Aktualizácia softvéru programu Internet Explorer 6 a jej vplyv na ovládacie prvky ActiveX

UPOZORNENIE

Aktualizácia popísaná v tomto článku je súčasťou najnovšej kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia pre program Internet Explorer. Ak chcete nainštalovať najnovšiu aktualizáciu, nainštalujte všetky dôležité aktualizácie alebo aktualizácie s vysokou prioritou. Ak to chcete urobiť, navštívte webovú lokalitu Windows Update: Ďalšie technické informácie o najnovšej kumulatívnej aktualizácii zabezpečenia pre program Internet Explorer získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Cieľom tohto článku je upozorniť odborníkov v oblasti IT a vývojárov na zmenu spôsobu, akým program Internet Explorer pracuje s ovládacími prvkami ActiveX. Domáci používatelia môžu navštíviť nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, na ktorej nájdu informácie o spôsobe, akým program Internet Explorer pracuje s ovládacími prvkami ActiveX po nainštalovaní tejto aktualizácie: Poznámka: Ak máte problémy s ovládacím prvkom ActiveX na dôveryhodnej webovej lokalite, pridajte v programe Internet Explorer danú webovú lokalitu do zóny Dôveryhodné lokality. V programe Internet Explorer postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Dôveryhodné lokality a potom kliknite na tlačidlo Lokality.
 3. V časti Pridať túto webovú lokalitu do zóny, zadajte adresu URL webovej lokality, ktorú chcete pridať.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Ak problém pretrváva, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Dôležité upozornenie: Informácie uvedené v tomto článku sa vzťahujú na verzie programu Internet Explorer, ktoré boli vydané a aktualizované od apríla 2006 do apríla 2008. V apríli 2008 bolo správanie, ktoré je popísané v tomto článku, odstránené z programu Internet Explorer prostredníctvom aktualizácie zabezpečenia MS08-024. Ďalšie informácie o aktualizácii MS08-024 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:


947864
MS08-024: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu softvéru pre program Microsoft Internet Explorer 6, ktorá je určená pre systémy Windows XP Service Pack 2 (SP2) a Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Táto aktualizácia mení spôsob, akým program Internet Explorer pracuje s niektorými webovými stránkami, na ktorých sa používajú ovládacie prvky ActiveX a doplnky Java. Príklady ovládacích prvkov ActiveX obsahujú nasledovné programy:
Adobe Reader,
Apple QuickTime Player,
Macromedia Flash Player,
Microsoft Windows Media Player,
Real Networks RealPlayer,
Sun Java Virtual Machine.
Po nainštalovaní tejto aktualizácie nebudete môcť použiť prvky ActiveX z niektorých webových stránok až dovtedy, kým ich nezapnete. Ak chcete ovládací prvok ActiveX zapnúť, manuálne naň kliknite. Okrem toho sú ešte ďalšie technológie, ktoré môžu weboví vývojári použiť na aktualizáciu webových stránok. Ďalšie informácie o týchto technológiách získate na nasledujúcej webovej lokalite MSDN:Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa zo systémov Windows Server 2003 a Windows XP úplne odstráni binárny komponent Plugin.ocx. Binárny komponent Plugin.ocx je vlastná súčasť programu Internet Explorer bez verejného rozhrania. Komponent Plugin.ocx sa používa na hosťovanie doplnkov prehľadávača Netscape ako ovládacích prvkov ActiveX. Funkčnosť komponentu Plugin.ocx bola z bezpečnostných dôvodov v systéme Windows Server 2003 a Windows XP vypnutá. Táto aktualizácia úplne odstráni nefunkčný kód komponentu Plugin.ocx.

Ako súčasť tejto aktualizácie programu Internet Explorer spoločnosť Microsoft vydá aktualizácie pre aktuálne verzie systémov Windows XP a Windows Server 2003. Aktualizované budú všetky klientske operačné programy. Tieto klientske operačné systémy obsahujú nasledovné:
 • Windows XP Starter Edition,
 • Windows XP Home Edition,
 • Windows XP Professional Edition,
 • Windows XP Tablet PC Edition,
 • Windows XP Media Center Edition,
 • Windows XP Professional pre vložené systémy.
Spoločnosť Microsoft momentálne nevydala aktualizácie pre staršie verzie programu Internet Explorer, systému Windows Server 2003 alebo Windows XP. V budúcnosti však spoločnosť Microsoft môže vydať aktualizácie aj pre tieto staršie verzie. Ďalšie informácie o harmonogramoch vydaní budú oznámené v tomto článku hneď, ako budú tieto informácie k dispozícii.

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Aktualizácia programu Internet Explorer pre 32 bitovú verziu systému Windows Server 2003 založenú na procesore x86 a aktualizáciou Service Pack 1: Aktualizácia programu Internet Explorer pre 64 bitové verzie systému Windows Server 2003 založené na procesore Itanium s aktualizáciou Service Pack 1: Aktualizácia programu Internet Explorer pre 64 bitové verzie systému Windows Server 2003 založené na procesore x64: Aktualizácia programu Internet Explorer pre systém Windows XP Professional x64 Edition: Aktualizácia programu Internet Explorer pre systém Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2: Ďalšie informácie o prevzatí súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (tento článok môže byť v angličtine)
Spoločnosť Microsoft tento súbor skontrolovala antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový program, ktorý bol v čase publikovania súboru k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Známe problémy

 • Vypnutá je aktualizácia prvkov ActiveX programu Internet Explorer, ktorá sa nachádza v aktualizácii zabezpečenia 912812

  Po zavedení aktualizácie 912945 pre program Internet Explorer je vypnutá aktualizácia prvkov ActiveX programu Internet Explorer, ktorá sa nachádza v aktualizácii zabezpečenia 912812. Opravy zabezpečenia, ktoré sú obsiahnuté v aktualizácii zabezpečenia 912812, sú stále prítomné a zostávajú funkčné. Vypnutá je iba funkčnosť aktualizácie prvkov ActiveX programu Internet Explorer.
 • Problémy vykresľovania webovej stránky v programe Internet Explorer

  Tento problém sa vyskytne, ak je knižnica Mshtml.dl vždy po nainštalovaní kumulatívnej aktualizácie opakovane registrovaná. Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer


  Odporúčame nainštalovať aktualizáciu zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer namiesto aktualizácie 912945, ktorá je popísaná v tomto článku.
 • Pôvodné dialógové okná prihlásenia sa opätovne zobrazia a obnovia sa ich predvolené nastavenia

  Tento problém sa vyskytne, ak nasadíte verziu rýchlej opravy tejto aktualizácie softvéru v 64-bitových systémoch, napríklad vo verzii systému Windows Server 2003 pre procesory Itanium, v 64-bitovej verzii systému Windows Server 2003 alebo v 64-bitovej verzii systému Windows XP s príslušnými balíkmi Service Pack. V takomto prípade sa môžu zobraziť pôvodné dialógové okná prihlásenia pre všetky aplikácie a súčasti systému Windows. Okrem toho sa obnoví predvolené nastavenie niektorých nastavení. Tento jav môže spôsobiť nasledovné problémy:
  • Aplikácie požiadajú používateľov o ich pridanie do súkromných funkcií.
  • Obnoví sa predvolené nastavenie obľúbených položiek programu Internet Explorer.
  • Obnoví sa predvolené nastavenie zón zabezpečenia programu Internet Explorer.
  • Obnoví sa predvolené nastavenie rozšírených nastavení programu Internet Explorer.
  • Zobrazia sa pôvodné dialógové okná prehrávača Windows Media Player.
  Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
 • Panel s nástrojmi Google

  Po zatvorení okna, ktoré obsahuje neaktívne ovládacie prvky ActiveX, sa môže vyskytnúť pokus o nepovolený prístup do panela s nástrojmi Google. Technické oddelenia spoločnosti Microsoft a Google spoločne pracujú na riešení tohto problému. Spoločnosť Google predpokladá, že tento problém používateľov panela s nástrojmi Google bude možné vyriešiť pomocou automatického „opravného mechanizmu“. Tento problém sa týka tých verzií panela s nástrojmi Google, ktoré sú staršie ako verzia 3.0.129.2. Prejdite na nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Google a prevezmite najnovšiu verziu:
 • Technológia externého skriptovania nefunguje, keď je zrušené začiarknutie políčka „Vypnúť ladenie skriptov (Internet Explorer)“

  Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
 • Ovládacie prvky ActiveX, ktoré používajú platformu Java, Standard Edition 1.3 alebo 1.4

  Keď kliknete na ovládací prvok doplnku ActiveX v programe, v ktorom daný ovládací prvok využíva platformu Java Standard Edition (J2SE) 1.3 alebo J2SE 1.4, výber sa nepresunie na daný ovládací prvok doplnku. Ak chcete výber presunúť na ovládací prvok, musíte naň znova kliknúť. Funkcia výberu funguje správne v edícii J2SE 1.5. Najnovšiu verziu edície J2SE nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Sun Microsystems, Inc.:
 • Prepínač /integrate sa nedá použiť na aktualizáciu zdrojových inštalačných súborov systému Windows

  Správcovia nemôžu pomocou prepínača /integrate aktualizovať zdrojové inštalačné súbory systému Windows touto aktualizáciou. Predpokladá sa, že táto chyba bude odstránená v nasledujúcej aktualizácii pre systém Windows Server 2003 alebo Windows XP. Túto chybu je možné odstrániť použitím nástroja Sysprep. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
 • Programy spoločnosti Siebel používajúce ovládacie prvky ActiveX

  Aktualizácia softvéru 912945 ovplyvní všetkých klientov programu Siebel 7 High Interactive. Ak po použití tejto aktualizácie chcete spolupracovať s programom Siebel, musíte v programe opakovane kliknúť myšou pre každý prvok ActiveX samostatne. Spoločnosť Siebel pracuje so spoločnosťou Microsoft na určení príčiny tohto problému. Vydanie aktualizácie produktov Siebel bolo naplánované na jar 2006. Ďalšie informácie o aktualizáciách produktov Siebel získate na nasledujúcej webovej lokalite podpory spoločnosti Siebel:
 • Podreťazec zodpovedá pridaným názvom procesov

  V predvolenom nastavení majú niektoré aplikácie názvy procesov, ktoré sú podmnožinou aplikácií pridaných medzi nové vlastnosti ovládacích prvkov ActiveX. Príkladom môže byť APExplorer.exe, kde podreťazcom tohto názvu je Explorer.exe. Z toho dôvodu je názov Explorer.exe je pridaný do nových vlastností ActiveX. Takéto aplikácie demonštrujú nové správanie prvkov ActiveX.


  Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
 • Ovládacie prvky MFC ponechajú trvale zobrazené okno

  V niektorých prípadoch sa pri odchode zo stránky, ktorá obsahuje ovládací prvok MFC ActiveX, daný ovládací prvok stále zobrazuje v novom okne. Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 916281 pre program Internet Explorer.
 • Ovládacie prvky aplikácie Visual Basic sa nezobrazujú

  Ovládacie prvky vytvorené v aplikácii Visual Basic, ktoré sa zobrazujú s atribútmi zobrazenia a viditeľnosti jazyka CSS, sa v niektorých prípadoch nemusia zobrazovať. Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 916281 pre program Internet Explorer.
 • Pri pokuse o otvorenie dokumentu vo formáte PDF zo zabezpečenej webovej stránky (https://) sa zobrazí hlásenie upozornenia zabezpečenia

  Pri pokuse o otvorenie dokumentu vo formáte PDF zo zabezpečenej webovej stránky (https://) sa nesprávne zobrazí hlásenie upozornenia zabezpečenia týkajúce sa kombinovaného obsahu. Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 916281 pre program Internet Explorer.
Odporúčané technológie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť funkčnosť ovládacích prvkov ActiveX bez zásahu používateľa, nájdete na nasledovnej webovej lokalite MSDN: Na webových lokalitách, ktoré nepoužívajú odporúčané technológie, sa vyskytujú nasledujúce problémy.

Poznámka Všetky tieto problémy sa odstránia použitím technológií, ktoré sú popísané na webovej lokalite MSDN.
 • Posúvanie
  Pri použití kolieska myši na posúvanie po stránke, ktorá obsahuje interaktívny ovládací prvok, sa prvok nemusí zobraziť správne. Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
 • Súprava nástrojov Abstract Window Toolkit
  Porušenie prístupu bolo hlásené pre programy Java, ktoré v používateľskom rozhraní používajú triedy súpravy nástrojov Abstract Window Toolkit (AWT). Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 912812 pre program Internet Explorer.
 • Priehľadný prvok vo formáte Flash
  Reklama na celej stránke sa stratí, obdĺžnik výberu však na stránke zostáva. V takomto prípade je ovládací prvok stále na svojom mieste, ale je priehľadný. To znamená, že súvisiace prekrývajúce okno zostalo na stránke.
 • Ponuky DHTML
  Keď sa ponuka DHTML rozbalí, zobrazí sa na ovládacom prvku ActiveX. Ak v tejto situácii kliknete na ponuku, zapnete ovládací prvok namiesto toho, aby ste získali prístup do ponuky DHTML. Prekrývajúce okno má najvyššie poradie na osi z. Z tohto dôvodu prijíma informáciu o kliknutí myši práve toto okno.
 • Ovládacie prvky, ktoré zobrazia výzvu pri načítaní
  Niektoré ovládacie prvky nie sú pri načítaní na webovú stránku správne maskované funkčnosťou tejto aktualizácie. K týmto ovládacím prvkom patria prvky, ktoré sú používané v programoch Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player alebo Virtools Web Player. Keď systém Windows zistí, že je takýto prvok neaktívny, vyzve používateľa ešte pred jeho načítaním.
 • Atribúty CSS na ovládacích prvkoch
  Ovládacie prvky, ktoré sú skryté alebo majú nastavený režim zobrazenia na možnosť None (Žiadne), ale ktoré majú pevné rozmery, zobrazia obdĺžnikový obrys počas presúvania kurzora ponad ne.

  Tento problém rieši aktualizácia zabezpečenia 916281 pre program Internet Explorer.


Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 912945 – Posledná kontrola: 25. 9. 2013 – Revízia: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Pripomienky