V systéme s aktualizáciou Windows XP Service Pack 2 (SP2) nemôže prehrávanie zvuku po pozastavení prehrávania prehrať zvukový súbor od správnej pozície. Pri pokuse o prehrávanie zvukových súborov sa zobrazí náhodné chybové hlásenie Stop.

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o prehrávanie zvukových súborov v počítači so systémom s aktualizáciou Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky:
 • Pri obnovení prehrávania zvuku po jeho pozastavení prehrávanie zvuku nedokáže prehrať zvukový súbor od správnej pozície. Namiesto toho prehrávanie zvuku obnoví prehrávanie od náhodnej pozície na zvukovej stope.
 • Pri prehrávaní zvukového súboru sa môže zobraziť nasledujúce náhodné chybové hlásenie Stop:
  Stop 0x0000004E
  PFN_LIST_CORRUPT
 • Pri pokuse o digitalizáciu zvuku sa môže zobraziť nasledujúce náhodné chybové hlásenie Stop:

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Prevziať Prevezmite teraz balík KB920872.Dátum vydania: 17. august 2006

Ďalšie informácie o prevzatí súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Spoločnosť Microsoft tento súbor skontrolovala antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase zverejnenia súboru k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú žiadne neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať v počítači nainštalovanú aktualizáciu Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Požiadavka na reštart

Po nainštalovaní tejto aktualizácie nemusíte počítač reštartovať.

Poznámka Ak boli počas inštalácie tejto aktualizácie použité niektoré nasledovné ovládače zvuku, musíte počítač reštartovať. Reštart umožní funkčnosť nasledovných súborov:
 • Kmixer.sys
 • Splitter.sys
 • Wdmaud.sys

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo na ovládacom paneli v položke Dátum a čas.
Názov súboruVerzia súboruVeľkosť súboruDátumČasPlatformaPožiadavka na aktualizáciu Service packPriečinok služby
Kmixer.sys5.1.2600.2929172,41614. jún 200608:50x86SP2SP2QFE
Splitter.sys5.1.2600.29296,27214. jún 200608:50x86SP2SP2QFE
Wdmaud.sys5.1.2600.292982,94414. jún 200609:17x86SP2SP2QFE
Poznámka Ak ovládače nie sú podpísané, nemôžu byť počas inštalácie v počítači s aktualizáciou Windows XP Service Pack 2 (SP2) aktualizované. V takom prípade lokalita Windows Update ponúka aktualizáciu nepretržite. Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Prevezmite aktualizáciu pre systém Windows XP (KB920872). Prejdite na nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Uložte balík na lokálny disk. Uložte balík napríklad na jednotku C.
 3. Kliknite na ponuku Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte C:\WindowsXP-KB920872-x86-ENU.exe /o a potom kliknite na tlačidlo OK.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Súbory Kmixer.sys, Splitter.sys a Wdmaud.sys sú súbory ovládačov zvuku systému Windows. Tieto súbory vykonávajú nasledovné funkcie:
 • Umožňujú prácu zvukových zariadení
 • Umožňujú prehrávanie zvuku
 • Umožňujú zvukovému zariadeniu zaznamenávať zvuk a posielať údaje do programov
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 920872 – Posledná kontrola: 30. 11. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky