Riešenie problémov s poškodenými dokumentmi v programoch Word 2007 a Word 2010

S U H R N

V tomto článku sa popisuje postup pri identifikácii poškodeného dokumentu v programoch Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office Word 2010. Článok tiež obsahuje postupy, ktoré vysvetľujú obnovu textu a údajov obsiahnutých v dokumente, ktorý bol identifikovaný ako poškodený.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Identifikácia poškodeného dokumentu

Postup 1: Sledovanie neštandardného správania

Mnohé poškodené dokumenty sa vyznačujú neštandardným správaním. Toto správanie sa môže vzťahovať na poškodenie dokumentu alebo šablóny, na ktorej je dokument založený. Môže ísť o nasledujúce správanie:
 • Opakované prečíslovanie existujúcich strán dokumentu
 • Opakované vytváranie zlomov strán dokumentu
 • Nesprávne rozloženie alebo formátovanie dokumentu
 • Nečitateľné znaky na obrazovke
 • Zobrazovanie chybových hlásení počas práce s dokumentom
 • Počítač prestáva pri pokuse o otvorenie súboru reagovať
 • Ľubovoľné iné neočakávané správanie, ktoré nie je súčasťou štandardného správania daného programu
Ak sa v dokumente vyskytuje niektorý z uvedených symptómov alebo ak nedokážete otvoriť dokument, pokračujte postupom 2.

Postup 2: Kontrola iných dokumentov a programov

Toto správanie môže byť niekedy spôsobené inými faktormi, než je poškodenie dokumentu. Ak chcete eliminovať tieto „iné“ faktory, postupujte takto:
 1. Skontrolujte, či podobné správanie nespôsobujú aj iné dokumenty.
 2. Pokúste sa vyhľadať podobné správanie v iných programoch balíka Microsoft Office 2007 alebo balíka Microsoft Office 2010.
Ak niektoré z týchto krokov naznačujú, že problém nespočíva v dokumente, bude potrebné sa zamerať na riešenie problémov s programom Word 2007 alebo Word 2010, balíkom Office 2007, Office 2010 alebo s operačným systémom, ktorý je spustený v počítači.

Postup pri riešení problémov v prípade, ak poškodený dokument možno otvoriť

Postup 1: Zmena šablóny, ktorú dokument používa

Krok 1: Určenie šablóny, ktorú dokument používa

 1. Otvorte problémový dokument v programe Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Doplnky.
 4. V poli Správa kliknite na položku Šablóny v časti Zobrazenie a správa doplnkov balíka Office.
 5. Kliknite na položku Prejsť.
V poli Šablóna dokumentu sa zobrazí šablóna, ktorú dokument používa. Ak má uvedená šablóna názov Normal, pokračujte krokom 2. V opačnom prípade prejdite na krok 3.

Krok 2: Premenovanie globálnej šablóny (Normal.dotm)

Postupujte podľa krokov pre operačný systém, ktorý používate:

Windows Vista a Windows 7
 1. Ukončite program Word.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .
 3. Do poľa Vyhľadať zadajte nasledujúci text a potom stlačte kláves ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Normal.dotm a potom kliknite na položku Premenovať.
 5. Zadajte hodnotu Oldword.old a potom stlačte kláves ENTER.
 6. Zatvorte program Windows Prieskumník.
 7. Spustite program Word a otvorte dokument.
Microsoft Windows XP
 1. Ukončite program Word.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 3. Do poľa Otvoriť zadajte nasledujúci text a potom stlačte kláves ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Normal.dotm a potom kliknite na položku Premenovať.
 5. Zadajte hodnotu Oldword.old a potom stlačte kláves ENTER.
 6. Zatvorte program Windows Prieskumník.

Krok 3: Zmena šablóny dokumentu

 1. Otvorte problémový dokument v programe Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Word.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na položku Doplnky.
 4. V poli Správa kliknite na položku Šablóny a potom kliknite na položku Prejsť.
 5. Kliknite na položku Priložiť.
 6. V priečinku Šablóny kliknite na položku Normal.dotm a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 7. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Šablóny a doplnky.
 8. Ukončite program Word.

Krok 4: Overenie, či zmena šablón pomohla odstrániť problém.

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Word.

  V balíku Office 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
Ak neštandardné správanie pretrváva, pokračujte postupom 2.

Postup 2: Spustenie programu Word s predvolenými nastaveniami

Môžete použiť prepínač /a a spustiť program Word iba s predvolenými nastaveniami v programe Word. Keď sa použije prepínač /a, program Word nenačíta žiadne doplnky. Program Word taktiež nepoužije vašu existujúcu šablónu Normal.dotm. Reštartujte program Word s použitím prepínača /a.

Krok 1: Spustenie programu Word 2007 pomocou prepínača /a

Windows Vista a Windows 7
 1. Ukončite program Word.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .

 3. Do poľa Vyhľadať zadajte nasledujúci text a potom stlačte kláves ENTER.


  Program Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Program Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Ukončite program Word.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 3. Do poľa Otvoriť zadajte nasledujúci text a potom stlačte kláves ENTER.

  Program Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Program Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Krok 2: Otvorenie dokumentu

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
Ak neštandardné správanie pretrváva, pokračujte postupom 3.

Postup 3: Zmena ovládačov tlačiarne

Krok 1: Vyskúšanie iného ovládača tlačiarne

Windows Vista a Windows 7
Krok a: Otvorenie okna Pridanie tlačiarne
 1. V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart a potom na položku Tlačiarne.

  V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart a potom na položku Zariadenia a tlačiarne.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.
Krok b: Pridanie novej tlačiarne
 1. V dialógovom okne Pridanie tlačiarne kliknite na položku Pridať lokálnu tlačiareň.
 2. Kliknite na položku Použiť existujúci port a potom na položku Ďalej.
 3. V zozname Výrobca kliknite na položku Microsoft.
 4. Kliknite na položku Microsoft XPS Document Writer a potom na položku Ďalej.
 5. Kliknite na položku Použiť momentálne nainštalovaný ovládač (odporúča sa) a potom na položku Ďalej.
 6. Kliknutím začiarknite políčko Nastaviť tlačiareň ako predvolenú a potom kliknite na položku Ďalej.
 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Windows XP
Krok a: Otvorenie okna Pridanie tlačiarne
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tlačiarne a faxy.
 2. V časti Tlačiareň - úlohy kliknite na položku Pridať tlačiareň.
Krok b: Pridanie novej tlačiarne


Po nainštalovaní nasledujúcich opráv sa ikona aplikácie Microsoft XPS Document Writer automaticky zobrazí v priečinku Tlačiarne a faxy.
 1. Nainštalujte rozhranie Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Nainštalujte služby Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Nainštalujte balík Microsoft XPS Essentials.
Ďalšie informácie o inštalácii vyššie uvedených opráv XPS nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Krok 2: Overenie, či zmena ovládačov tlačiarne odstráni problém

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
Ak neštandardné správanie pretrváva, pokračujte krokom 3.

Krok 3: Preinštalujte pôvodný ovládač tlačiarne.

Windows Vista a Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tlačiarne alebo na položku Zariadenia a tlačiarne.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pôvodnú predvolenú tlačiareň a potom kliknite na položku Odstrániť.
  Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. Ak sa zobrazí výzva na odstránenie všetkých súborov priradených tlačiarni, kliknite na tlačidlo Áno.
 4. Kliknite na položku Pridať tlačiareň a podľa pokynov v časti Sprievodca pridaním tlačiarne znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tlačiarne a faxy.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pôvodnú predvolenú tlačiareň a potom kliknite na položku Odstrániť.
 3. Ak sa zobrazí výzva na odstránenie všetkých súborov priradených tlačiarni, kliknite na tlačidlo Áno.
 4. V časti Tlačiareň – úlohy kliknite na položku Pridať tlačiareň a podľa pokynov v časti Sprievodca pridaním tlačiarne znova nainštalujte ovládač tlačiarne.

Krok 4: Overenie, či zmena ovládačov tlačiarne odstráni problém

 1. Spustite program Word 2007.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
Ak neštandardné správanie pretrváva, pokračujte postupom 4.

Postup 4: Použitie núdzového režimu

Krok 1: Spustenie systému Windows v núdzovom režime

Windows Vista a Windows 7
 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a disky DVD a potom reštartujte počítač.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart , kliknite na šípku vedľa položky Zamknúť alebo vypnúť a potom kliknite na položku Reštartovať.
 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak máte v počítači nainštalovaný jeden operačný systém, počas reštartovania počítača stlačte a podržte stlačený kláves F8. Kláves F8 je potrebné stlačiť pred tým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, celý proces je potrebné zopakovať – počkajte, kým sa zobrazí výzva na prihlásenie do systému Windows a potom vypnite a reštartujte počítač.
  • Ak sa v počítači nachádza viacero operačných systémov, pomocou klávesov so šípkou označte operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.
 4. Na obrazovke Advanced Boot Options vyberte pomocou klávesov so šípkou možnosť Safe Mode a stlačte kláves ENTER.
 5. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta, ktoré má práva správcu.
Windows XP
 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a disky DVD a potom reštartujte počítač.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Vypnúť.
 3. V zozname Čo má počítač urobiť? kliknite na možnosť Reštartovať a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Pri reštartovaní počítača podržte stlačený kláves CTRL.
 5. Keď sa zobrazí hlásenie Starting Windows, stlačte kláves F8, pomocou klávesov so šípkou vyberte možnosť Safe Mode v ponuke Startup a potom stlačte kláves ENTER.

Krok 2: Overte, či spustenie v núdzovom režime pomôže odstrániť problém.

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.
  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
Ak neštandardné správanie pretrváva, reštartujte systém Windows a potom pokračujte postupom 5.

Postup 5: Vynútená oprava súboru programom Word

Krok 1: Oprava dokumentu

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. V dialógovom okne Otvorenie kliknutím zvýraznite dokument programu Word.
 3. Kliknite na šípku na tlačidle Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť a opraviť.

Krok 2: Overenie, či oprava dokumentu odstránila problém

Overte, či sa neštandardné správanie viac nevyskytuje. Ak neštandardné správanie pretrváva, reštartujte systém Windows a potom pokračujte postupom 6.

Postup 6: Zmena formátu dokumentu a jeho konverzia na formát programu Word

Krok 1: Otvorenie dokumentu

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.

Krok 2: Uloženie dokumentu v inom formáte súboru

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Uložiť ako.
 2. V programe Word 2007 kliknite na položku Iné formáty.
 3. V zozname Uložiť ako typ súboru kliknite na položku Formát RTF (*.rtf).
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Zavrieť.

  V balíku Office 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Zavrieť.

Krok 3: Otvorenie dokumentu a jeho konverzia na formát programu Word

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. Kliknite na skonvertovaný dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Uložiť ako.
 4. Vyberte možnosť Dokument programu Word pre typ Uložiť ako.
 5. Zmeňte názov súboru dokumentu a potom kliknite na položku Uložiť.

Krok 4: Overenie, či konverzia formátu súboru dokumentu odstránila problém

Overte, či sa neštandardné správanie viac nevyskytuje. Ak toto správanie pretrváva, skúste súbor uložiť v inom formáte súboru. Opakujte kroky 1 až 4 a potom sa pokúste uložiť súbor v niektorom z nasledujúcich formátov súboru (dodržiavajte uvedené poradie):
 • Webová stránka (.htm; .html)
 • Ľubovoľný iný formát spracovania textu
 • Obyčajný text (.txt)
Poznámka. Uložením súboru vo formáte Obyčajný text (.txt) sa môže podariť problém s poškodením súboru odstrániť. Stratí sa však všetko formátovanie dokumentu, kód makier a grafické objekty. Po uložení súboru vo formáte Obyčajný text (.txt) je nutné dokument znovu formátovať. Preto používajte formát Obyčajný text (.txt) iba vtedy, ak iné formáty súboru nepomôžu odstrániť problém.

Ak neštandardné správanie pretrváva, pokračujte postupom 7.

Postup 7: Skopírovanie všetkých položiek (okrem poslednej značky odseku) do nového dokumentu

Krok 1: Vytvorenie nového dokumentu

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Nový.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Nový.
 2. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom na položku Vytvoriť.

Krok 2: Otvorenie poškodeného dokumentu

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.

Krok 3: Skopírovanie obsahu dokumentu a jeho prilepenie do nového dokumentu

Poznámka Ak dokument obsahuje zlomy sekcií, skopírujte iba text medzi zlomami sekcií. Nekopírujte zlomy sekcií, pretože tie môžu preniesť poškodenie do nového dokumentu. Počas kopírovania a prilepovania medzi dokumentmi zmeňte zobrazenie dokumentu na zobrazenie konceptu, aby ste sa vyhli prenosom zlomov sekcií. Zmena zobrazenia na zobrazenie konceptu: na karte Zobraziť kliknite na položku Koncept v skupine Zobrazenia dokumentu.
 1. V poškodenom dokumente stlačte kombináciu klávesov CTRL+END a potom kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+HOME.
 2. Na karte Domov kliknite v skupine možností Schránka na položku Kopírovať.
 3. Na karte Zobraziť kliknite na položku Prepnúť okná v skupine Okno.
 4. Kliknite na nový dokument, ktorý ste vytvorili v kroku 1.
 5. Na karte Domov kliknite na položku Prilepiť v skupine Schránka.
Ak neštandardné správanie pretrváva, pokračujte postupom 8.

Postup 8: Skopírovanie nepoškodených častí poškodeného dokumentu do nového dokumentu

Krok 1: Vytvorenie nového dokumentu

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Nový.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Nový.
 2. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom na položku Vytvoriť.

Krok 2: Otvorenie poškodeného dokumentu

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.

Krok 3: Skopírovanie nepoškodených častí dokumentu a následné prilepenie nepoškodených častí do nového dokumentu

Poznámka Ak dokument obsahuje zlomy sekcií, skopírujte iba text medzi zlomami sekcií. Nekopírujte zlomy sekcií, pretože tie môžu preniesť poškodenie do nového dokumentu. Počas kopírovania a prilepovania medzi dokumentmi zmeňte zobrazenie dokumentu na zobrazenie konceptu, aby ste sa vyhli prenosom zlomov sekcií. Zmena zobrazenia na zobrazenie konceptu: na karte Zobraziť kliknite na položku Koncept v skupine Zobrazenia dokumentu.
 1. V poškodenom dokumente vyhľadajte a vyberte nepoškodené časti obsahu dokumentu.
 2. Na karte Domov kliknite v skupine možností Schránka na položku Kopírovať.
 3. Na karte Zobraziť kliknite na položku Prepnúť okná v skupine Okno.
 4. Kliknite na nový dokument, ktorý ste vytvorili v kroku 1.
 5. Na karte Domov kliknite na položku Prilepiť v skupine Schránka.
 6. Opakujte kroky 3a až 3e pre každú nepoškodenú časť dokumentu. Je nutné zrekonštruovať poškodené časti dokumentu.

Postup 9: Prepnutie zobrazenia dokumentu na odstránenie poškodeného obsahu

Ak sa dokument zobrazí ako orezaný (nezobrazia sa všetky strany dokumentu), vyskúšajte prepnúť zobrazenie dokumentu a odstrániť poškodený obsah z dokumentu.
 1. Určite číslo strany, na ktorej poškodený obsah spôsobuje orezané zobrazenie dokumentu.
  1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

   V programe Word 2010 kliknite na položku Súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Otvoriť.
  2. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
  3. Posúvaním zobrazte poslednú zobrazenú stranu, ktorá sa zobrazuje pred miestom, kde je dokument orezaný. Všimnite si obsah, ktorý sa zobrazuje na danej strane.
 2. Prepnite zobrazenia a potom odstráňte poškodený obsah.
  1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia dokumentu kliknite na položku Webové rozloženie alebo Konceptové zobrazenie.
  2. Posúvaním zobrazte obsah, ktorý sa zobrazuje pred miestom, kde je dokument orezaný.
  3. Vyberte a odstráňte nasledujúci odsek, tabuľku alebo objekt v súbore.
  4. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia dokumentu kliknite na položku Rozloženie pri tlači. Ak sa dokument aj naďalej zobrazuje orezaný, pokračujte v prepínaní zobrazení a odstraňujte obsah dovtedy, kým sa dokument nebude zobrazovať orezaný v zobrazení Rozloženie pri tlači.
  5. Uložte dokument.

Kroky na riešenie problémov v prípade, ak sa poškodený dokument neotvorí

Postup 1: Otvorenie poškodeného dokumentu v režime konceptu bez aktualizácie prepojení

Krok 1: Konfigurovanie programu Word

 1. Spustite program Word.
 2. Na karte Zobraziť kliknite na položku Koncept v skupine Zobrazenia dokumentu.
 3. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Možnosti.
 4. V časti Zobraziť obsah dokumentu začiarknite políčka Písmo konceptu a Symboly obrázkov nachádzajúce sa pod položkou Rozšírené možnosti pre prácu s programom Word.
 5. V časti Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Pri otvorení automaticky aktualizovať prepojenie, ktoré sa nachádza pod položkou Rozšírené možnosti pre prácu s programom Word. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Otvorenie poškodeného dokumentu

 1. Spustite program Word.
 2. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na poškodený dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.
Ak môžete otvoriť dokument, zavrite ho a potom ho znova otvorte pomocou postupu 6. Potom opravte dokument. V opačnom prípade pokračujte postupom 2.

Postup 2: Vloženie dokumentu ako súboru do nového dokumentu

Krok 1: Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Nový.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Nový.
 2. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom na položku Vytvoriť.
Poznámka. Po vykonaní tohto postupu môže byť nutné znovu použiť a upraviť niektoré formátovanie poslednej sekcie.

Krok 2: Vloženie poškodeného dokumentu do nového dokumentu

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Vložiť objekt a potom na položku Text zo súboru.
 2. V dialógovom okne Vloženie súboru vyhľadajte a kliknite na poškodený dokument. Kliknite na tlačidlo Vložiť.
Poznámka. Po vykonaní tohto postupu môže byť nutné znovu použiť a upraviť niektoré formátovanie poslednej sekcie.

Postup 3: Vytvorenie prepojenia na poškodený dokument

Krok 1: Vytvorenie prázdneho dokumentu

 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Nový.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Nový.
 2. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom na položku Vytvoriť.
 3. V novom dokumente zadajte hodnotu Toto je test.
 4. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Uložiť.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Uložiť.
 5. Zadajte hodnotu Záchranné prepojenie a potom kliknite na položku Uložiť.

Krok 2: Vytvorenie prepojenia

 1. Vyberte text, ktorý ste zadali v kroku 1c.
 2. Na karte Domov kliknite v skupine možností Schránka na položku Kopírovať.
 3. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Nový.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Nový.
 4. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom na položku Vytvoriť.
 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku na tlačidle Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.
 6. Kliknite na položku Prilepiť prepojenie a potom na položku Formátovaný text (RTF).
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 3: Zmena prepojenia na poškodený dokument

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na text s prepojením v dokumente, ukážte na možnosť Prepojený objekt dokumentu a potom kliknite na položku Prepojenia.
 2. V dialógovom okne Prepojenia kliknite na názov prepojeného dokumentu a potom kliknite na položku Zmeniť zdroj.
 3. V dialógovom okne Zmena zdroja kliknite na dokument, ktorý sa nedá otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Prepojenia.

  Poznámka. Informácie z poškodeného dokumentu sa zobrazia, ak sa v dokumente nachádzal nejaký obnoviteľný text alebo údaje.
 5. Kliknite pravým tlačidlom na prepojený text, ukážte na položku Objekt prepojeného dokumentu a potom kliknite na položku Prepojenia.
 6. V dialógovom okne Prepojenia kliknite na tlačidlo Prerušiť prepojenie.
 7. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno:
  Naozaj chcete prerušiť zvolené prepojenie?

Postup 4: Použitie nástroje na konverziu „Obnovený text z ľubovoľného súboru“

Poznámka Nástroj na konverziu „Obnovený text z ľubovoľného súboru“ má určité obmedzenia. Pri konverzii sa z dokumentu stráca formátovanie. Stratia sa tiež všetky položky, ktoré nie sú textom, a to napr. grafické objekty, polia, objekty kreslenia. Text polí, hlavičky, päty, poznámky pod čiarou a koncové poznámky sa zachovajú ako obyčajný text.
 1. V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

  V programe Word 2010 kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Otvoriť.
 2. V poli Súbory typu kliknite na položku Obnovený text z ľubovoľného súboru (*.*).
 3. Kliknite na dokument, z ktorého chcete obnoviť text.
 4. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.
Po obnovení dokumentu pomocou konvertora Obnovený text z ľubovoľného súboru naďalej existuje niektorý text binárnych údajov, ktorý sa neskonvertuje. Tento text sa vyskytujú najmä na začiatku a na konci dokumentu. Text binárnych údajov je potrebné odstrániť pred tým, než uložíte súbor ako dokument programu Word.
Vlastnosti

ID článku: 918429 – Posledná kontrola: 26. 4. 2012 – Revízia: 1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

Pripomienky