Pri pokuse o otvorenie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe Excel 2010, Excel 2007 alebo Excel 2003 zobrazí chybové hlásenie

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o otvorenie súboru uloženého vo formáte programu Microsoft Excel sa tento súbor neotvorí. Okrem toho sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Pokúšate sa otvoriť typ súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.Pokúšate sa otvoriť typ súboru <<Typ súboru>>, ktorý je blokovaný pomocou nastavenia blokovania súborov v časti Centrum dôveryhodnosti.
Ak sa pri pokuse o uloženie súboru zobrazí podobné chybové hlásenie, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:

945797 Pri pokuse o uloženie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe Excel 2007 alebo Excel 2003 zobrazí chybové hlásenie

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak správca obmedzil typy súborov, ktoré možno otvárať v programoch Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 alebo Microsoft Office Excel 2003. Správca môže túto funkčnosť obmedziť pomocou nastavenia kľúča databázy Registry.
Podľa predvoleného nastavenia sú v programe Excel 2010 blokované nasledujúce typy súborov:
 • Zošity programu Excel 4
 • Pracovné hárky programu Excel 4
 • Pracovné hárky programu Excel 3
 • Pracovné hárky programu Excel 2
 • Hárky makier a súbory doplnkov programu Excel 4
 • Hárky makier a súbory doplnkov programu Excel 3
 • Hárky makier a súbory doplnkov programu Excel 2

V programe Excel 2010 je kľúč databázy Registry možné nastaviť pomocou šablón systému produktov Office 2010 na správu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v podsekcii Excel 2010 sekcie Ďalšie informácie.V programe Excel 2007 je kľúč databázy Registry možné nastaviť pomocou šablón systému produktov Office 2007 na správu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v podsekcii Excel 2007 sekcie Ďalšie informácie.

V programe Excel 2003 môže správca blokovať ukladanie a otváranie súborov programu Excel 2003 pomocou aktualizácie 933666. Ďalšie informácie sa nachádzajú v podsekcii Excel 2003 sekcie Ďalšie informácie.

Podľa predvoleného nastavenia sú v balíku Microsoft Office 2003 Service Pack 3 blokované nasledujúce typy súborov:
 • Grafy programu Microsoft Excel 4.0 (.xlc)
 • Súbory DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Ďalšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
938810 Informácie o určitých formátoch súborov, ktoré sú blokované po nainštalovaní balíka Office 2003 Service Pack 3

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém vyriešiť, použite jeden z nasledujúcich postupov:
 • V programe Excel 2010 je možné obmedzenie otvárania súborov odstrániť nasledovne.

  1. Kliknite na kartu Súbor.
  2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.
  3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.
  4. V časti Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Nastavenie blokovania súborov.
  5. Ak chcete povoliť otváranie blokovaného súboru, pomocou kliknutia zrušte začiarknutie políčka pre tento typ súboru.
  6. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
  Okrem týchto krokov je nastavenia politiky databázy Registry možné prepísať aj presunutím súboru do dôveryhodného umiestnenia.
 • Ak súbor, ktorý chcete otvoriť, považujete za dôveryhodný, môžete ho v programe Excel 2007 presunúť do dôveryhodného umiestnenia a prepísať tak nastavenia politiky databázy Registry.

  Ďalšie informácie o vytváraní, odstraňovaní alebo zmenách dôveryhodných umiestnení súborov sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 • V programe Excel 2003 sa dôveryhodné umiestnenia nevyskytujú. Na prepísanie nastavenia politiky databázy Registry je možné vytvoriť umiestnenie výnimky. Ak chcete vytvoriť umiestnenie výnimky, postupujte nasledovne:
  1. Ukončite program Excel 2003.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Vyhľadajte jeden z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. V ponuke Úpravy ukážte na príkaz Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
  5. Zadajte výraz OICEExemptions ako názov kľúča.
  6. V ponuke Úpravy ukážte na príkaz Nové a potom kliknite na položku Reťazcová hodnota.
  7. Zadajte názov reťazca a stlačte kláves ENTER. Zadajte napríklad názov ExemptDirectory.
  8. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov, ktorý ste zadali v kroku 7, a potom kliknite na položku Upraviť.
  9. Do poľa Údaj hodnoty zadajte cestu adresára, v ktorom je uložený súbor, a potom kliknite na tlačidlo OK.


   Poznámka Priečinok je potrebné vytvoriť. Žiadne podpriečinky nie sú automaticky vynechané. Zopakujte kroky 6 až 9 pre všetky ďalšie priečinky, pri ktorých chcete urobiť výnimku.
  10. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
 • Ak chcete zmeniť nastavenie skupinovej politiky, obráťte sa na správcu systému.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Excel 2010

Ak chcete obmedziť typy súborov, ktoré je možné otvárať alebo ukladať v programe Excel 2010, správca môže použiť šablóny systému produktov Office 2010 na správu a konfigurovať databázu Registry v klientskom počítači.

Poznámky

Excel 2007

Ak chcete obmedziť typy súborov, ktoré je možné otvárať v programe Excel 2007, správca môže použiť šablóny systému produktov Office 2007 na správu a konfigurovať databázu Registry v klientskom počítači.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené názvy hodnoty DWORD, ktoré môže správca pridať do databázy Registry pomocou podkľúča FileOpenBlock a obmedziť tak určité typy súborov. Tabuľka obsahuje aj zodpovedajúce typy súborov, ktoré budú obmedzené.

Názov hodnoty DWORDObmedzené typy súborov
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Poznámky

Excel 2003

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Správca môže obmedziť typy súborov, ktoré je možné otvárať v programe Excel 2003. V pôvodnom vydaní balíka Microsoft Office 2003 nebola táto funkcia k dispozícii. Ak chcete obmedziť typy súborov, ktoré je možné otvárať v programe Excel 2003, nainštalujte aktualizáciu zabezpečenia 933666.

Ďalšie informácie o aktualizácii zabezpečenia 933666 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
933666 Popis aktualizácie zabezpečenia pre program Excel 2003: 8. máj 2007


Na obmedzenie typov súborov, ktoré je možné otvárať v programe Excel 2003, môže správca použiť niektorý z nasledujúcich postupov:
 • Použiť aktualizované šablóny systému produktov Office 2003 na správu na konfiguráciu databázy Registry v klientskom počítači.
 • Upraviť databázu Registry pridaním nastavenia kľúča databázy Registry do klientskeho počítača. Šablónu systému produktov Office 2003 s balíkom Service Pack 3 na správu (ADM), súbory OPA a aktualizovaný vysvetľujúci text je možné prevziať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené názvy hodnoty DWORD, ktoré môže správca pridať do databázy Registry pomocou podkľúča FileOpenBlock a obmedziť tak určité typy súborov. Tabuľka obsahuje aj zodpovedajúce typy súborov, ktoré budú obmedzené.

Názov hodnoty DWORDObmedzené typy súborov
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
ConvertersVšetky formáty súborov, ktoré sú k dispozícii vďaka konvertorom textu (vrátane balíka Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesGrafy programu Microsoft Excel 4.0 (.xlc) (balík Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesSúbory DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (balík Office 2003 SP3)
Ak chcete sprístupniť nastavenia podkľúča FileOpenBlock, postupujte nasledovne:
 1. Ukončite program Excel.
 2. Ak používate program Excel 2003 a nemáte ešte nainštalovanú aktualizácia zabezpečenia 933666, nainštalujte ju a prejdite na krok 3. Ak používate program Excel 2007, prejdite na krok 3.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vyhľadajte jeden z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Ak podkľúč FileOpenBlock neexistuje, vytvorte ho nasledovne:
  1. Kliknutím vyberte podkľúč Security.
  2. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
  3. Zadajte výraz FileOpenBlock a stlačte kláves ENTER.
 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Hodnota DWORD.
 6. Zadajte názov hodnoty DWORD, ktorý chcete obmedziť, a potom stlačte kláves ENTER. Zadajte napríklad výraz BinaryFiles.
 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov hodnoty DWORD, ktorú ste zadali v kroku 6, a kliknite na položku Upraviť.
 8. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 1 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 9. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
945797 Pri pokuse o uloženie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe Excel 2007 alebo Excel 2003 zobrazí chybové hlásenie

Vlastnosti

ID článku: 922848 – Posledná kontrola: 18. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky