Zapnutie testu na diagnostiku pamäte produktov balíka Office 2007 v počítačoch so systémom Windows ServerDôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

ÚVOD

Test na diagnostiku pamäte, ktorý je súčasťou diagnostických nástrojov balíka Office, je v predvolenom nastavení v produktoch balíka Microsoft Office 2007 v počítačoch so systémom Microsoft Windows Server vypnutý. Tento článok podrobne popisuje postup pri zapnutí testu na diagnostiku pamäte.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Keď spustíte Diagnostické nástroje balíka Office v produktoch balíka Office 2007 v počítači so systémom Windows Server, diagnostika pamäte je vypnutá. Je to preto, lebo diagnostika pamäte môže zaberať veľa pamäte. Z dôvodu vysokých pamäťových nárokov nemusí byť spustenie diagnostiky pamäte vhodné v niektorých serverových prostrediach.

Ak chcete, aby sme diagnostiku pamäte zapli alebo vypli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete diagnostiku pamäte zapnúť alebo vypnúť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete testovať pamäť v počítači so systémom Windows Server, môžete zapnúť diagnostiku pamäte zmenou databázy Registry. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
 1. Prihláste sa do počítača so systémom Windows Server s povereniami správcu.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Rozbaľte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Common\OffDiag
 4. Kliknite na položku OffDiag a potom v pravom podokne vyhľadajte položku DoNotTestMemory.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku DoNotTestMemory a potom kliknite na položku Modify (Upraviť).
 6. V poli Value data (Údaj hodnoty) odstráňte hodnotu 1, zadajte hodnotu 0 (nula) a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Zatvorte okno Registry Editor (Editor databázy Registry).
Poznámka: Keď je diagnostika pamäte zapnutá, pamäť môže testovať ľubovoľný používateľ na serveri.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Vlastnosti

ID článku: 924284 – Posledná kontrola: 20. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky