Vypnutie a odinštalovanie pilotnej verzie aplikácie Windows Genuine Advantage Notifications pre systém Windows XP

ÚVOD

Tento článok sa týka verzie aplikácie Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications pre systém Windows XP distribuovanej v rámci pilotného programu. Táto verzia je zahrnutá napríklad v predbežnej verzii k licenčným podmienkam pre softvér od spoločnosti Microsoft. Ak chcete bezpečne a jednoducho odinštalovať pilotnú verziu, musíte nainštalovať všeobecnú verziu vydania aplikácie WGA Notifications. Ak nenainštalujete uvedenú verziu, môžete pilotnú verziu vypnúť alebo odinštalovať pomocou krokov uvedených v tomto článku.Dôležité upozornenie Tieto pokyny neboli odskúšané na všeobecnej verzii vydania aplikácie WGA Notifications. Tieto pokyny teda nie sú podporované. Spoločnosť Microsoft neskôr poskytne používateľom, ktorí vykonávajú odinštaláciu pilotnej verzie, všeobecnú verziu vydania aplikácie WGA Notifications. Uvedení používatelia získajú všeobecnú verziu vydania prostredníctvom služby Microsoft Automatic Update. Aplikácia WGA Notifications je súčasťou programu Windows Genuine Advantage.

Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšieho vydania aplikácie WGA Notifications nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:

905474 Popis aplikácie Windows Genuine Advantage NotificationsAk používate nepravú verziu systému Windows, pri prihlásení sa zobrazí hlásenie uvádzajúce, že kópia systému Windows je pravdepodobne nepravá. Potom budete presmerovaní na webovú lokalitu programu WGA, kde môžete získať ďalšie informácie. Ak nechcete získať pravú verziu systému Windows, budete dostávať pravidelné hlásenia upozorňujúce na skutočnosť, že kópia systému Windows je pravdepodobne nepravá.

Poznámka Ak používate pravú kópiu systému Windows a chcete používať aplikáciu WGA Notifications, možno budete dostávať hlásenia s výzvou, aby ste aktualizovali systém Windows XP.

Bez ohľadu na stav pravosti systému sa používateľom nezakáže prístup k dôležitým aktualizáciám. Používatelia, ktorí úspešne neoverili svoje kópie systému Windows XP, však nemôžu inštalovať iné aktualizácie, ako sú napríklad aktualizácie programov Windows Internet Explorer a Windows Defender, a nezískajú prístup k súborom na prevzatie vyhradeným výlučne pre používateľov pravého systému Windows.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Vypnutie aplikácie WGA Notifications

Ak chcete, aby sme upozornenia programu WGA vypli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete obnoviť upozornenia programu WGA vypnúť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

 1. Prihláste sa do počítača pomocou konta, ktoré má povolenia správcu.
 2. Skontrolujte, či je verzia aplikácie WGA Notifications v počítači pilotnou verziou. Formát pilotnej verzie je 1.5.0532.x. V takom prípade môžete odinštalovať len verzie 527 – 532. Môžete odinštalovať napríklad verzie v rozsahu od 1.5.0527.0 po 1.5.0532.2. Ak chcete zistiť číslo verzie aplikácie WGA Notifications, postupujte podľa týchto krokov.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
  2. Dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položky Windows XP – softvér, Windows Genuine Advantage Notifications a následne na položku Kliknite sem na získanie podporných informácií (Click here for support information).
  3. V dialógovom okne Podporné informácie (Support info) overte číslo verzie a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 3. Premenujte nasledujúce súbory zmenením prípony na príponu .old:
  • Premenujte súbor %Windir%\system32\WgaLogon.dll na %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Premenujte súbor %Windir%\system32\WgaTray.exe na %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Reštartujte počítač.

Manuálne odinštalovanie aplikácie WGA Notifications

 1. Prihláste sa do počítača pomocou konta, ktoré má povolenia správcu.
 2. Skontrolujte, či je verzia aplikácie WGA Notifications v počítači pilotnou verziou. Formát pilotnej verzie je 1.5.0532.x. V takom prípade môžete odinštalovať len verzie 527 – 532. Môžete odinštalovať napríklad verzie v rozsahu od 1.5.0527.0 po 1.5.0532.2. Ak chcete zistiť číslo verzie aplikácie WGA Notifications, postupujte podľa týchto krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
  2. Dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položky Windows XP – softvér, Windows Genuine Advantage Notifications a následne na položku Kliknite sem na získanie podporných informácií (Click here for support information).

   Poznámka Ak sa položka Windows Genuine Advantage Notifications nezobrazí, je nainštalovaná verzia vydania. Verziu vydania aplikácie WGA Notifications nie je možné odinštalovať.
  3. V dialógovom okne Podporné informácie (Support info) overte číslo verzie a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 3. Premenujte nasledujúce súbory zmenením prípony na príponu .old:
  • Premenujte súbor %Windir%\system32\WgaLogon.dll na %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Premenujte súbor %Windir%\system32\WgaTray.exe na %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Reštartujte počítač.
 5. Zrušte registráciu súboru LegitCheckControl.dll pomocou príkazu Regsvr32. Postupujte takto:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. Reštartujte počítač.
 7. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Zadaním príkazu Del do príkazového riadka odstráňte nasledujúce súbory. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Do príkazového riadka zadajte príkaz regedit.
 10. Vyhľadajte nasledujúce podkľúče databázy Registry a kliknite na ne pravým tlačidlom myši. Po nájdení každého podkľúča kliknite na položku Odstrániť.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Ďalšie informácie o aplikácii WGA Notifications nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 921914 – Posledná kontrola: 27. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

Pripomienky