Systém Windows Vista sa nespustí po nainštalovaní staršej verzie operačného systému Windows v konfigurácii s dvoma systémami

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní staršej verzie operačného systému Windows v počítači so systémom Microsoft Windows Vista, na ktorom sa používa konfigurácia s dvoma systémami, sa môžu prejaviť nasledujúce problémy:
 • Po nainštalovaní staršej verzie operačného systému Windows v počítači so systémom Microsoft Windows Vista sa nedá systém Windows Vista spustiť. V tomto prípade sa dá spustiť len staršia verzia operačného systému Windows.
 • Ak nainštalujete ďalšiu inštanciu systému Microsoft Windows XP v počítači, v ktorom sú už nainštalované systémy Windows XP a Windows Vista (konfigurácia s dvoma systémami), môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Chyba čítania disku.

P R I C I N A

Tieto problémy sa vyskytujú, pretože staršie verzie operačného systému Windows nie sú kompatibilné s novou spúšťacou metódou systému Windows Vista. Systém Windows Vista používa nový ukladací priestor Boot Configuration Database (BCD). Tento ukladací priestor obsahuje zavádzaciu ponuku a všetky informácie o operačných systémoch inštalovaných v počítači. Z tohto dôvodu sa nedá súbor Boot.ini pochádzajúci zo staršej verzie operačného systému Windows použiť na spustenie systému Windows Vista.

V starších verziách operačného systému Windows, ktoré sú inštalované na počítačoch so systémom BIOS (basic input/output system), napr. systém Windows XP, sa zavádzací proces začína v systéme BIOS. Systém BIOS určí zavádzacie zariadenie a potom načíta prvý fyzický sektor. Tento fyzický sektor sa nazýva hlavný zavádzací záznam MBR (Master Boot Record). Záznam MBR obsahuje tabuľku oblastí a potrebný spúšťací kód zavedenia. Tento kód prehľadáva tabuľku oblastí, vyhľadá aktívnu oblasť a odovzdá ovládanie zavádzaciemu sektoru v aktívnej oblasti. Potom zavádzací sektor v aktívnej oblasti načíta program Ntldr. Program Ntldr analyzuje súbor Boot.ini. Tento súbor sa používa na enumeráciu operačných systémov, ktoré sú nainštalované.

Keď sa systém Windows Vista spustí na počítači so systémom BIOS, systém BIOS načíta záznam MBR a potom načíta zavádzací sektor. Zavádzací kód však načíta nový program Windows Boot Manager (Bootmgr). Program Windows Boot Manager analyzuje súbor BCD (Boot Configuration Data), enumeruje inštalované operačné systémy a potom zobrazí zavádzaciu ponuku. Ak je spolu so systémom Windows Vista nainštalovaná staršia verzia systému Windows, program Windows Boot Manager odovzdá ovládanie programu Ntldr viažucemu sa na staršiu verziu systému Windows. Program Windows Boot Manager túto akciu vykoná, keď v zavádzacej ponuke vyberiete možnosť Windows Vista.

Keď nainštalujete staršiu verziu operačného systému Windows na počítači so systémom Windows Vista, inštalačný program prepíše všetko v zázname MBR, zavádzacom sektore a zavádzacie súbory. Z tohto dôvodu strácajú staršie verzie systému Windows kompatibilitu so systémom Windows Vista.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, postupujte nasledovne:

Poznámka. Príkazy uvedené v nasledujúcom postupe možno spúšťať z príkazového riadka. Ak spúšťate tieto príkazy v systéme Windows Vista, spúšťajte ich z príkazového riadka, ktorý má práva správcu. Ak chcete spustiť tento príkazový riadok, kliknite na tlačidlo Štart, na položku Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom na odkaz príkazového riadka a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 1. Použite príkaz Bootsect.exe na obnovenie záznamu MBR systému Windows Vista a zavádzacieho kódu, ktoré odovzdávajú ovládanie programu Windows Boot Manager. Ak chcete vykonať toto obnovenie, zadajte do príkazového riadka nasledujúci príkaz: Jednotka:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  V tomto príkaze predstavuje reťazec Jednotka jednotku, v ktorej sa nachádza inštalačné médium systému Windows Vista.

  Poznámka: Zavádzací priečinok pre tento krok sa nachádza v jednotke DVD.
 2. Použite príkaz Bcdedit.exe na manuálne vytvorenie položky v súbore Boot.ini ukladacieho priestoru BCD, ktorý sa viaže na staršiu verziu operačného systému Windows. Ak chcete vykonať túto akciu, zadajte do príkazového riadka nasledujúci príkaz:

  Poznámka. V uvedených príkazoch predstavuje reťazec Jednotka jednotku, kde je nainštalovaný systém Windows Vista.
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Popis staršej verzie systému Windows"

   Poznámka. V tomto príkaze sa môže za reťazec Popis staršej verzie systému Windows dosadiť ľubovoľný reťazec. Za reťazec Popis staršej verzie systému Windows sa môže napr. dosadiť Windows XP alebo Windows Server 2003.
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Poznámka. V tomto príkaze reťazec x: predstavuje písmeno jednotky aktívnej oblasti.
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Reštartujte počítač.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete spúšťať verzie operačného systému Windows, ktoré sú založené na systéme Microsoft Windows NT, potrebujete nasledujúce súbory:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Poznámka: Tento súbor je nutné použiť pri inštalácii východoázijských jazykových verzií systému Windows.
 • NTDetect.com
V systéme Windows XP sú tieto súbory uložené v systémovej oblasti, ktorá je označená ako aktívna. Na základe predvoleného nastavenia sú tieto súbory v systéme Windows XP skrytými systémovými súbormi. Používateľ môže nahradiť tieto súbory pomocou konzoly na obnovenie, alebo môže spustiť operačný systém pomocou zavádzacieho disku Windows NT. Systém Windows Vista tieto tri súbory nepoužíva. Systém Windows Vista sa spúšťa pomocou skrytého systémového súboru Bootmgr a ďalších požadovaných súborov, ktoré sú umiestnené v priečinku \Boot.

Vytvorenie konfigurácie s viacerými systémami, ktorá obsahuje systém Windows Vista

Ak chcete vytvoriť funkčnú konfiguráciu s viacerými systémami, nainštalujte najprv najstaršiu verziu operačného systému Windows. Potom inštalujte v poradí všetky novšie verzie. Každá nová verzia systému Windows zachováva spätnú kompatibilitu umožňujúcu spustenie starších verzií systému Windows.

Ak chcete vytvoriť konfiguráciu s viacerými systémami, vrátane systému Windows Vista, musíte mať k dispozícii aspoň jednu oblasť pre každú staršiu verziu systému Windows, ktorú inštalujete. Dodržiavajte tieto všeobecné pokyny:
 • Vytvorte aspoň dve oblasti. Použite jednu oblasť na inštaláciu systému Windows Vista.

  Poznámka: Ak je už oblasť pre systém Windows Vista formátovaná, uistite sa, že je formátovaná pomocou súborového systému NTFS. Odporúčame však vykonať jeden z nasledujúcich postupov:
  • Vytvorte druhú, neformátovanú oblasť.
  • Nevytvorte druhú oblasť a ponechajte dané miesto ako voľné miesto. Druhú oblasť vytvorte až počas inštalácie systému Windows Vista.
 • Ak nie je v počítači inštalovaný žiadny operačný systém, inštalujte ako prvú najstaršiu verziu systému Windows.

  Poznámka. Systém Windows XP inštalujte pred systémom Windows Server 2003.
 • Spustite inštalačný program systému Windows Vista. Inštalujte systém Windows Vista do voľného miesta alebo v existujúcej oblasti. Tento inštalačný program môžete spustiť v starších verziách systému Windows, alebo môžete vložiť disk so systémom Windows Vista do jednotky CD alebo DVD a potom znovu spustiť počítač.
Po dokončení inštalácie systému Windows Vista bude počítač správne konfigurovaný na používanie viacerých systémov, vrátane systému Windows Vista a starších verzií systému Windows. Zavádzacia ponuka Bootmgr, ktorá sa zobrazí, môže vyzerať takto:
Staršia verzia operačného systému Microsoft Windows

Odstránenie systému Windows Vista z konfigurácie s dvomi systémami

Ak chcete odstrániť systém Windows Vista z prostredia, v ktorom sa používajú dva systémy, vrátane staršej verzie systému Windows, vykonajte tieto kroky.

Poznámka. Tento postup je možné vykonať v staršej verzii systému Windows alebo v systéme Windows Vista. Ak vykonávate tieto kroky v systéme Windows Vista, spúšťajte príkazy z príkazového riadka, ktorý má práva správcu. Ak chcete spustiť tento príkazový riadok, kliknite na tlačidlo Štart, na položku Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom na odkaz príkazového riadka a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 1. Použite príkaz Bootsect.exe na obnovenie programu Ntldr. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz: Jednotka:\Boot\Bootsect.exe –NT52 All

  Poznámka. V tomto príkaze predstavuje reťazec Jednotka jednotku, v ktorej sa nachádza médium so systémom Windows Vista.

  Keď sa počítač reštartuje, nenačíta program Windows Boot Manager. Namiesto toho sa načíta program Netldr.exe a súbor Boot.ini.
 2. Odstráňte oblasť, v ktorej je inštalovaný systém Windows Vista.

  Dôležité. Oblasť, v ktorej je inštalovaný systém Windows Vista, je možné odstrániť len v prípade, že táto oblasť nie je v systéme aktívnou oblasťou. Predstavte si napríklad nasledujúci scenár:
  • Systém Windows Vista je inštalovaný na jednotke C. Jednotka C je oblasť 1 a je aktívna oblasť.
  • Systém Windows XP je inštalovaný na jednotke D. Jednotka D je oblasť 2 a nie je aktívna oblasť.
  V tomto prípade môžete spustiť príkaz bootsect, no nemôžete odstrániť oblasť, v ktorej je inštalovaný systém Windows Vista. Ak túto oblasť odstránite, počítač sa dostane do nespustiteľného stavu, pretože sa odstránia zavádzacie súbory systému Windows XP.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
314079 Používanie systémových súborov na vytvorenie zavádzacej diskety pre ochranu pred nemožnosťou spustiť systém Windows XP
911080 Pri použití programu Winnt32.exe na preinštalovanie systému Windows XP v počítači s nainštalovaným systémami Windows XP aj Windows Vista sa zobrazí sa chybové hlásenie oznamujúce chybu čítania disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o ukladacom priestore Boot Configuration Data (BCD) nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o rozhraní Extensible Firmware Interface (EFI) v systéme Windows Vista nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):
Vlastnosti

ID článku: 919529 – Posledná kontrola: 22. 10. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky