MS06-042: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin MS06-042. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizácii zabezpečenia. Tento informačný materiál obsahuje aj informácie o manifeste súboru a možnostiach zavedenia. Ak chcete zobraziť celý bezpečnostný bulletin, navštívte niektorú z nasledovných webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Známe problémy

 • Spoločnosť Microsoft vydala 12. septembra 2006 novú verziu aktualizácie zabezpečenia 918899 (MS06-042). Táto nová verzia rieši nedostatočné zabezpečenie, ktoré môže ovplyvniť zákazníkov používajúcich aktualizáciu Internet Explorer 6 Service Pack 1, Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 a zákazníkov používajúcich program Internet Explorer 6 pre systém Microsoft Windows Server 2003. Zákazníci, ktorí používajú tieto verzie programu Internet Explorer, by mali novú aktualizáciu použiť okamžite.
 • Keď po použití kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia 918899 (MS06-042) pre program Internet Explorer spustíte skript na webovej stránke, zobrazí sa chybové hlásenie. Táto chyba sa vyskytuje na počítačoch so systémom Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003.Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  926046 Chybové hlásenie zobrazené počas spustenia skriptu na webovej stránke po použití aktualizácie zabezpečenia MS06-042 na počítačoch so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003: Povolenie odmietnuté (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Prehľadávač Microsoft Internet Explorer 6 neočakávane ukončil prácu po navštívení webovej lokality, ktorá používa protokol a kompresiu HTTP 1.1. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  923762 Aktualizácia Internet Explorer 6 Service Pack 1 sa neočakávane skončila po nainštalovaní aktualizácie 918899
  Spoločnosť Microsoft vydala 24. augusta 2006 novú verziu aktualizácie zabezpečenia 918899 (MS06-042). Táto nová verzia rieši daný problém u používateľov, ktorí používajú aktualizáciu Internet Explorer 6 Service Pack 1. Problém sa vyskytuje len u používateľov s nainštalovanou aktualizáciou Internet Explorer 6 SP1. Všetci ostatní používatelia môžu pokračovať v zavádzaní aktualizácie zabezpečenia 918899.  Ak chcete odstrániť tento problém súvisiaci s používaním aktualizácie Internet Explorer 6 SP 1, nainštalujte novú aktualizáciu zabezpečenia 918899 (MS06-042), ktorá bola vydaná 24. augusta 2006.
 • Keď navštívite webovú stránku, ktorá používa vlastné kontextové objekty, činnosť programu Internet Explorer 6 sa neočakávane ukončí s chybou v knižnici Mshtml.dll. Tento problém sa prejaví po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 918899 do počítača so spustenou aktualizáciou systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ak vás tento problém výrazne ovplyvňuje, je k dispozícii rýchla oprava. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  923996 Keď navštívite webovú stránku, ktorá používa vlastné kontextové objekty, skončí program Internet Explorer 6 neočakávane svoju prácu.
 • Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia môžu internetové aplikácie závislé na skriptoch na svojich stránkach prestať odpovedať. Príčinou tohto problému je nedostatočné zabezpečenie skriptu JScript. Tento problém bol vyriešený. Oprava je súčasťou najnovšej aktualizácie skriptu JScript. Ďalšie informácie o tejto aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  917344 MS06-023: Nedostatočné zabezpečenie skriptu JScript od spoločnosti Microsoft môže umožniť vzdialené spustenie kódu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Okno Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládacom paneli v systéme Windows XP s aktualizáciou SP 2 a v systéme Windows Server 2003 s aktualizáciou SP1 zobrazuje zoznam aktualizácií softvéru. V tomto okne sú zobrazené aktualizácie softvéru pod názvom toho produktu, s ktorým súvisia. V systéme Windows XP s aktualizáciou SP2 okno Pridanie alebo odstránenie programov zobrazuje tieto aktualizácie pod názvom Windows XP - Software Updates. V systéme Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 nezobrazuje okno Pridanie alebo odstránenie programov informácie „Nainštalované na" o tejto aktualizácii. Preto sa táto aktualizácia nezobrazí podľa poradia inštalácií. Namiesto toho sa zobrazí na začiatku zoznamu Windows XP – Software Updates.
 • Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, kapitoly niektorých diskov WMV HD DVD (Windows Media High Definition Video) sa neprehrajú, keď na ne kliknete v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  884487 Kapitola niektorých diskov WMV HD DVD sa neprehrá, keď na ňu kliknete v prehrávači Windows Media Player (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Ovládacie prvky ActiveX sa v programe Internet Explorer nemusia načítať podľa očakávania. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  909889 Ovládacie prvky ActiveX sa v programe Internet Explorer nemusia načítať podľa očakávania, a to z dôvodu hĺbkových zmien, ktoré priniesla kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 896688 (MS05-052) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Webová stránka, ktorá obsahuje ovládací prvok ActiveX, sa nemusí v program Internet Explorer načítať podľa očakávania. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  909738 Webová stránka, ktorá obsahuje vlastný ovládací prvok ActiveX, sa v programe Internet Explorer nemusí načítať podľa očakávania, a to z dôvodu zmien v hĺbkovej ochrane, ktoré priniesla kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 896688 (MS05-052) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Prehľadávač Internet Explorer už viac nepodporuje používanie monikerov. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

  906294 Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia, ktorá bola súčasťou kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia 896727 (MS05-038), program Internet Explorer už nepodporuje používanie monikerov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Niektoré ovládacie prvky zobrazia výzvu pred svojim načítaním.

  Poznámka Tento problém sa vyskytuje na webových lokalitách, ktoré nepoužívajú odporúčané technológie. Ďalšie informácie o odporúčaných technológiách, ktoré riešia tento problém, nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Niektoré ovládacie prvky nie sú pri načítaní na webovú stránku správne maskované funkčnosťou tejto aktualizácie. K týmto ovládacím prvkom patria prvky, ktoré sú používané v programoch Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player alebo Virtools Web Player. Keď systém Windows zistí, že je takýto ovládací prvok neaktívny, vyzve používateľa ešte pred jeho načítaním.
 • Tieto problémy sa týkajú niektorých programov spoločnosti Siebel, ktoré používajú ovládacie prvky ActiveX.


  Aktualizácia zabezpečenia 918899 ovplyvní všetkých používateľov programu Siebel 7 High Interactive. Ak chcete po použití tejto aktualizácie pracovať s programom Siebel, musíte opakovane kliknúť myšou. Na každý z ovládacích prvkov ActiveX musíte kliknúť samostatne. Spoločnosť Siebel pracuje so spoločnosťou Microsoft na vyriešení tohto problému. Aktualizácia produktu Siebel je plánovaná na jeseň 2006. Ďalšie informácie o aktualizáciách produktov Siebel nájdete na nasledovnej webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Siebel: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

 • Niektoré ovládacie prvky ActiveX používajú platformu Java Standard Edition 1.3 alebo Java Standard Edition 1.4.

  Ak kliknete na ovládací prvok apletu ActiveX v programe, ktorý používa ovládací prvok apletu prostredníctvom platformy Java Standard Edition (J2SE) 1.3 alebo platformy Java J2SE 1.4, ovládací prvok apletu nebude aktívny. Ak chcete stabilizovať aktivitu ovládacieho prvku apletu pri jeho výbere, musíte na prvok kliknúť aj druhý raz. Funkcia výberu funguje správne v edícii J2SE 1.5. Najnovšiu verziu edície J2SE získate na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Sun Microsystems, Inc.: Odporúčané technológie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť funkčnosť ovládacích prvkov ActiveX bez zásahu používateľa, nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 918889 obsahuje opravy zabezpečenia, ktoré sú uvedené v bulletine MS06-042.

  Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 910620 obsahuje opravy zabezpečenia, ktoré sú uvedené v bulletine MS06-004. Súhrnná aktualizácia obsahuje aj rýchle opravy pre program Microsoft Internet Explorer, ktoré boli vydané po vydaní bulletinu MS04-004 a po vydaní bulletinu MS04-038.

 • Ak chcete nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 873377, súhrnnú aktualizáciu 889669, rýchlu opravu pre program Internet Explorer, ktorá bola vydaná po bulletine MS04-038 alebo rýchle opravy, ktoré sú súčasťou súhrnnej aktualizácie 896727, musíte postupovať podľa návodu v článku 897225 databázy Microsoft Knowledge Base. V opačnom prípade budú všetky doteraz nainštalované rýchle opravy programu Internet Explorer odstránené.
  897225 Inštalácia rýchlych opráv, ktoré sa nachádzajú v kumulatívnych aktualizáciách zabezpečenia pre aktualizáciu Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 918899 – Posledná kontrola: 14. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky