje prázdna biela stránka

Príznaky

Ak otvoríte nové okno prehľadávača Microsoft Internet Explorer 6 alebo Internet Explorer 7, v okne sa zobrazuje prázdna biela stránka. Tento príznak sa prejavuje aj pri otvorení stránky HTML v novom okne prehľadávača Internet Explorer. Okrem toho, ak sa pokúsite vyhľadávať na stránke pomocou príkazu Hľadať (na tejto stránke), zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
V tomto dialógovom okne sa vyskytla chyba.
Chyba 49: Neregistrované rozhranie

Pomocou tohto článku môžete tento problém vyriešiť.

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje tiež v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?

Ja to vyriešim

Ak chcete vyriešit tento problém, znovu zaregistruje súbory DLL, ktoré sa vzťahujú na program Internet Explorer. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regsvr32 urlmon.dll a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded
 4. Opakujte kroky 1 až 3 pre ostatné súbory DLL a nahrádzajte príkaz regsvr32 urlmon.dll v poli Otvoriť nasledujúcimi príkazmi:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Príčina

Táto chyba sa vyskytuje, ak nie sú súbory DLL (dynamic link library) vzťahujúce sa na program Internet Explorer správne zaregistrované.
Vlastnosti

ID článku: 902932 – Posledná kontrola: 26. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky