Chybové hlásenie Stop v počítači s operačným systémom Windows XP: „STOP 0x000000D1“

P R I Z N A K Y

V počítači s operačným systémom Microsoft Windows XP, ktorý používa niektoré ovládače sieťového adaptéra a niektorý softvér hostiteľskej brány firewall, môžete dostať chybové hlásenie Stop 0xD1, ktoré sa podobá niektorému z nasledujúcich hlásení:

STOP 0x000000D1(parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

HTTP.SYS


Poznámka V tomto hlásení sa parametre, ktoré sú zastúpené hodnotami parameter1, parameter2 a parameter3 môžu meniť.

R I E S E N I E

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

Prevziať Prevezmite teraz balík 916595.

Dátum vydania: 6. júna 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
Anglická verzia tejto rýchlej opravy má (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Názov súboruVerzia súboruVeľkosť súboruDátumČasPlatformaPožiadavka na aktualizáciu SPPriečinok služby
Http.sys5.1.2600.2869262,65617. marca 200601:08x86SP2SP2QFE
Vlastnosti

ID článku: 916595 – Posledná kontrola: 11. 10. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky