Popis prepínačov príkazov v príkazovom riadku podporovaných inštalačným balíkom softvéru, balíkom s aktualizáciou alebo balíkom s rýchlou opravou, ktorý bol vytvorený v programe Microsoft Self-Extractor

ÚVOD

V článku sa opisujú prepínače príkazov v príkazovom riadku podporované inštalačným balíkom softvéru, balíkom s aktualizáciou alebo balíkom s rýchlou opravou, ktorý bol vytvorený v programe Microsoft Self-Extractor.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Balík Microsoft Self-Extractor je samorozbaľovací spustiteľný súbor (.exe). Spustením súboru .exe možno nainštalovať balík. Ak chcete spustiť súbor .exe, použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Dvakrát kliknite na súbor .exe.
  • Spustite súbor .exe z príkazového riadka.
Pri spustení súboru .exe z príkazového riadka, môže byť v balíku dostupných na použitie niekoľko prepínačov.

Poznámka. Všetky prepínače nemusia byť dostupné vo všetkých balíkoch.

Ak chcete zistiť, ktoré prepínače sú dostupné, použite nasledujúce prepínače Pomocníka, keď spustíte balík z príkazového riadka:
  • /?
  • /h
  • /help
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prepínače príkazov v príkazovom riadku, ktoré podporuje program Microsoft Self-Extractor.
PrepínačPopis
/extract:[cesta]Rozbalí obsah balíka do priečinka na uvedenej ceste. Ak cestu nezadáte, zobrazí sa dialógové okno Prehľadávať.
/log:[cesta k súboru denníka]Slúži na podrobné zapisovanie do denníka pri inštalácii aktualizácie.
/lang:lcidSlúži na nastavenie požadovanej jazykovej verzie rozhrania v prípade, že sú v balíku k dispozícii viaceré verzie.
/quietSpustí balík v tichom režime.
/passiveSpustí aktualizáciu bez nutnosti zásahu zo strany používateľa.
/norestartZabraňuje v zobrazení výzvy na reštartovanie počítača, ak sa reštart požaduje.
/forcerestartVynúti reštart počítača hneď po dokončení aktualizácie.
/?, /h, /helpZobrazí toto hlásenie Pomocníka.
Vlastnosti

ID článku: 912203 – Posledná kontrola: 15. 5. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky