Opis programu Windows Desktop Search 3.01 a balíka s viacjazyčným rozhraním Multilingual User Interface Pack pre program Windows Desktop Search 3.01

ÚVOD

V tomto článku sa uvádzajú informácie o dostupnosti programu Windows Desktop Search (WDS) 3.01 a balíka Multilingual User Interface Pack (MUI) pre program WDS 3.01.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Windows Desktop Search 3.01

Program Windows Desktop Search 3.01 (WDS 3.01) slúži na okamžité prehľadávanie počítača. WDS 3.01 umožňuje vyhľadať a zobraziť ukážku dokumentov, e-mailov, hudobných súborov, fotografií a ďalších položiek v počítači.

Vyhľadávací mechanizmus v programe WDS 3,01 je službou systému Microsoft Windows, ktorú tiež používajú programy, ako napr. Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office OneNote 2007. Tento vyhľadávací mechanizmus môžete použiť na indexovanie obsahu programu a pri vyhľadávaní v určitom programe tak získať okamžité výsledky.

Program WDS 3.01 obsahuje nasledujúce vylepšenia:
 • Nové predvolené nastavenie politiky na indexovanie pošty v programe Outlook v prípade, že je program Outlook spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Poznámka. Ak chcete povoliť programu WDS indexovanie pošty programu Outlook, keď nie je program Outlook spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou, je nutné nakonfigurovať politiku skupiny.
 • Doplnok pre súbory v sieťach Microsoft. Tento doplnok umožňuje programu WDS indexovať presmerované priečinky Moje dokumenty. Doplnok tiež umožňuje programu WDS indexovať zdieľané položky vo vzdialených sieťach. Tento doplnok je na základe predvoleného nastavenia zahrnutý pre 32-bit. operačné systémy x86.
 • Podpora pre nasledujúce objekty podnikovej politiky skupiny:
  • Zakázanie indexovania pri napájaní batériou za účelom zníženia spotreby energie.
  • Zakázanie prispôsobovania indexovaných umiestnení v ovládacom paneli.
  • Povolenie používania diakritiky.
  • Zakázanie zobrazenia rozšírených možností indexovania v ovládacom paneli.
  • Zakázanie indexovania súborov vo vyrovnávacej pamäti súborov offline.
  • Zakázanie indexovania priečinkov Exchange neuložených vo vyrovnávacej pamäti.
  • Zakázanie indexovania programu Microsoft Office Outlook.
  • Zakázanie umiestnení definovaných používateľom.
  • Zakázanie indexovania e-mailových príloh.
  • Ovládanie ukážok príloh so zobrazením grafických objektov.
  • Zakázanie indexovania verejných priečinkov.
  • Umiestnenie údajov služby indexovania.
  • Pridanie hlavného intranetového vyhľadávacieho umiestnenia.
  • Pridanie sekundárnych intranetových vyhľadávacích umiestnení.
  • Umiestnenie tably ukážky.
  • Nastavenie zobrazenia malých alebo veľkých ikon vo výsledkoch vyhľadávania v počítači.
  • Zastavenie indexovania na pevnom disku s obmedzeným miestom.
  • Zakázanie nechcených filtrov IFilter a popisovačov protokolov.
  • Nepovolenie webového vyhľadávania.
  • Zakázanie indexovania určitých ciest.
  • Predvolené indexované cesty.
  • Predvolené vylúčené cesty.
  • Zakázanie indexovania určitých typov súborov.
Program Windows Desktop Search 3.01 je k dispozícii na prevzatie v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.

Program WDS 3.01 podporuje nasledujúce operačné systémy:
 • 32-bit. verzie systému Microsoft Windows XP s balíkom Service Pack 2 (SP2)
 • Všetky x64-bit. verzie systému Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 2 (SP2)
 • Všetky x64-bit. verzie systému Windows Server 2003
Program WDS 3.01 nie je možné inštalovať v počítači so systémom Windows Vista. Funkcionalita programu WDS je už v systéme Windows Vista vstavaná.

Program WDS 3.01 umožňuje rýchle indexovanie, má zdokonalený výkon a podporu typov súborov. Inštalácia programu WDS 3.01 automaticky vykoná inováciu programu WDS 2.5 a neskorších verzií programu WDS. Ak máte nainštalovanú staršiu verziu než WDS 2.5, najprv ju odstráňte pomocou nástroja Pridanie alebo odstránenie programov a potom nainštalujte program WDS 3.01.

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Prevziať Prevziať balík pre 32-bit. Windows Server 2003.

Prevziať Prevziať balík pre x64-bit. Windows Server 2003.

Prevziať Prevziať balík pre 32-bit. Windows XP.

Prevziať Prevziať balík pre x64-bit. Windows XP.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Ďalšie informácie o programe Windows Desktop Search nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Balík Multilingual User Interface Pack pre program Windows Desktop Search 3.01

Spoločnosť Microsoft vydala balík MUI pre program WDS 3.01 20. februára 2007. Prostriedky viacjazyčného používateľského rozhrania, ktoré požadujú mnohé jazyky, sú obsiahnuté v jednom inštalačnom balíku. Na základe predvoleného nastavenia sa v balíku MUI používa angličtina. Na rozdiel od starších verzií programu WDS je balík MUI pre program WDS 3.01 nadstavbou samostatného balíka s angličtinou. Z tohto dôvodu nie je nutné inštalovať najprv anglickú verziu programu WDS 3.01 a potom inštalovať tento viacjazyčný balík MUI. Balík MUI pre program WDS 3.01 si možno zdarma prevziať v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.

Tento balík MUI obsahuje prostriedky pre nasledujúcich 32 jazykov:
 • brazílska portugalčina
 • zjednodušená čínština
 • tradičná čínština
 • čeština
 • dánčina
 • holandčina
 • fínčina
 • francúzština
 • nemčina
 • gréčtina
 • maďarčina
 • taliančina
 • japončina
 • kórejčina
 • nórčina - Bokmal
 • poľština
 • portugalčina
 • ruština
 • španielčina
 • švédčina
 • turečtina
 • bulharčina
 • chorvátčina
 • estónčina
 • lotyština
 • litovčina
 • rumunčina
 • srbčina (latinka)
 • slovenčina
 • slovinčina
 • thajčina
 • ukrajinčina
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Prevziať Prevziať balík MUI pre Windows Server 2003.

Prevziať Prevziať balík MUI pre systém Windows XP

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
Vlastnosti

ID článku: 917013 – Posledná kontrola: 18. 5. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky