OPRAVA: Pri vyhľadávaní aktualizácií pomocou služby Windows Update, ktoré používajú Inštalátor systému Windows (vrátane aktualizácií balíka Office), môže dôjsť k pretečeniu ...

UPOZORNENIE

Problém popísaný v časti Príznaky bol opravený v aplikácii Windows Update Agent 3.0 a v aktualizácii 927891. Tieto aktualizácie boli distribuované prostredníctvom služby Microsoft Update v júni a júli 2007. Ak vo vašom počítači naďalej dochádza k problému podobnému jednému z problémov popísaných v tomto článku, môže ísť o iný problém. Informácie o riešení podobných problémov nájdete v časti Podobné problémy a riešenia ďalej v tomto článku.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Rýchla oprava popísaná v tomto článku (916089) bola nahradená novšou rýchlou opravou (927891). Rýchla oprava 927891 takisto rieši problém, ktorý je popísaný v časti Príznaky.

P R I Z N A K Y

Keď pomocou služby Microsoft Windows Update vyhľadávate alebo inštalujete aktualizácie pre ľubovoľné aplikácie, ktoré používajú Inštalátor systému Microsoft Windows (MSI) 3.1 spolu so službou Windows Update, v počítači so systémom Windows XP sa môže v programe Zobrazovač udalostí zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Miestna ponuka aplikácie: svchost.exe – Chyba aplikácie: Inštrukcia na "0x745f2780" odkazuje v pamäti na "0x00000070". Pamäť nemôže byť prečítaná.
Keď služba Windows Update vyhľadáva aktualizácie, ktoré používajú Inštalátor systému Windows, môže dôjsť aj k pretečeniu pamäte.

K týmto problémom môže dochádzať aj pri pokuse o vyhľadanie aktualizácií balíka Microsoft Office. Takisto sa môžu vyskytovať pri použití niektorého z nasledujúcich spôsobov aktualizácie:
  • použitie webovej lokality Microsoft Update,
  • vyhľadávanie automatických aktualizácií prostredníctvom internetu alebo služby WSUS (Windows Server Update Services),
  • použitie nástroja SMS ITMU (Microsoft Systems Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates),
  • použitie programu MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer),
  • použitie ľubovoľnej aplikácie, ktorá vyhľadáva aktualizácie v režime offline pomocou súboru CAB (Wsusscan.cab), ktorý používa aplikáciu Windows Update Agent (WUA).
Tento problém sa môže vyskytnúť napríklad pri pokuse o vyhľadanie aktualizácií balíka Microsoft Office alebo pri použití aktualizácie pre ľubovoľnú aplikáciu v počítači, ktorá používa Inštalátor systému Microsoft Windows 3.1 (známy aj pod názvom MSI) spolu s aplikáciou Windows Update Agent.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď sa aplikácia Windows Update Agent pokúsi vyhľadať aktualizácie Inštalátora systému Windows.

R I E S E N I E

Informácie o rýchlej oprave

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte najnovšiu rýchlu opravu súboru Msi.dll. Táto rýchla oprava je popísaná v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

927891 Pri pokuse o nainštalovanie aktualizácie zo služby Windows Update alebo Microsoft Update sa môže zobraziť chyba porušenia prístupu a systém môže prestať reagovať

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Rýchla oprava popísaná v tomto článku (916089) bola nahradená novšou rýchlou opravou (927891). Rýchla oprava 927891 zahŕňa aktualizácie uvedené v tomto článku. Keď služba Windows Update vyhľadáva aktualizácie, ktoré používajú Inštalátor systému Windows, systém môže prestať reagovať. Tento problém rieši rýchla oprava 927891.

S T A V

Tento problém bol opravený v aplikácii Windows Update Agent 3.0 a v aktualizácii 927891.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Táto aktualizácia skracuje trvanie kontroly, ktorá používa aplikáciu Windows Update Agent. Kontrola je však stále operáciou, ktorá výrazne zaťažuje procesor. Proces Svchost.exe obsahuje službu automatických aktualizácií. Keď spustíte vyhľadávanie aktualizácií, proces Svchost.exe môže spôsobiť, že procesor sa bude dlhšiu dobu využívať na 100 percent. Inštalátor systému Windows používajú napríklad aktualizácie balíka Microsoft Office. Keď sa nájdu aktualizácie balíka Microsoft Office, tieto aktualizácie môžu prispievať k dlhodobému využívaniu procesora na 100 percent.

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Podobné problémy a riešenia

Ak sa stále vyskytuje problém podobný problému popísanému v tomto článku, je možné, že ide o iný problém. Ďalšie informácie o podobných problémoch a riešeniach získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:

939273 V počítači so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003 nie je možné nasadiť aktualizácie softvéru

932762 V systéme Windows Server 2003 sa môže neočakávane zastaviť proces Service Host

931852 Po spustení počítača so systémom Windows XP sa pri pokuse o prevzatie aktualizácií systému Windows zobrazujú chybové hlásenia

910666 V počítači so systémom Windows Server 2003 môže dochádzať k neočakávanému ukončeniu procesu Svchost.exe

894538 Keď služba Internet Authentication Service prijme v pakete neznámy atribút, server služby Internet Authentication Service nainštalovaný v systéme Windows Server 2003 prestane reagovať

927385 Po automatickej aktualizácii v počítači so systémom Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie a po zatvorení dialógového okna s hlásením o chybe aplikácie Svchost.exe sa nedá spustiť žiadny programAk vám tieto články nepomôžu vyriešiť daný problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, než je popísané v tomto článku, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Hľadať: Technická podpora spoločnosti Microsoft.
Vlastnosti

ID článku: 916089 – Posledná kontrola: 31. 10. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky