MS06-057: Nedostatočné zabezpečenie v programe Windows Prieskumník môže spôsobiť vzdialené spustenie kódu

S U H R N

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin MS06-057. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizácii zabezpečenia. Tieto informácie sa týkajú informácií o manifeste súboru a možnostiach zavedenia. Ak chcete zobraziť celý bezpečnostný bulletin, navštívte niektorú z nasledovných webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 923191 – Posledná kontrola: 17. 7. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky