MS06-025: Nedostatočné zabezpečenie v smerovaní a vzdialenom prístupe môže umožniť spustenie kódu na diaľku

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin MS06-025. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizácii zabezpečenia, vrátane informácií o prejavovaní súborov a možnostiach zavedenia. Bulletin nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Známe problémy

  • Používatelia, ktorí majú nainštalovanú pôvodnú verziu aktualizácie zabezpečenia 911280 (MS06-025), mohli mať problém týkajúci sa telefonických pripojení, ktoré používajú okno terminálu alebo skriptovanie telefonického pripojenia. Pôvodná verzia tejto aktualizácie zabezpečenia bola vydaná 13. júna 2006. Skriptovanie telefonického pripojenia je staršia technológia, ktorá sa zriedkavo používa v moderných telefonických pripojeniach. Ak sa v pripojení používa skriptovanie telefonického pripojenia, môže toto pripojenie prestať odpovedať. Toto správanie neovplyvňuje žiadne telefonické pripojenia, ktoré nepoužívajú skriptovanie. Tento problém môže ovplyvniť priame telefonické pripojenia k firemnej sieti, k univerzitnej sieti alebo k niektorým poskytovateľom internetových služieb (ISP). Tento problém bol vyriešený vo verzii aktualizácie zabezpečenia, ktorá bola k dispozícii od 27. júna 2006. Používateľom, u ktorých sa tento problém vyskytol, odporúčame, aby odinštalovali staršiu verziu aktualizácie zabezpečenia 911280 (MS06-025) a potom nainštalovali najnovšiu verziu. Ďalšie informácie o skriptovaní telefonického pripojenia nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Zákazníci, ktorí preskúmali svoju infraštruktúru a nepoužívajú telefonické pripojenia, ktoré pracujú s oknom terminálu následného pripojenia alebo skriptovanie telefonického pripojenia, by mali pokračovať v zavádzaní aktualizácie zabezpečenia 911280. Zákazníci, ktorí si overili, že majú problémy po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 911280, by sa mali obrátiť na Služby technickej podpory spoločnosti Microsoft, kde získajú bezplatnú podporu týkajúcu sa zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. V USA a Kanade zatelefonujte na číslo +1 (866) 727-2338 alebo navštívte miestnu medzinárodnú pobočku na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  • Zistil sa problém, ktorého súčasťou je používanie skriptov na zmenu parametrov konfigurácie zariadenia, akými sú kontrola parity alebo bity ukončenia. Táto technológia sa používa so staršími zariadeniami a pripojeniami. Ak sa zmeny konfigurácie zariadenia vytvárajúceho skripty, ktoré používajú príkazy set port parity, set port databits alebo set port stopbits, použijú ako súčasť procesu pripojenia, pripojenia sa nevytvoria. Spoločnosť Microsoft pracuje na vývoji a testovaní opravy tejto aktualizácie, ktorá bude riešiť daný problém. Ak musíte použiť pripojenie, ktoré sa spolieha na vytváranie zmien konfigurácie zariadenia, neinštalujte aktualizáciu zabezpečenia 911280 (MS06-025), kým nie je k dispozícii opravená verzia. Ďalšie informácie o konfigurácii zariadenia ako súčasti pripojenia nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 911280 – Posledná kontrola: 17. 7. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky