Pri pokuse o otvorenie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 alebo PowerPoint 2003 zobrazí chybové hlásenie

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o otvorenie prezentácie uloženej vo formáte programu Microsoft PowerPoint sa táto prezentácia neotvorí. Okrem toho sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Pokúšate sa otvoriť typ súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.
Ak sa pri pokuse o uloženie súboru zobrazí podobné chybové hlásenie, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:
945799 Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pri pokuse o uloženie súboru v programe PowerPoint 2007 alebo PowerPoint 2003: Pokúšate sa uložiť súbor, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak správca obmedzil typy súborov, ktoré je možné otvárať v programoch Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2003. Správca môže túto funkčnosť obmedziť nastavením kľúča databázy Registry.


V programe PowerPoint 2010 je možné kľúč databázy Registry nastaviť pomocou šablón systému produktov Office 2010 na správu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v podsekcii PowerPoint 2010 sekcie Ďalšie informácie.

V programe PowerPoint 2007 je možné kľúč databázy Registry nastaviť pomocou šablón systému produktov Office 2007 na správu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v podsekcii PowerPoint 2007 sekcie Ďalšie informácie.

V programe PowerPoint 2003 môže správca blokovať ukladanie a otváranie súborov programu PowerPoint 2003 pomocou aktualizácie 933669. Ďalšie informácie sa nachádzajú v podsekcii PowerPoint 2003 sekcie Ďalšie informácie.

R I E S E N I E

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovenie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete otvoriť súbory blokované databázou Registry, je toto obmedzenie otvárania prezentácií blokovaných nastaveniami databázy Registry programu PowerPoint možné vypnúť. Kliknutím rozbaľte príslušnú sekciu podľa používanej verzie programu PowerPoint.

Powerpoint 2010

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem

Poznámka Ak chcete zmenou politík zmeniť nastavenia databázy Registry, obráťte sa na správcu systému.


D A L S I E I N F O R M A C I E

Spôsob obmedzenia súborov v programe Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem
Vlastnosti

ID článku: 922847 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003

Pripomienky