Pri použití programu Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej lokality sa zobrazí chybové hlásenie, že nemáte najnovšiu verziu programu Internet Explorer

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Príznaky problému

Pri použití programu Windows Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej lokality sa vráti chybové hlásenie s nasledovným obsahom:
Nemáte najnovšiu verziu programu Internet Explorer.

Webová lokalita podporuje program Microsoft Internet Explorer 6 a novšie verzie.


Tento problém sa vyskytne aj napriek tomu, že najnovšou verziou programu Internet Explorer je program Internet Explorer 7.

Kroky na odstránenie problému

Ak chcete tento problém vyriešiť, požiadajte vlastníka webovej lokality, aby na webovej lokalite opravil zisťovanie programu Internet Explorer 7.

Alternatívne riešenie problému

Niektoré webové lokality sú navrhnuté tak, aby rozpoznali program Internet Explorer 6 ako najnovšiu verziu prehľadávača Internet Explorer. Tento problém možno obísť pomocou nástroja User Agent String Utility. Nástroj je vhodné použiť len na zobrazenie webových lokalít, ktoré nedokážu rozpoznať program Internet Explorer 7. Po dokončení prehľadávania takýchto lokalít zavrite všetky okná prehľadávača Internet Explorer, ktoré nástroj otvoril.

Krok 1: Prevzatie nástroja User Agent String Utility

Pri prevzatí nástroja postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na prepojenie pod bodom 1c.
 2. V dialógovom okne Preberanie súboru - upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Spustiť.
 3. Po zobrazení výzvy na spustenie programu kliknite v dialógovom okne Internet Explorer - upozornenie zabezpečenia na tlačidlo Spustiť. Potom prejdite na ďalší krok v inštalácii nástroja User Agent String Utility.
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
Dátum vydania: 4. august 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Krok 2: Inštalácia nástroja User Agent String Utility
 1. Na stránke Welcome to the User Agent String Utility Setup (Víta vás inštalácia nástroja User Agent String Utility) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 2. Na stránke Select Installation Folder (Vyberte priečinok pre inštaláciu) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 3. Na stránke Confirm Installation (Potvrdenie inštalácie) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Inštalácia súborov môže sprievodcovi trvať jednu až dve minúty.
 4. Na stránke Installation Complete (Inštalácia dokončená) kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť), čím inštaláciu ukončíte.
Krok 3: Zobrazenie webovej stránky pomocou nástroja User Agent String Utility
 1. Nástroj User Agent String Utility spustíte dvojitým kliknutím na ikonu User Agent String Utility na pracovnej ploche.
 2. V dialógovom okne Internet Explorer User Agent String Utility v2.0 kliknite na tlačidlo Change Settings (Zmeniť nastavenie).

  Otvorí sa okno prehľadávača. Toto okno môžete použiť rovnako ako okno prehľadávača Internet Explorer 7.
 3. Navštívte webovú lokalitu, ktorá nerozpoznáva program Internet Explorer 7. Po dokončení zavrite okno prehľadávača otvorené nástrojom User Agent String Utility.
Vlastnosti

ID článku: 923196 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky