V systéme Windows Vista nie je možné upraviť súbor Hosts alebo súbor Lmhosts

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o vykonanie zmeny súboru Hosts alebo súboru Lmhosts v systéme Microsoft Windows Vista sa môže zobraziť chybové hlásenie, ktoré má podobné znenie ako nižšie uvedené hlásenia.

Chybové hlásenie 1

Prístup k súboru C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts bol odmietnutý.

Chybové hlásenie 2

Nie je možné vytvoriť súbor C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
Skontrolujte, či sú cesta a názov súboru správne.
Táto chyba sa vyskytuje aj v prípade, že sa prihlásite pomocou konta s povereniami správcu.

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém obísť, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, pravým tlačidlom kliknite na položku Poznámkový blok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

     Povolenie riadenia prístupu používateľov  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  2. Otvorte súbor Hosts alebo súbor Lmhosts, vykonajte požadované zmeny a potom v ponuke Úpravy kliknite na položku Uložiť.
Vlastnosti

ID článku: 923947 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky