Chybové hlásenie zobrazené pri pokuse o inštaláciu programu balíka Office 2007: „Inštalácia nemôže pokračovať“

P R I Z N A K Y

Keď sa pokúsite nainštalovať program balíka Microsoft Office 2007, program sa nenainštaluje. V závislosti od používanej verzie systému Microsoft Windows sa zobrazí niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

Microsoft Windows XP a Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Inštalácia nemôže pokračovať, pretože sa vyskytli nasledovné chyby:
Ak chcete v počítači nainštalovať a používať tento produkt, musí byť v danom počítači nainštalovaný aspoň balík Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Ak chcete nainštalovať a používať tento produkt na serveri, musí byť na danom serveri nainštalovaný aspoň balík Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
Odstráňte vyššie uvedené problémy a spustite inštaláciu znova.
Microsoft Windows 2000
Error
The specified program requires a newer version of Windows.
Microsoft Windows NT 4.0
Setup.exe - Entry Point Not Found
The procedure entry point CheckTokenMembership could not be located in the dynamic link library ADVAPI32.dll.
Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows Millenium Edition
Chyba pri spúšťaní programu – Požadovaný súbor .DLL DBHHELP.DLL sa nenašiel.
alebo
Chyba – Pre zadaný program je potrebná novšia verzia systému Windows.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď sa pokúsite nainštalovať program balíka Office 2007 v počítači s niektorým z týchto operačných systémov Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 alebo staršie verzie
 • Microsoft Windows Server 2003 (pôvodná verzia)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT 4.0 alebo staršie verzie
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition alebo staršie verzie
 • Microsoft Windows 95
 • Iný operačný systém, ktorý nie je podporovaný

R I E S E N I E

Na vyriešenie tohto problému je potrebné nainštalovať program balíka Office 2007 v počítači s niektorým z týchto operačných systémov Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 alebo novšie verzie
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 alebo novšie verzie

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o balíku Windows XP Service Pack 2 alebo novších verziách získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
Ďalšie informácie o balíku Windows Server 2003 Service Pack 1 alebo novších verziách získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 924459 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky