Chybové hlásenie v balíku Office, keď súbor blokujú nastavenia politiky databázy Registry

P R I Z N A K Y

Keď otvárate alebo ukladáte súbor v programe balíka Microsoft Office, súbor je blokovaný. V tejto situácii sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné jednému z nasledujúcich hlásení:
 • Pokúšate sa otvoriť súbor, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.
 • Pokúšate sa otvoriť typ súboru <Typ súboru>, ktorý je blokovaný pomocou nastavenia blokovania súborov v časti Centrum dôveryhodnosti.
 • Pokúšate sa otvoriť súbor, ktorý bol vytvorený v staršej verzii balíka Microsoft Office. Otvorenie tohto typu súboru je v tejto verzii blokované nastavením politiky databázy Registry.
 • Pokúšate sa uložiť súbor, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.
 • Pokúšate sa uložiť typ súboru <Typ súboru>, ktorý je blokovaný pomocou nastavenia blokovania súborov v časti Centrum dôveryhodnosti.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, pomocou nasledujúcich všeobecných riešení zmeňte nastavenia blokovania súborov. Postupujte podľa krokov určených pre verziu balíka Office, ktorú máte nainštalovanú: 

Office 2013 a Office 2010

Zmenou nastavenia blokovania súborov vypnite obmedzenie určitých typov súborov:
 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti. Ak v programe Office 2013 alebo Office 2010 nemôžete otvoriť žiadny súbor, spustite daný program balíka Office otvorením prázdneho dokumentu. Ak napríklad nemôžete otvoriť súbor programu Word, zobrazte požadovanú možnosť otvorením nového dokumentu v programe Word 2013 alebo Word 2010.
 2. V okne Názov programu – možnosti kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti.
  Poznámka: Namiesto reťazca Názov programu by sa mal zobrazovať názov programu balíka Office (napríklad Word, Excel, PowerPoint alebo Visio), v ktorom dochádza k danému problému.
 3. V okne Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Nastavenia blokovania súboru a zrušte začiarknutie políčka Otvoriť alebo Uložiť pre typ súboru, ktorý chcete otvoriť alebo uložiť.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 5. Znova sa pokúste otvoriť alebo uložiť súbor, ktorý bol zablokovaný.
Office 2007 alebo Office 2003

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informácie o ďalších postupoch riešenia problémov týkajúcich sa konkrétnych programov nájdete v nasledujúcich článkoch.

Word: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe Word sa zobrazí chybové hlásenie
Excel: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe Excel sa zobrazí chybové hlásenie
PowerPoint: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe PowerPoint sa zobrazí chybové hlásenie
Visio: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe Visio sa zobrazí chybové hlásenie

K tomuto problému môže dochádzať aj pri otváraní vloženého alebo prepojeného súboru balíka Office v programe balíka Office. Predstavte si napríklad, že máte dokument programu Word, v ktorom je vložený objekt programu Visio. Keď sa pokúsite otvoriť objekt programu Visio, v programe Word sa môže zobraziť podobné chybové hlásenie. Na vyriešenie tohto problému je potrebné zmeniť nastavenia blokovania súboru v programe, ku ktorému patrí blokovaný typ súboru. V tomto príklade je potrebné zmeniť nastavenia blokovania súboru v programe Visio (a nie v programe Word). Ak je v chybovom hlásení uvedený typ súboru programu Excel, prejdite do programu Excel a zmeňte nastavenia blokovania súboru.
Vlastnosti

ID článku: 922850 – Posledná kontrola: 31. 1. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky