Riešenie problémov s inštaláciou programu Internet Explorer 7

K dispozícii je už aj program Windows Internet Explorer 8. Najnovšiu verziu programu Internet Explorer možno prevziať na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Úvod

Pri pokuse o inštaláciu programu Internet Explorer 7 sa môže zobraziť chybové hlásenie.

Problémy pri inštalácii programu Internet Explorer 7 môžu mať rôzne príčiny. Preto existuje niekoľko postupov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť problém odstrániť. Tento článok obsahuje kroky každého postupu. Dozviete sa aj ďalšie informácie o probléme a zistíte, kde vyhľadať ďalšiu pomoc, ak problém nebudete môcť vyriešiť vlastnými silami.

Prvá časť tohto článku je určená pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov počítačov. Časť Riešenie problémov pre pokročilých používateľov, ktorá tvorí druhú časť tohto článku, je určená pre pokročilejších používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Poznámka Niektoré postupy vyžadujú, aby ste z momentálne zobrazenej stránky prešli na inú stránku. Ak prejdete mimo aktuálnej stránky, prezeraný obsah sa prestane zobrazovať. Pred pokračovaním preto môže byť vhodné vytvoriť odkaz na túto webovú stránku na pracovnej ploche. Ak sa budete chcieť na stránku vrátiť, dvakrát kliknite na odkaz. Ak chcete vytvoriť odkaz na túto webovú stránku na pracovnej ploche, postupujte takto:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stránku a potom kliknite na položku Vytvoriť odkaz.
 2. V dialógovom okne programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Áno, čím vytvoríte odkaz na pracovnej ploche.

Postupy riešenia problémov pri neúspešnej inštalácii programu Internet Explorer 7

Veľmi dobre vieme, aká dôležitá je pre vás možnosť inštalácie a používania programu Internet Explorer 7, a preto prejdime priamo k veci.

Riešenie všeobecných problémov

.

Postup A: Obnovenie nastavení zabezpečenia na predvolené hodnoty

Tento postup je hodnotený ako: jednoduchý.
Poznámka Kroky a časť tohto postupu týkajúca sa opráv sa nevzťahujú na systémy Windows XP Home, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium.
Ak chcete, aby sme problém odstránili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete problém odstrániť vlastnými silami, prejdite na časť Ja to vyriešim.


Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.Poznámky:

 • Tento sprievodca môže byť k dispozícii iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak momentálne nepracujete s počítačom, v ktorom sa problém vyskytol, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo disk CD a neskôr ju spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.
Ďalšie kroky Po spustení tohto návodu na opravy prejdite na časť Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim


Vzorový príkaz na obnovenie nastavení zabezpečenia

Poznámka Po použití nastavení zabezpečenia nie je možné zmeny zrušiť inak než obnovením zo zálohy. Ak si nie ste istí, ako obnoviť predvolené nastavenia zabezpečenia, musíte vytvoriť úplnú zálohu, ktorá zahŕňa stav systému (súbory databázy Registry). Medzi položky, ktoré sa obnovia, patria súbory a priečinky systému súborov NTFS, databáza Registry, politiky, služby, povolenia a členstvo v skupinách.


Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia zabezpečenia pôvodnej inštalácie operačného systému, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom stlačte kláves ENTER.
 2. V systéme Windows XP zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  V systéme Windows Vista zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Zobrazí sa hlásenie Úloha je dokončená a hlásenie s upozornením, že niečo nebolo možné vykonať. Toto hlásenie môžete ignorovať. Ďalšie informácie o tomto hlásení nájdete v súbore %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

Poznámka: V systéme Windows Vista je súbor Defltbase.inf šablónou konfigurácie zabezpečenia pre predvolenú úroveň zabezpečenia. Nastavenie pre tento súbor môžete zobraziť v nasledujúcom umiestnení:
%windir%\inf\defltbase.inf
Ak chcete overiť, či tento postup fungoval, pokúste znova nainštalovať program Internet Explorer 7. Program Internet Explorer 7 môžete prevziať zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft:
Ďalšie kroky
Po spustení tohto návodu na opravu od spoločnosti Microsoft (alebo vykonaní týchto manuálnych krokov) sa na prihlasovacej obrazovke nemusia viac zobrazovať štandardné používateľské kontá, keď zapnete počítač, alebo ak sa pokúsite zmeniť používateľa. Táto situácia nastáva preto, že po obnovení nastavenia zabezpečenia systému Windows sa zo skupiny Používatelia odstránia štandardné používateľské kontá. Ak chcete pridať príslušné používateľské kontá späť do skupiny Používatelia, postupujte takto:
 1. Kliknite na položku Štart a potom na položku Všetky programy. Taktiež môžete kliknúť na položku Programy.
 2. Kliknite na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok (Windows XP). Taktiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom na položku Spustiť ako správca (Windows Vista).
 3. V okne príkazového riadka zadajte hodnotu net users a stlačte kláves ENTER. Zobrazí sa zoznam používateľských kont.
 4. Pre každý názov konta uvedený v príkazovom riadku, ktorý chýba na prihlasovacej obrazovke alebo obrazovke zmeny používateľa, zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Teraz prejdite na časť Vyriešil sa problém?

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte postup B.

Postup B: Kontrola prítomnosti škodlivého softvéru v počítači

Tento postup je hodnotený ako: jednoduchý.

Spôsob kontroly prítomnosti škodlivého softvéru v počítači závisí od nainštalovaných programov na ochranu pred takýmto softvérom.

Dôležité Ak používate vlastný antivírusový softvér a vlastný softvér na odstránenie škodlivého softvéru, skôr než budete kontrolovať počítač, aktualizujte definičné súbory antivírusového softvéru a softvéru na odstránenie škodlivého softvéru z počítača.

Ak neviete, ako aktualizovať súbory definujúce antivírusový softvér a softvér na odstránenie škodlivého softvéru typu malware z počítača, alebo ak neviete, ako skontrolovať počítač, jednoduchým a bezplatným spôsobom na vykonanie týchto úloh je antivírusový program Microsoft Security Essentials. Ak chcete použiť antivírusový program Microsoft Security Essentials, postupujte podľa týchto krokov:
 1. V programe Internet Explorer navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Kliknite na tlačidlo Kontrola so všetkými funkciami.

  Poznámka Správanie, ktoré uvidíte na webovej stránke programu Microsoft Security Essentials, sa môže odlišovať od informácií popísaných v tomto článku, no stane sa približne toto. Antivírusový program Microsoft Security Essentials sa pri prvej kontrole prevezme a nainštaluje do počítača. Program potom skontroluje počítač. Po dokončení kontroly sa zobrazia výsledky a odporúčania. Na kontrolu si vyhraďte dostatok času, pretože môže chvíľu trvať.

  Poznámka Ak nemáte žiadne programy na ochranu pred škodlivým softvérom typu malware, môžete prevziať 90-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu programu Microsoft Security Essentials. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Prevziať bezplatnú skúšobnú verziu v časti Získajte nepretržitú ochranu počítača s programom Microsoft Security Essentials na webovej stránke programu Microsoft Security Essentials.
 3. Po dokončení kontroly sa pokúste program Internet Explorer 7 nainštalovať znova. Program Internet Explorer 7 prevezmete z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Microsoft:

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak chcete overiť, či bol tento postup úspešný, pokúste sa program Internet Explorer 7 nainštalovať znova. Ak potrebujete prevziať program Internet Explorer, prejdite do Strediska pre prevzatie softvéru od spoločnosti Microsoft.
 • Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku.
 • Ak tento postup problém nevyriešil, skúste postup C.

Postup C: Dočasné vypnutie programu typu antispyware alebo antivírusového softvéru

Tento postup je hodnotený ako: jednoduchý.

Poznámka Skôr ako dočasne vypnete antivírusový softvér, skontrolujte, či je zapnutá brána Windows Firewall. Po dokončení týchto krokov znova zapnite antivírusový program.

Ten slúži ako nástroj na ochranu počítača pred vírusmi. Ak je antivírusový program v počítači vypnutý, nepreberajte ani neotvárajte súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, nenavštevujte nedôveryhodné lokality ani neotvárajte e-mailové prílohy. Ďalšie informácie o počítačových vírusoch nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

129972 Počítačové vírusy: popis, prevencia a obnovenie

Po dokončení tohto postupu zapnite antivírusový program a potom navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a opätovne nainštalujte najnovšie aktualizácie: Postup môžete dokončiť pomocou týchto krokov:
 1. Vypnite softvér na ochranu pred spyware alebo antivírusový softvér. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušnú ikonu programu typu antispyware a antivírusového softvéru v oblasti oznámení. Potom kliknite na tlačidlo Ukončiť alebo Vypnúť.  Poznámka Ďalšie informácie o vypnutí softvéru na ochranu pred spyware alebo antivírusového softvéru nájdete v dokumentácii k danému programu.
 2. Po vypnutí softvéru na ochranu pred spyware alebo antivírusového softvéru sa pokúste program Internet Explorer 7 nainštalovať znova. Program Internet Explorer 7 prevezmete z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Microsoft:
 3. Po dokončení inštalácie programu Internet Explorer 7 zapnite softvér na ochranu pred spyware alebo antivírusový softvér.

  Poznámka Ďalšie informácie o zapnutí softvéru na ochranu pred spyware alebo antivírusového softvéru nájdete v dokumentácii k danému programu.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak chcete overiť, či bol tento postup úspešný, pokúste sa program Internet Explorer 7 nainštalovať znova. Ak potrebujete prevziať program Internet Explorer, prejdite do Strediska pre prevzatie softvéru od spoločnosti Microsoft.
 • Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku.
 • Ak tento postup problém nevyriešil, vyskúšajte postup D.

Postup D: Čisté spustenie počítača

Tento postup je hodnotený ako: stredne jednoduchý.

Tento postup dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
 1. Vykonajte čisté spustenie. Ďalšie informácie o čistom spustení počítača získate kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  310353 Konfigurácia systému Windows XP na jeho čisté spustenie

 2. Po čistom spustení počítača sa pokúste program Internet Explorer nainštalovať znova. Ak potrebujete prevziať program Internet Explorer, prejdite do Strediska pre prevzatie softvéru od spoločnosti Microsoft.

Vyriešil sa problém?

 • Ak bol tento postup úspešný, musíte počítač nakonfigurovať, aby sa znova spúšťal normálne. Ďalšie informácie o konfigurácii počítača, aby sa spúšťal normálne, získate kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  310353 Konfigurácia systému Windows XP na jeho čisté spustenie

 • Keď počítač nakonfigurujete, aby sa znova spúšťal normálne, vaša úloha skončila.
 • Ak tento postup nebol úspešný a chcete sa pustiť do pokročilého riešenia problémov, skúste postup E. Pri skúšaní postupov pokročilého riešenia problémov nechajte počítač v stave čistého spustenia.
 • Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, tento článok vám už nemôže viac pomôcť. Môžete požiadať o pomoc inú osobu alebo sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Pokročilé riešenie problémov

Postup E: Vyhľadanie súborov, ktoré nie je možné zálohovať alebo aktualizovať

Tento postup je hodnotený ako: stredne ťažký.

Tento postup dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
 1. Zistite, či neexistuje problém, ktorý bráni zálohovaniu alebo aktualizácii súborov. Postupujte takto:


  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
  2. Skopírujte a potom prilepte (alebo napíšte) do poľa Otvoriť nasledujúci text a potom kliknutím na položku OK otvorte súbor Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Poznámka Súbor Ie7.log sa na základe predvoleného nastavenia nachádza v priečinku C:\Windows.
  3. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END prejdite na koniec súboru Ie7.log.
  4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Hľadať.
  5. Do poľa Hľadať zadajte text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. V časti Smer kliknite na možnosť Nahor a potom kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

   Ak nájdete text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled, znamená to, že sa vyskytol problém, ktorý bráni uloženiu súboru programu Internet Explorer 6 potrebného na odinštalovanie tohto programu. Problém signalizuje napríklad text v súbore denníka, ktorý sa podobá nasledujúcemu textu:   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled 
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
   Ak sa vám nepodarí nájsť text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled v súbore Ie7.log, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

 2. Obnovte povolenia pre súbor Vgx.dll. Ak chcete nastaviť povolenia súboru na predvolenú úroveň, kliknite na položku Štart, Spustiť, zadajte hodnotu cmd a potom kliknite na položku OK. Skopírujte a do príkazového riadka prilepte niektorý z nasledujúcich príkazov (alebo ho prepíšte) a potom stlačte kláves ENTER:
  • Ak používate systém Windows XP, skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz:


   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Ak používate systém Windows Server 2003, skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Pokúste sa nainštalovať program Internet Explorer 7. Ak program Internet Explorer nemožno nainštalovať, znova skontrolujte súbor denníka podľa krokov uvedených v postupe D. Ak v súbore denníka nájdete problém, zopakujte všetky kroky tohto postupu.
 4. Ak aj po zopakovaní postupu nemožno program Internet Explorer 7 nainštalovať, ale súbor denníka neobsahuje problémy, obráťte sa na technickú podporu.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak chcete overiť, či tento postup fungoval, pokúste znova nainštalovať program Internet Explorer. Ak potrebujete prevziať program Internet Explorer, prejdite do Strediska pre prevzatie softvéru od spoločnosti Microsoft.
 • Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku.
 • Ak tento postup nebol úspešný, obráťte sa na technickú podporu.

Podobné problémy a riešenia

Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

920082 Problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak používate verziu beta prehľadávača Windows Internet Explorer 7

Ďalšie informácie o stredisku riešení Windows Internet Explorer Solution Center nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ak sa pomocou žiadneho z postupov uvedených v tomto článku váš problém nevyriešil, navštívte webovú stránku podpory programu Internet Explorer 7:Na webovej stránke podpory programu Internet Explorer nájdete ďalšie informácie, postupy hlásenia chýb a bezplatnú telefonickú podporu pre program Internet Explorer 7.


Ak sa stále vyskytujú problémy, je možné, že ide o iný problém. Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

945385 Pri spustení programu Internet Explorer 7 sa zobrazí prázdna webová stránka

926716 Po začiarknutí políčka Nainštalovať najnovšie aktualizácie programu Internet Explorer a nástroja systému Windows na odstraňovanie škodlivého softvéru spoločnosti Microsoft (odporúča sa) inštalačný program programu Internet Explorer 7 pre systém Windows prestane reagovať.

Ak vám tieto články nepomôžu odstrániť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, než je uvedené v tomto článku, ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base môžete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Hľadať: Technická podpora spoločnosti Microsoft.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 917925 – Posledná kontrola: 28. 9. 2011 – Revízia: 1

Windows Internet Explorer 7

Pripomienky