Chybové hlásenie pri spustení systému Windows Vista: Vaše obdobie na aktiváciu uplynulo

P R I Z N A K Y

Pri spustení systému Windows Vista sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Aktivovať systém Windows teraz
Vaše obdobie na aktiváciu uplynulo a systém Windows už nie je funkčný.
Ak chcete používať systém Windows, musíte aktivovať túto kópiu systému Windows.
Okrem toho sa nezobrazí panel úloh. Máte obmedzený prístup k programom a funkciám systému Windows Vista.

Poznámka. Keď sa vyskytnú tieto príznaky, systém Windows Vista pracuje v režime s obmedzenou funkčnosťou.

P R I C I N A

Tento problém môže byť spôsobený niektorou z nasledovných príčin:
 • Neaktivovali ste systém Windows Vista počas 30-dňového obdobia na aktiváciu.
 • Systém Windows Vista zistí, že hardvér počítača sa podstatne zmenil a systém Windows Vista nebol aktivovaný počas 3-dňového obdobia odkladu opätovnej aktivácie.
 • Máte spustenú verziu systému Windows Vista, o ktorej sa zistilo, že nie je pôvodná. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie.

R I E S E N I E

Ak ste presvedčení, že v počítači je nainštalovaná kópia Windows Genuine Advantage systému Windows Vista, použite tieto postupy na riešenie problému.

Poznámka: Program Windows Genuine Advantage (WGA) je súčasťou iniciatívy spoločnosti Microsoft na ochranu zákazníkov a partnerov pred falšovaným softvérom a na zvýšenie informovanosti zákazníkov o dôležitosti pravého softvéru od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup 1: Zadanie kódu Product Key

 1. V hlásení Aktivovať systém Windows teraz kliknite na položku Zadať znova svoj kód Product Key.
 2. Akceptujte výzvu na vyjadrenie súhlasu zo strany používateľa.
 3. Zadajte kód Product Key a kliknite na tlačidlo Ďalej.
Kód Product Key nájdete na obale disku CD so systémom Windows.Poznámka: Ak bol systém Windows predinštalovaný výrobcom OEM (Original Equipment Manufacturer), kód Product Key je uvedený na nálepke prilepenej na kryte počítača.

Postup 2: Aktivácia systému Windows Vista pomocou automatizovaného telefónneho systému

Ak chcete aktivovať systém Windows Vista prostredníctvom telefónu, je nutné použiť automatizovaný telefónny systém. Ak chcete aktivovať systém Windows Vista pomocou automatizovaného telefónneho systému, použite nasledovný postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Počítač.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Vlastnosti systému a potom kliknite na položku Ak chcete systém Windows aktivovať teraz, kliknite sem v sekcii aktivácie systému Windows.

  Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Kliknite na položku Zobraziť iné spôsoby aktivácie.
 4. Kliknite na položku Použiť automatizovaný telefónny systém a potom postupujte podľa pokynov.

Postup 3: Obrátenie sa na spoločnosť Microsoft

Ak systém Windows zistí, že hardvér počítača sa podstatne zmenil, a ak problém nebolo možné odstrániť predchádzajúcim postupom, pravdepodobne bude potrebné požiadať o pomoc spoločnosť Microsoft. Ak chcete zobraziť zoznam telefónnych čísel stredísk aktivácie spoločnosti Microsoft, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows Vista nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

921471 Pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2 cez Internet aktivácia zlyhá

Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows Vista nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Riešenie problémov s aktiváciou
Najčastejšie otázky
Ďalšie informácie na pochopenie bežných scenárov neúspešného overovania nájdete na tejto webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 925616 – Posledná kontrola: 28. 7. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky