Naskenovanie a vloženie obrázka do dokumentu programu Word 2010

 

S U H R N

V tomto článku sa popisuje postup pri naskenovaní obrázka a jeho vložení do dokumentu programu Microsoft Word 2010.

Pokúšate sa naskenovať a vložiť obrázok v inej verzii programu Microsoft Word?

Ak chcete zobraziť informácie o postupe pri naskenovaní a vložení obrázka v inej verzii programu Microsoft Word, kliknite na prepojenie, ktoré zodpovedá vašej verzii programu Word:

http://support.microsoft.com/kb/2655059//sk
http://support.microsoft.com/kb/827100/ (Tento obsah môže byť v angličtine)


R I E S E N I E

Ak chcete vložiť naskenovaný obrázok do dokumentu programu Word 2010, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Pomocou softvéru dodaného so skenerom naskenujte obrázok a uložte ho do počítača.
  2. Poznamenajte si umiestnenie uloženého obrázka.
  3. Otvorte program Word 2010.
  4. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na tlačidlo Obrázok.


  5. V dialógovom okne Vloženie obrázka prejdite do priečinka, ktorý obsahuje uložený obrázok.
  6. Vyberte obrázok a kliknite na tlačidlo Vložiť.


O D K A Z Y

Ak vám informácie uvedené v tomto článku databázy Knowledge Base nepomohli vyriešiť problém, vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Vlastnosti

ID článku: 924462 – Posledná kontrola: 23. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky