Používanie zariadenia LifeCam s programom Microsoft Live Messenger

P R I Z N A K Y

Pri použití zariadenia Microsoft LifeCam spolu s programom Windows Live Messenger na uskutočnenie videohovoru sa vyskytne niektorý z nasledovných problémov:
 • Pri použití zariadenia Microsoft LifeCam spolu s programom MSN Messenger alebo Windows Live Messenger na uskutočnenie videohovoru sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Konverzácia nemôže začať, pretože kamera sa práve používa alebo nie je zapojená. Skontrolujte dostupnosť kamery a skúste to znova.
  Navyše sa pri videohovore nezobrazuje video.
 • Nepočujete zvuk kontaktu, s ktorým komunikujete, hoci on môže počuť vás.
 • Nepočujete zvuk kontaktu, s ktorým komunikujete. Navyše ani kontakt nepočuje vás.
 • V okne videohovoru sa nezobrazuje tabuľa (dashboard) zariadenia LifeCam.
 • Nepočuť žiaden zvuk alebo počuť ozvenu.
 • Zvuk nie je synchronizovaný s videom.
 • Video sa prehráva oneskorene.
Navyše sa pri pokuse o uskutočnenie videohovoru a spustení funkcie Windows Live Call v zariadení LifeCam nespustí program Windows Live Messenger.

R I E S E N I E

Ukončenie softvéru LifeCam alebo akéhokoľvek ďalšieho softvéru webovej kamery

Najprv je potrebné skontrolovať, či okrem softvéru LifeCam nie je spustený ďalší program, ktorý by využíval zariadenie LifeCam. Zatvorte všetky ďalšie programy, ktoré by mohli získavať prístup k zariadeniu LifeCam. Ak tento postup vykonáte a problém sa nevyrieši, postupujte podľa nasledovných krokov (v poradí, v akom sú uvedené).

Overenie stavu služby Windows Live

Videohovor môže zlyhať pre problémy so službou Windows Live Messenger. Skontrolujte stav siete služby Windows Live Messenger. Ak chcete vykonať tento krok, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Inštalácia najnovšej verzie programu Windows Live Messenger

 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
  http://explore.live.com/windows-live-messenger
 2. Overte systémové požiadavky a jazyk, potom kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Prevezmite súbor na pracovnú plochu.
 4. Po spustení inštalácie vyberte len pole Messenger a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Konfigurácia nastavení zvuku a videa v programe Live Messenger

Pomocou sprievodcu inštaláciu zvuku a videa nakonfigurujte možnosti zvuku a videa s programe Windows Live Messenger. Postupujte pri tom nasledovne:

Poznámka Pred spustením programu Windows Live Messenger je potrebné ukončiť softvér LifeCam.
 1. Spustite program Windows Live Messenger.
 2. Kliknite na šípku nadol v pravom hornom rohu, vyberte položku Nástroje a potom kliknite na možnosť Nastavenie zvuku a videa.

  Poznámka Ponuku Nástroje je možné otvoriť aj pomocou klávesovej skratky ALT + T.

  Vyberte webovú kameru.

 3. V časti Reproduktor/Mikrofón alebo Reproduktor vyberte možnosť Vlastné. Ak chcete reproduktory otestovať, kliknite na tlačidlo Testovať. V časti Mikrofón vyberte svoje zariadenie Microsoft LifeCam.

  Vyberte možnosť Nastavenie zvuku a videa.


 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Skontrolujte, či je v zozname v časti Webová kamera uvedený váš model zariadenia LifeCam a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Výber a testovanie mikrofónu

Overenie správnosti nastavení zvuku v systéme Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štart. (V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.)
 2. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte nasledovný príkaz. (V systéme Windows XP zadajte príkaz do poľa Otvoriť):
  mmsys.cpl
 3. Kliknite na vyhľadaný súbor Mmsys.cpl. (V systéme Windows XP stlačte kláves ENTER.)
 4. V systéme Windows Vista a Windows 7 je možné nastaviť zariadenie LifeCam alebo LifeChat ako predvolené prehrávacie alebo nahrávacie zariadenie. Zariadenie je potrebné vybrať na kartách Prehrávanie a Nahrávanie a kliknúť na možnosť Predvoliť.

  Poznámka Podobne je možné nastaviť zariadenie LifeCam alebo LifeChat ako predvolené komunikačné zariadenie, stačí kliknúť na šípku nadol vedľa tlačidla Predvoliť.

  V systéme Windows XP kliknite na kartu Zvuk, začiarknite políčko Použiť len predvolené služby a kliknite na tlačidlo OK.

Kontrola nastavení brány firewall a servera proxy

Zistite, či brána firewall alebo server proxy neblokujú porty potrebné na uskutočnenie hovoru.

Poznámka Ak vy aj váš kontakt používate smerovače a brány firewall NAT certifikované podľa technológie UPnP, zatvorené porty servera proxy alebo brány firewall by nemali spôsobovať problémy. Ak má však aspoň jeden z vás smerovač alebo bránu firewall NAT, ktoré nie sú certifikované podľa technológie UPnP, zariadenie je potrebné nakonfigurovať tak, aby otvorilo porty, ktoré využíva program Messenger.

Upozornenie Tento postup môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom používateľov so zlým úmyslom alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, s pomocou ktorých môžete riešenie implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko. Problém je možné odstrániť konfiguráciou brány firewall tak, aby povolila prichádzajúci prenos na portoch UDP 5004 pomocou 65535.

Ďalšie informácie o postupe pri otvorení portov brány firewall alebo smerovača získate od výrobcu brány firewall alebo smerovača. Ak ste pripojení k podnikovej sieti, obráťte sa na správcu siete.

Informácie o výrobcovi hardvéru sa nachádzajú na nasledovnej webovej lokalite:

Pošlite svojmu kontaktu textovú správu prostredníctvom programu Messenger aby ste skontrolovali, že je online. Ak dostanete odpoveď, začnite videohovor.

Ak chcete tento problém obísť, znížte požiadavky na šírku pásma. Ak chcete znížiť požiadavky na šírku pásma, nastavte kameru tak, aby odosielala video v nižšom rozlíšení. Postupujte takto:
 1. Ukončite videohovor.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, potom kliknite na položku Microsoft LifeCam a nakoniec opäť na položku Microsoft LifeCam.
 3. Kliknite na možnosť Otvoriť nastavenie rozlíšenia.
 4. V časti Rozlíšenie videa vyberte nižšie rozlíšenie.
 5. Zatvorte okno nastavenia rozlíšenia a znova skúste uskutočniť videohovor.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete uskutočniť videohovor s kontaktnou osobou z programu Windows Live Messenger, použite niektorý z nasledujúcich postupov:
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt v zozname kontaktov, ukážte na položku Video a potom kliknite na možnosť Spustiť videohovor.
 • Dvakrát kliknite na kontakt v zozname kontaktov. V ponuke Akcie ukážte na možnosť Video a potom kliknite na možnosť Spustiť videohovor.
Poznámky
 • Videohovor je možné uskutočniť, len ak sú obe kontaktné osoby online.
 • Pred začatím videohovoru ukončite všetky programy, ktoré využíva zariadenie LifeCam.

Špecifické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť

Ozvena

Ak pri videohovore počujete ozvenu, alebo ak počas videohovoru nefunguje zvukový panel, skúste uskutočniť zvukový hovor. Potom môžete skúsiť zdieľať video.

Bez zvuku

Ak váš počítač nemá dostatočnú kapacitu USB, aby bolo možné podporovať zvuk aj video, nemusí fungovať zvuk aj video naraz. V prípade nedostatočnej kapacity sa v počítači stanoví priorita zariadení. Prioritu majú zvyčajne myš a klávesnica. Skúste sa preto vyhnúť pripojeniu zariadenia LifeCam do rozbočovača USB. Zariadenie LifeCam pripojte priamo do portu USB v počítači. Ak problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebné odpojiť ďalšie zariadenia USB, aby mohla byť zariadeniu LifeCam poskytnutá vyššia kapacita. Ak počas videohovoru nepočuť zvuk, skontrolujte, či váš počítač využíva rozhranie USB verzie 2.0. Informácie o verzii rozhrania USB získate od výrobcu počítača.
Vlastnosti

ID článku: 921332 – Posledná kontrola: 28. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft LifeCam NX-3000, Microsoft LifeCam NX-6000, Microsoft LifeCam VX-500, Microsoft LifeCam VX-1000, Microsoft LifeCam VX-3000, Microsoft LifeCam VX-6000, Microsoft LifeCam VX-7000, Microsoft LifeCam VX-5000, Lifecam Cinema, Microsoft LifeCam Show, Microsoft LifeCam VX-5500

Pripomienky