Po inovácii na prehrávač Windows Media Player 11 alebo na systém Windows Vista môžete byť pri pokuse o prehrávanie obsahu chráneného správou Windows Media DRM presmerovaní na webovú stránku.

ÚVOD

Keď sa pokúšate prehrať obsah chránený správou Windows Media DRM po inovácii na prehrávač Windows Media Player 11 alebo na systém Windows Vista, obsah sa neprehráva. Tento článok obsahuje informácie o inovácii súčasti zabezpečenia, ktorá môže vyriešiť tento problém.

Tento článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

PRÍZNAKY PROBLÉMU

Ak je obsah chránený súčasťou Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM), môže sa stať, že nebudete môcť prehrať predtým získaný obsah. Ak sa vyskytne tento problém, pravdepodobne budete presmerovaní na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft. Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Vykonali ste inováciu prehrávača Microsoft Windows Media Player pre systém Windows XP, z verzie prehrávača Microsoft Windows Media Player 10 alebo z verzie Microsoft Windows Media Player 9 na verziu Microsoft Windows Media Player 11.
 • Vykonali ste inováciu zo staršej verzie systému Microsoft Windows na systém Windows Vista.

KROKY NA ODSTRÁNENIE PROBLÉMU

Inovácia súčasti zabezpečenia

Chránené súbory, ktoré ste získali pred inováciou na prehrávač Windows Media Player 11, môžete prehrať po inovácii súčasti zabezpečenia digitálneho prehrávača. Ak chcete nainštalovať inováciu súčasti zabezpečenia, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 • Pre systém Windows XP si pozrite časť „Postup pre systém Windows XP“.
 • Pre systém Windows Vista si pozrite časť „Postup pre systém Windows Vista“.

Postup pre systém Windows XP

Požiadavka Ak chcete použiť inováciu, spustite program Internet Explorer ako správca. Program Internet Explorer spustíte ako správca podľa nasledujúceho postupu:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Zadajte nasledujúci text a potom kliknite na tlačidlo
  OK.

  C:\Program Files\Internet Explorer
 3. Stlačte a podržte kláves SHIFT, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Internet Explorer (IEXPLORE) a potom kliknite na príkaz Spustiť ako.
 4. Kliknite na položku Nasledujúci používateľ.
 5. V poliach Meno používateľa a
  Heslo zadajte názov konta správcu a požadované heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Aktualizáciu súčasti zabezpečenia nainštalujete podľa nasledujúceho postupu:
 1. Ak chcete nainštalovať aktualizáciu zabezpečenia, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. V prípade potreby nainštalujte ovládací prvok ActiveX. Zobrazuje sa informačný panel programu Internet Explorer uvedený na obrázku?  Ak sa informačný panel zobrazuje, postupujte podľa týchto krokov a nainštalujte súčasť na overenie pravosti systému Windows:
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na informačný panel a potom kliknite na príkaz Inštalovať ovládací prvok ActiveX (pozrite si uvedený obrázok).

  2. V dialógovom okne Internet Explorer – upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo
   Inštalovať.
 3. V hornej časti stránky kliknite na tlačidlo
  Inovovať.

Postup pre systém Windows Vista

Aktualizáciu súčasti zabezpečenia nainštalujete podľa nasledujúceho postupu:
 1. Ak chcete nainštalovať aktualizáciu zabezpečenia, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. V prípade potreby nainštalujte ovládací prvok ActiveX. Zobrazuje sa dialógové okno uvedené na obrázku? Ak ste dialógové okno zavreli, stlačením klávesu F5 na klávesnici obnovte stránku a dialógové okno sa znovu zobrazí.  Ak sa dialógové okno Kontrola používateľských kont zobrazuje, postupujte podľa týchto krokov a nainštalujte súčasť na overenie pravosti systému Windows:
  1. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Možno budete musieť zadať heslo správcu.
  2. V dialógovom okne Upozornenie zabezpečenia (pozrite si uvedený obrázok) kliknite na tlačidlo
   Inštalovať.

 3. V hornej časti stránky kliknite na tlačidlo
  Inovovať.
Poznámka Ak sa pri inštalácii inovácie súčasti zabezpečenia vyskytnú problémy, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a overte funkčnosť prvku ActiveX:

R I EŠ E N I E

Ak sa vám stále nedarí vyriešiť tento problém, môžete sa pokúsiť prevziať a potom prehrať nový obsah. Ak vyskúšate tento spôsob, prevezmite obsah zo služby prihlásenia na odber obsahu, do ktorej sa aktuálne prihlasujete. Takto by sa mal aktualizovať zoznam zrušených certifikátov systému.

KONTAKTUJTE TECHNICKÚ PODPORU

Ak problémy pretrvávajú, môžete požiadať o pomoc iného používateľa alebo sa obrátiť na oddelenie technickej podpory. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Ďalšie informácie

Ak nemôžete prehrať obsah, ktorý ste predtým získali, poskytovateľ obsahu možno nenakonfiguroval licenčné servery na doručenie informácií o zrušení klientskej aplikácie, ktorá požaduje licenciu. Zrušenie kľúča zariadenia môže nelicencovaným zariadeniam znemožniť prístup ku chránenému obsahu.
Ďalšie informácie o informáciách o zrušení a o správcovi práv Windows Media Rights Manager nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
941826 Predvolené nastavenia pre správcu práv Windows Media Rights Manager 10.1.2 SDK nezahŕňajú doručenie informácií o zrušení
Vlastnosti

ID článku: 919589 – Posledná kontrola: 25. 9. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky