MS06-051: Nedostatočné zabezpečenie jadra systému Windows môže spôsobiť vzdialené spustenie kódu

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostný bulletin MS06-051. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizácii zabezpečenia. Tento informačný materiál obsahuje aj informácie o manifeste súboru a možnostiach zavedenia. Celý bulletin nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Známe problémy

Programy, ktoré nerozpoznávajú terminálové služby a používajú priečinok Windows na čítanie alebo zapisovanie súborov, nemusia pracovať správne. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

924066 Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 917422 do počítača so systémom Windows 2000 Service Pack 4 sa môžu prejaviť problémy s programami, ktoré nie sú terminálovými službami (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Po použití aktualizácie zabezpečenia sa programy počas inicializácie neočakávane ukončili. Pri výskyte tohoto problému sa nezobrazuje žiadne chybové hlásenie. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

924867 Programy, ktoré obmedzujú veľkosť zásobníka aplikácie na 2 048 bajtov, sa možno po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 917422 nebudú dať spustiť (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 917422 – Posledná kontrola: 17. 7. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky