Chybové hlásenie pri pokuse o použitie galérie v programe Word 2007: „Súbor XML balíka Office Open Preddefinované bloky.dotx nie je možné otvoriť“

P R I Z N A K Y

V programe Microsoft Office Word 2007 vyberiete galériu na páse s nástrojmi. Keď sa pokúsite vložiť jeden z prvkov v danej galérii, program Word 2007 môže prestať reagovať alebo sa môže neočakávane zavrieť. Zobrazí sa tiež nasledujúce chybové hlásenie:

Súbor XML balíka Office Open Preddefinované bloky.dotx nie je možné otvoriť, pretože sa vyskytli problémy s obsahom.

Keď v chybovom hlásení kliknete na tlačidlo OK, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Program Word našiel nečitateľný obsah v dokumente Preddefinované bloky.dotx. Chcete obnoviť obsah dokumentu? Ak je zdroj dokumentu dôveryhodný, kliknite na tlačidlo Áno.
Keď v chybovom hlásení kliknete na tlačidlo Áno, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Program Word nemôže otvoriť túto šablónu dokumentu. (písmeno_jednotky:\...\1051\Preddefinované bloky.dotx)
Keď pri zatváraní programu Word 2007 uložíte zmeny v šablóne Preddefinované bloky.dotx, po opätovnom spustení programu Word 2007 sa pri pokuse o použitie galérie môžu tieto príznaky naďalej vyskytovať.

P R I C I N A

K tomuto problému dochádza, ak je šablóna Preddefinované bloky.dotx poškodená.

Existujú dve kópie šablóny Preddefinované bloky.dotx. Jedna kópia je uložená vo vašich priečinkoch používateľských údajov. Druhá kópia je uložená v priečinku Document Parts priečinka Office 12.

Poškodená je zvyčajne kópia, ktorá je uložená vo vašich priečinkoch používateľských údajov. Môžu však byť poškodené aj obe kópie.

Tento problém ovplyvňuje nasledujúce galérie na páse s nástrojmi:
 • Automatický text
 • Bibliografie
 • Úvodné strany
 • Rovnice
 • Päty
 • Hlavičky
 • Čísla strán
 • Rýchle časti
 • Obsah
 • Tabuľky
 • Textové polia
 • Vodoznaky

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu služby Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete vyriešiť tento problém, premiestnite poškodenú kópiu šablóny Preddefinované bloky.dotx mimo priečinka používateľských údajov. Po vykonaní tohto kroku program Word 2007 vytvorí novú šablónu Preddefinované bloky.dotx s predvoleným obsahom.


Ak chcete premiestniť poškodenú kópiu šablóny mimo priečinka používateľských údajov, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Premiestnenie súboru Preddefinované bloky.dotx do dočasného priečinka

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Tieto kroky sa vzťahujú na ID jazyka 1051, takže sú určené pre slovenskú verziu programu Word 2007. Iné jazyky používajú odlišné ID jazyka.
 1. Ukončite program Word 2007.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1051" a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Premiestnite súbor Preddefinované bloky.dotx do dočasného priečinka.
 4. Spustite program Word 2007.

Postup 2: Oprava balíka Office 2007 alebo programu Word 2007

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office 2007.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1051" a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Premiestnite súbor Preddefinované bloky.dotx do dočasného priečinka.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1051" a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Premiestnite súbor Preddefinované bloky.dotx do dočasného priečinka.
 6. Zatvorte oba priečinky.
 7. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec appwiz.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. V zozname Nainštalované programy kliknite na verziu balíka Office 2007, ktorá je nainštalovaná v počítači. Ak máte v počítači nainštalovanú samostatnú verziu programu Word 2007, kliknite na ňu.
 9. Kliknite na položku Zmeniť, kliknite na položku Opraviť a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Vlastnosti

ID článku: 925175 – Posledná kontrola: 30. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky