Pri pokuse o synchronizáciu zoznamu adries v režime offline na serveri s programom Exchange Server 2007 alebo Exchange Server 2003 sa pri používaní programu Outlook 2003 zobrazí chybové hlásenie: 0x8004010F

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o synchronizáciu zoznamu adries v režime offline na serveri s programom Microsoft Exchange Server 2007 alebo Microsoft Exchange Server 2003 sa v priečinku Chyby synchronizácie v programe Microsoft Office Outlook 2003 môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x8004010F Objekt sa nedá nájsť
Pri pokuse o odoslanie e-mailovej správy po prijatí tohto chybového hlásenia sa môže v programe Outlook 2003 zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Úloha Microsoft Exchange Server ohlásila chybu (0x8004010F): Operácia zlyhala. Objekt sa nedá nájsť.'

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Pri prezeraní položky Properties v nastavení Address lists v programe Exchange System Manager je splnená jedna z nasledovných podmienok:
  • V objekte zoznamu adresára v režime offline chýba zoznam adries.
  • Objekt zoznamu adresára v režime offline má nesprávny zoznam adries.
 • Pri prezeraní položky Properties v nastavení Offline address list v programe Exchange System Manager je splnená jedna z nasledovných podmienok:
  • V objekte zoznamu adresára v režime offline chýba zoznam adries.
  • Objekt zoznamu adresára v režime offline má nesprávny zoznam adries.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, použite jednu z nasledovných metód.

Metóda 1

Túto metódu použite na vyriešenie tohto problému pri prezeraní položky Properties v nastavení Address lists v programe Exchange System Manager.

Exchange 2003
 1. V programe Exchange System Manager rozbaľte kontajner Recipients.
 2. Kliknite na kontajner Offline Address Lists.
 3. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt zoznamu adries v režime offline a potom kliknite na položku Properties.
 4. Na karte General overte, či je v časti Address lists vyplnený platný zoznam adries. Ak v časti Address lists nie je vyplnený platný zoznam adries, je nutné nejaký zoznam pridať.

  Poznámka. Predvolenou adresou je globálny zoznam adries.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak objekt zoznamu adries v režime offline nie je nastavený, znova kliknite pravým tlačidlom myši na objekt zoznamu adries v režime offline a potom kliknite na položku Set as New Default.
 7. Ak ste vykonali zmeny, znova kliknite pravým tlačidlom myši na objekt zoznamu adries v režime offline a potom kliknite na položku Rebuild.
Exchange 2007
 1. V konzole Exchange Management Console rozbaľte položku Server Configuration a potom kliknite na položku Mailbox.
 2. V okne Database Management kliknite pravým tlačidlom myši na položku Properties v ukladacom priestore poštových schránok.
 3. Kliknite na kartu Client Settings, kliknite na tlačidlo Browse a potom kliknite na príslušný adresár offline.
 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Metóda 2

Túto metódu použite na vyriešenie problému pri prezeraní položky Properties v nastavení Offline address list v programe Exchange System Manager.

Exchange 2003
 1. V programe Exchange System Manager kliknite na položku Properties pre ukladací priestor poštových schránok a potom overte, či je v položke Offline address list na karte General zoznam adries v režime offline vyplnený platným objektom zoznamu adries v režime offline.

  Poznámka. Ak zoznam adries v režime offline nie je vyplnený platným objektom zoznamu adries v režime offline, kliknite na tlačidlo Browse a vyberte platný objekt zoznamu adries v režime offline.
 2. Z programu Outlook 2003 odošlite e-mailovú správu.

  Poznámka. V programe Outlook 2003 môže byť potrebné, aby ste sa odhlásili a znova prihlásili, aby bol test platný.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 905813 – Posledná kontrola: 21. 5. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky